Coronatest af sundhedspersoner

Se hvilke retningslinjer for coronatest, der gælder for dig som fysioterapeut og sundhedspersonale.

Her kan du følge med i, hvad Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud af retningslinjer om test af sundhedspersoner.

Du kan også læse de henvendelser, som vi har sendt til styrelserne på baggrund af de spørgsmål, som vi har fået fra jer.

Del gerne dine erfaringer og gode råd og ideer til hvordan I på jeres arbejdsplads har håndteret anbefalingerne om test af sundhedspersoner.

Det sker

Danske Fysioterapeuter er løbende i kontakt med styrelser og ministerier for at få gældende retningslinjer og anbefalinger præciseret i forhold til smitteopsporing i relation til fysioterapi.

Se en oversigt over vores henvendelser her, og de svar vi eventuelt har fået.

17. september 2020

Danske Fysioterapeuter har over for Sundhedsstyrelsen gentaget, at det presser sig på at få en afklaring på forståelsen af nære kontakter, særligt i praksissektoren. Er eksempelvis andre fysioterapeuter og klinikpersonale at forstå som nære kontakter, hvis én fysioterapeut på en klinik bliver smittet, såfremt retningslinjer for afstand, værnemidler og hygiejne er overholdt? Det har stor betydning for, hvorvidt hele klinikken skal holde lukket eller ej.

9. september 2020

Region Syddanmark oplyser som svar på Danske Fysioterapeuter henvendelse, at alle medarbejdere i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet med lette luftvejssymptomer kan selvvisitere til test.

Alle med symptomer kommer hurtigt til test.

Svar på test prioriteres efter en sundhedsfaglig vurdering. Der er ikke en fasttrack-ordning for medarbejdere.

Målet er, at 80 % af alle, der bliver podet, får svar inden for 24 timer, og det mål er Region Syddanmark meget tæt på at opfylde alle steder.

2. september 2020

Vi får et stigende antal henvendelser fra praktiserende fysioterapeuter, som oplever ikke at være inkluderet i regionernes adgang til fast track-testning af sundhedspersoner. Det betyder, at nogle må vente 3-5 dage på testsvar.

Vi har nu henvendt os til Danske regioner og påpeget den manglende ensartethed af test af sundhedspersoner på tværs af regionerne og har opfordret til, at også praktiserende fysioterapeuter får mulighed for fast track-testning.

24. august 2020

Henvendelse til Sundhedsstyrelsen om praktiserende fysioterapeuter og definitionen af nære kontakter:

Danske Fysioterapeuter ønsker at vide, om fysioterapeuter, som har benyttet hygiejneforholdsregler og værnemidler på de foreskrevne måder, og som har været i kontakt med smittet person, er defineret som nære kontakter? Det vil have betydning for, hvorvidt fysioterapeuten behøver at afbryde arbejdet og lukke klinikken ned eller blot af forsigtighedshensyn lade sig teste.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656