Tobias Imfeld

Kandidat til observatørpost til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.
Tobias Imfeld stiller op som kandidat til observatørposten til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Foto: Privat.

Kort om mig

Mit navn er Tobias Imfeld og jeg er 33 år. Jeg læser på Absalon Roskilde på 5. semester. Jeg startede uddannelsen i september 2019 og forventer at afslutte uddannelsen februar 2023.

Jeg stiller op til Hovedbestyrelsen, fordi at jeg tror på at jeg kan gøre forskel for os studerende, både i form af at vi får en stemme som er klar og tydelig, men også for at flere studerende får en forståelse for hvad Hovedbestyrelsen og fagforeningen er.

Faglig og politisk aktivitet

På fysioterapeutuddannelsen har det været naturligt for mig at involvere mig i faget; fagligt og politisk. Jeg er medlem af dialogforummet på fysioterapiuddannelsen Roskilde Absalon (Siden 2019), ansat som tutor (Siden 2020), ansat som studenterambassadør ved Danske Fysioterapeuter (Siden 2020) og er studenterobservatør i Regionsbestyrelsen i Region Sjælland (Siden 2020, er lige blevet genvalgt).

Hvorfor startede jeg på fysioterapeutuddannelsen?

Jeg valgte i 2019 at starte på fysioterapeutuddannelsen, da jeg tidligere har læst idræt på Københavns Universitet. Ved idrætsstudiet kunne jeg dog ikke se, hvilket slutprodukt jeg ville stå med, i form af job og kompetencer. Fysioterapeutuddannelsen giver mig en konkret profession, jeg kan se mig selv i, hvor jeg efterfølgende kan bevæge mig i en specifik retning, specialisere mig eller læse videre akademisk, hvis dette er mit ønske. 

Hvad interesserer jeg mig særligt for ved fysioterapifaget?

Fysioterapifaget har i min optik flere interessante felter, dog har jeg endnu ikke fundet et arbejdsområde, jeg vil låse mig fast på. Et af de mest interessante områder, for mig, er opbyggelsen af en relation med patienten/borgeren/klienten. En patient ikke bare en skade eller sygdom, men et menneske der har levet et liv. Derfor skal denne persons problematikker ses i forhold til det liv som leves.

Forståelsen af mennesket og relationen til mennesket, er det der gør forskellen, så man som fysioterapeut forstår, hvilken behandling der er brug for, samt at patienten får forståelse for behandlingen og motivation for denne. 

Områder jeg har engageret mig i før fysioterapi

Da jeg studerede idræt, var jeg en del af studieintroduktionen som tutor og en del af de studerendes fagrådet, hvor jeg deltog i forskellige opgaver, såsom bedømmelsen af kvote 2 ansøgninger, hvilket har givet mig forståelse for forskellige bevæggrunde til at søge studie i en sundhedsfaglig retning. 

Jeg har tidligere været ansat i hæren som konstabel og har to udsendelser til Afghanistan; en arbejdsplads der har givet mig flere kompetencer i form af at arbejde under pres, med overblik og løsningsorienteret.

I mit arbejde i hæren fik jeg uddannelse i træning og kost og har stået for flere lektioner i dette, samt oprettet løbeklub for at højne det fysiske niveau i mit kompagni. Erfaringerne med træning, kost og undervisningen var med til at inspirere mig til at søge en sundhedsfaglig uddannelse.

Hvorfor stiller jeg op til posten som studenterobservatør?

Jeg stiller op til posten som studenterobservatør, da jeg mener at Danske Fysioterapeuter mangler synlighed. Synlighed blandt uddannede medlemmer, men, vigtigst for mig, blandt os studerende. Gennem mine forskellige job har jeg mødt flere studerende fra mange uddannelsessteder. I min optik mangler der kommunikation. Kommunikation mellem Danske Fysioterapeuter, medlemmer, uddannelsessteder og de studerende.

Min ansøgning til Hovedbestyrelsen er med et ønske om at arbejde for at studerende skal høres, men også at studerende skal vide, hvem det er de skal høres af. Blandt de studerende skal der være viden om, at der findes en hovedbestyrelse, et repræsentantskab og, vigtigst lokalt, en regionsbestyrelse. 

For at tale på vegne af andre studerende, kræver det at der blandt studerende er kendskab til hvem der taler for dem, og hvor den person skal levere budskabet. Derfor vil mit fokus i Hovedbestyrelsen være, i samarbejde med regionsformændene, at skabe en kontakt til studerende ved alle uddannelsessteder i Danmark, således flere studerende kender deres talerør i regionen og i Hovedbestyrelsen. 

Hvorfor skal man stemme på mig?

Som studerende skal man stemme på mig, hvis man ønsker en studenterobservatør der er klar over, at der nationalt er fokusområder som alle studerende deler. Men også en studenterobservatør der ved, at de udfordringer som studerende står med, under uddannelse og efter endt uddannelse, ikke er ens i alle regioner. En studenterobservatør der ønsker, at de studerende skal have kendskab til fagforeningen, og hvad den kan gøre for de studerende, samt hvordan de studerende kan fremme fagforeningen, ved at være højlydte omkring de ønsker og oplevelser der er på uddannelsesstederne.

Del eller udskriv siden