Corona: Det sker i Danske Fysioterapeuter

Her kan du følge med i Danske Fysioterapeuters arbejde i forbindelse med corona-udbruddet. Vi arbejder på højtryk for at varetage jeres interesser og svare på medlemshenvendelser.

1. juli

 • Sundhedsstyrelsen har den 30. juni offentliggjort en ny retningslinje, der erstatter de forskellige retningslinjer udstedt om covid-19. Vores FAQ er opdateret med gældende retningslinjer og anbefalinger.

26. juni

 • Vi afventer fortsat nyt fra Sundhedsstyrelsen. Vores FAQ er opdateret med gældende retningslinjer og anbefalinger.

4. juni

 • Vi ved, at der er en ny retningslinje på vej fra Sundhedsstyrelsen. Den kommer sandsynligvis i slutningen af næste uge. Mere følger.

27. maj

25. maj

20. maj

 • Vi har rettet henvendelse til Christiansborg for at få løst spørgsmålet om værnemidler til praktiserende uden for overenskomst.

11. maj

 • Danske Fysioterapeuter har spurgt Sundhedsstyrelsen, om anbefalingerne om 1 meters afstand i det offentlige rum har betydning for retningslinjerne for gruppeaktiviteter, herunder holdtræning.

  Til det har Sundhedsstyrelsen svaret, at minimum 2 meter afstand stadig gælder for personer i særlig risiko og ved aktiviteter med kraftig udånding, fx fysisk anstrengelse. Begge dele kan gøre sige gældende ved fysioterapeutisk træning, og styrelsen holder derfor fast i de nuværende retningslinjer med sikring af minimum 2 meters afstand mellem deltagerne i gruppeaktiviteter indtil videre.

 • Danske Fysioterapeuter og RLTN indgår aftale om videoholdtræning som godkendes formelt den 11. maj 2020. Danske Fysioterapeuter orienterer klinikkernes IT-leverandører om, at den nye ydelse skal implementeres i kliniksystemerne med virkning fra den 11. maj. Danske Fysioterapeuter retter endvidere henvendelse til Forsikring og Pension med henblik på, at forsikringsselskaberne yder tilskud til den nye ydelse ligesom til individuelle videokonsultationer.

5. maj

 • Danske Fysioterapeuter modtager fortsat en del henvendelser om, hvilke forholdsregler der gælder for patientbehandling i bassin. Vi forespurgt i Sundhedsstyrelsen om en præcisering.

  Indtil videre må I forholde jer kritisk til brugen af bassin. Særligt, hvis der er hjælpemidler som f.eks. lift mv. involveret. Liftsejl kan ikke genbruges af hensyn til smitterisiko, så patienterne må evt. have deres eget (rene) liftsejl med.

  Vi opdaterer vores FAQ, så snart der er svar fra Sundhedsstyrelsen.

 • Danske Fysioterapeuter forhandler lige nu med RLTN om muligheden for, at videokonsultationer også kan bruges til holdtræninger med sygesikringstilskud. Når der er nyt i forhandlingerne, vender vi selvfølgelig tilbage.

4. maj

 • Den 5. maj er der drøftelse i AC om Fælleserklæringerne og tilbagevenden til de fysioterapeutfaglige opgaver.

29. april

 • Danske Fysioterapeuter er del af den dialog, som Sundhedsministeriet har sat i gang for praksissektoren og private sundhedsudbydere. Første møde var i går, hvor Danske Fysioterapeuter bl.a. rejste spørgsmålet om værnemidler til praksissektoren.

20. april

 • Så er der uddybende svar fra Sundhedsstyrelsen om holdtræning, de supplerer: ”Det er korrekt at gruppeaktiviteter ikke skal prioriteres, ud fra et hensyn om at reducere omfanget af sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning i samfundet. Derfor skal det altid overvejes, om gruppeforløb kan konverteres til individuelle forløb. Det er dog ikke sådan, at gruppeaktiviteter slet ikke må finde sted.

  Gruppeaktiviteter, som det efter en faglig vurdering skal prioriteres at gennemføre, kan ske med maksimalt ti personer (inklusiv underviser/undervisere) i lokalet. Det en konkret faglig vurdering, om en borger kan deltage i gruppeaktiviteten. Gruppeaktiviteter skal tilrettelægges under hensyntagen til minimering af risikoen for smitteoverførsel, herunder skal der være minimum 2 meter mellem deltagerne. Rengøring skal foretages i hht. De nationale infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring. ”

 • Vi er i gang med at få afklaret hos Sundhedsstyrelsen, hvordan reglerne er for holdtræning.

17. april

 • Retningslinjerne om gradvis øget aktivitet i praksissektoren fra på mandag kommer først i løbet af weekenden, har Sundhedsstyrelsen meddelt. Vi opdaterer så snart, vi har mulighed for det.

 • Sundhedsstyrelsen har meddelt, at de i dag vil komme med en retningslinje, der uddyber hvordan den øgede aktivitet skal sættes i gang. Vi kender dog desværre ikke det nærmere tidspunkt for, hvornår denne besked kommer. Vi vender tilbage, når vi har set og læst retningslinjen – og opfordrer fortsat til, at man holder øje med vores hjemmeside og FAQ, som vi løbende opdaterer.

16. april

14. april

 • Der åbnes for mere aktivitet i kommunernes genoptrænings- og rehabiliteringstilbud. Vi er i fuld gang med at få klarlagt, hvad det betyder for praksissektoren.

9. april

 • Vi er i Danske Fysioterapeuter blevet opmærksomme på, at både TV2 og Berlingske har nævnt, at fysioterapeutiske klinikker har lukket. Dette er særdeles uheldigt, da patienter derved risikerer at udeblive, selvom mange praktiserende klinikker har åbent for behandling med et nødberedskab. Vi har derfor været i dialog med både TV2 og Berlingske og bedt dem om at rette fejlen. Vi følger udviklingen nøje.

7. april

 • Vi har vurderet situationen for fysioterapeutisk behandling i lyset af statsministerens udmelding om delvis genåbning af Danmark. Vi vurderer ikke, at den i første omgang ændrer på adgangen til fysioterapeutisk behandling. Det er fortsat det reviderede notat fra Sundhedsstyrelsen, som gælder.
 • Vi har sendt brev til praktiserende læger, forsikringsselskaber og patientorganisationer om, at behov for kritisk behandling skal vurderes løbende ud fra logikken om, at det, som ikke var kritisk i går, kan være det i dag og blive det i morgen. Patienter og fysioterapeuter skal derfor holde kontakten og løbende vurdere behov for at igangsætte behandling – under forsvarlige rammer – naturligvis.

1. april

 • Vi har været i dialog med Forsikring og Pension for at få fremrykket betalinger. Forsikring og Pension bakker op og har på den baggrund sendt en opfordring ud til alle deres medlemmer om, at de bør skynde sig at betale alle tilgodehavender til fysioterapeuter. Læs mere på Forsikring og Pensions hjemmeside 

31. marts

 • Vi har rykket Sundhedsstyrelsen for status på ”kritiske funktioner”. De har lovet svar inden for to dage.
 • Vi arbejder på, at kompensationen til selvstændige bliver opreguleret, lige som lønkompensationen blev det i går.

27. marts

 • Vi har til formiddag modtaget en anmodning fra Sundhedsstyrelsen om at kommentere retningslinjen for “kritiske funktioner” med en ultrakort svarfrist - hvilket vi selvfølgelig vil kommentere over for styrelsen. Vi arbejder på højtryk for at indgive høringssvar.
 • Vi har udarbejdet en selvstændig webside om revisorhjælp til selvstændige med links og FAQ for at give et bedre overblik. Siden bliver løbende opdateret i takt med at vi får ny viden.
 • Alle selvstændige fysioterapeuter vil i eftermiddag få et spørgeskema, som vi håber, at I vil udfylde. Danske Fysioterapeuter samler viden om selvstændiges vilkår sammen med SMVDanmark, Tandlægeforeningen og andre.

25. marts

 • Vi presser på over for Christiansborg: Det skal være muligt at være frivillig i beredskaberne uden at risikere træk i kompensationsordninger, dagpenge m.v. Og det skal være muligt at få støtte, hvis man har en indtjening sammensat af CVR og en B-indkomst.

24. marts

 • Danske Fysioterapeuter forbereder en skabelon til lokal arbejdstidsaftale for selvtilrettelæggende fysioterapeuter i kommunerne på baggrund af ændrede opgaver. Den vil snarest blive udsendt til de kommunale tillidsrepræsentanter.

 • Hovedbestyrelsen holder møde og drøfter bl.a. status på corona-situationen og fælleserklæringen fra Forhandlingsfællesskabet om “Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt”.

23. marts 

 • Danske Fysioterapeuter forhandler med RLTN om at få ydelser om tele- og videokonsultationer ind i praksisoverenskomsten.

21. marts

 • Danske Fysioterapeuter er i dialog med forsikringsselskaberne om dækning af video- og telekonsultationer. 

19. marts

 • Vi anerkender viljen fra Christiansborg, men vi er gået ud i pressen med budskabet om, at hjælpepakken ikke fjerner risikoen for klinikdød.

 • Hjælpepakken er kommet. Vi er i gang med at læse detaljerne. Vi kommer med nyt senere i dag.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at aflyse alle planlagte tilsynsbesøg i april måned. Aflysningen sker for at imødekomme et øget pres på behandlingsstederne pga. corona. Der vil heller ikke blive varslet nye tilsyn.

18. marts

 • Vilkår for selvstændige: De endelige aftaler mellem politikerne er ikke helt på plads. Vi er på vej til at læse ind i regeringens udspil om kompensation til selvstændige – og når de politiske forhandlinger er færdige, vil vi informere her. Lige nu glæder vi os over, at erhvervsministeren nævnte selvstændige fysioterapeuter på pressemødet. De har hørt råbet om hjælp
  https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/marts/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-dansk-erhvervsliv/

 • Vi er i tæt kontakt med Christiansborg om kompensation. Det er vores forventning, at der kommer politiske forhandlinger senere i dag.
 • Vi er i tæt dialog med AC om en række udfordringer knyttet til Corona-situationen.
 • Vi rådgiver rigtig mange medlemmer aktuelt i forhold til de faglige vurderinger og valg, der foretages aktuelt for at leve op til Sundhedsstyrelsens udmelding om kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19

17. marts

 • Sundhedsstyrelsens retningslinje er kommet. Læs mere
 • Regeringen har tilkendegivet, at der er hjælp på vej til selvstændige. Danske Fysioterapeuter lægger pres på. Det haster.

16. marts

 • Vi har været i dialog med PKA, som giver selvstændige mulighed for at sætte pensionsindbetalinger på pause i 12 mdr. samtidigt med, at man beholder sine forsikringer. Læs mere hos PKA. Vi forsøger at få samme dialog med PFA.
 • Vi afventer fortsat svar fra Sundhedsstyrelsen for afklaring om de forskellige udmeldinger om klinikker for fysioterapi.
 • Vi har modtaget besked fra vores norske søsterorganisation om, at sundhedsmyndighederne har lukket ned for fysioterapi (og manuel behandling) i praksis.
 • Vi gør, hvad vi kan for at lægge pres på myndighederne for at få afklaring på kompensation til selvstændige, der også har en autorisation og dermed et forstærket ansvar.
 • Vi er i kontakt med politikere, det er AC vores hovedorganisation også, og vi koordinerer med SMVDanmark. De to hjælpepakker støtter primært store virksomheder, nu handler det om at få de små og soloselvstændige med.
 • Vi holder møde den 17. marts med alle interne parter på praksisområdet, dvs Praktiserende Fysioterapeuter, Erhvervsnetværket og de to sektioner, arbejdsgiver og arbejdstager. Hvis du har konkrete indspark, så kontakt dem, så de kan løfte det ind til os.
 • Vi tager kontakt til RLTN for at få mulighed for, at der kan gives telefon- og videokonsultationer til patienterne.
 • Vi følger løbende med i de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen udgiver målrettet sundhedspersonale vedr. COVID-19. Den nyeste retningslinje er særlig tiltænkt frontpersonale i de særlige risikogrupper

Denne liste er først påbegyndt den 16. marts. Derfor rækker den ikke længere tilbage.

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om coronavirussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter

Del eller udskriv siden