Coronatest af sundhedspersoner

Se hvilke retningslinjer for coronatest, der gælder for dig som fysioterapeut og sundhedspersonale.

Her kan du følge med i, hvad Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud af retningslinjer om test af sundhedspersoner.

Du kan også læse de henvendelser, som vi har sendt til styrelserne på baggrund af de spørgsmål, som vi har fået fra jer.

Del gerne dine erfaringer og gode råd og ideer til hvordan I på jeres arbejdsplads har håndteret anbefalingerne om test af sundhedspersoner.

Det sker

Danske Fysioterapeuter er løbende i kontakt med styrelser og ministerier for at få gældende retningslinjer og anbefalinger præciseret i forhold til smitteopsporing i relation til fysioterapi.

Se en oversigt over vores henvendelser her, og de svar vi eventuelt har fået.

26. november 2020

I Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer for opsporing og håndtering af nære kontakter fra den 24. november fremgår det, at man fremover er at betragte som nær kontakt, hvis man har opholdt sig lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

Mange fysioterapeuter både i kommuner og i praksissektor behandler patienter i mindre behandlingsrum, hvor det ikke er muligt at lufte ud samtidig, da patienten ofte er afklædt.

Danske Fysioterapeuter har derfor henvendt sig til Sundhedsstyrelsen og spurgt efter retningslinjer for, hvorvidt sundhedspersoner er nære kontakter.

Sundhedsstyrelsen har svaret, at de er i gang med at lave retningslinjer for, hvilken betydning værnemidler brugt i sundhedssektor vil have af betydning for sundhedspersonale ift. kontaktopsporing.

Det vil blive en del af deres retningslinjer til håndtering i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen meddeler, at indtil nye retningslinjer kommer, er man nær kontakt, hvis man har opholdt sig inden for 2 meter i et lukket rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning med en person, der inden for 48 timer efter bliver testet positiv eller får symptomer.

28. september 2020

Region Sjælland oplyser, som svar på Danske Fysioterapeuter henvendelse, at regionen er helt enige i vores betragtninger om, at også praktiserende fysioterapeuter skal have mulighed for fast track-testning.

Derfor har regionen justeret arbejdsgivererklæringen, så også praktiserende fysioterapeuter er defineret, som værende sundhedspersonale med kritisk funktion i Region Sjælland.

Dermed kan alle medlemmer med udfyldt arbejdsgivererklæring blive testet på en podestation uden tidsbestilling (drop in).

17. september 2020

Danske Fysioterapeuter har over for Sundhedsstyrelsen gentaget, at det presser sig på at få en afklaring på forståelsen af nære kontakter, særligt i praksissektoren. Er eksempelvis andre fysioterapeuter og klinikpersonale at forstå som nære kontakter, hvis én fysioterapeut på en klinik bliver smittet, såfremt retningslinjer for afstand, værnemidler og hygiejne er overholdt? Det har stor betydning for, hvorvidt hele klinikken skal holde lukket eller ej.

9. september 2020

Region Syddanmark oplyser som svar på Danske Fysioterapeuter henvendelse, at alle medarbejdere i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet med lette luftvejssymptomer kan selvvisitere til test.

Alle med symptomer kommer hurtigt til test.

Svar på test prioriteres efter en sundhedsfaglig vurdering. Der er ikke en fasttrack-ordning for medarbejdere.

Målet er, at 80 % af alle, der bliver podet, får svar inden for 24 timer, og det mål er Region Syddanmark meget tæt på at opfylde alle steder.

2. september 2020

Vi får et stigende antal henvendelser fra praktiserende fysioterapeuter, som oplever ikke at være inkluderet i regionernes adgang til fast track-testning af sundhedspersoner. Det betyder, at nogle må vente 3-5 dage på testsvar.

Vi har nu henvendt os til Danske regioner og påpeget den manglende ensartethed af test af sundhedspersoner på tværs af regionerne og har opfordret til, at også praktiserende fysioterapeuter får mulighed for fast track-testning.

24. august 2020

Henvendelse til Sundhedsstyrelsen om praktiserende fysioterapeuter og definitionen af nære kontakter:

Danske Fysioterapeuter ønsker at vide, om fysioterapeuter, som har benyttet hygiejneforholdsregler og værnemidler på de foreskrevne måder, og som har været i kontakt med smittet person, er defineret som nære kontakter? Det vil have betydning for, hvorvidt fysioterapeuten behøver at afbryde arbejdet og lukke klinikken ned eller blot af forsigtighedshensyn lade sig teste.

 

Del eller udskriv siden
2 kommentarer

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656