Corona: Det sker i Danske Fysioterapeuter

Her kan du følge med i Danske Fysioterapeuters arbejde i forbindelse med corona-udbruddet. Vi arbejder på højtryk for at varetage jeres interesser og svare på medlemshenvendelser.

Opdateret 27. marts kl. 14.05

27. marts

 • Vi har til formiddag modtaget en anmodning fra Sundhedsstyrelsen om at kommentere retningslinjen for “kritiske funktioner” med en ultrakort svarfrist - hvilket vi selvfølgelig vil kommentere over for styrelsen. Vi arbejder på højtryk for at indgive høringssvar.
 • Vi har udarbejdet en selvstændig webside om revisorhjælp til selvstændige med links og FAQ for at give et bedre overblik. Siden bliver løbende opdateret i takt med at vi får ny viden.
 • Alle selvstændige fysioterapeuter vil i eftermiddag få et spørgeskema, som vi håber, at I vil udfylde. Danske Fysioterapeuter samler viden om selvstændiges vilkår sammen med SMVDanmark, Tandlægeforeningen og andre.

25. marts

 • Vi presser på over for Christiansborg: Det skal være muligt at være frivillig i beredskaberne uden at risikere træk i kompensationsordninger, dagpenge m.v. Og det skal være muligt at få støtte, hvis man har en indtjening sammensat af CVR og en B-indkomst.

24. marts

 • Danske Fysioterapeuter forbereder en skabelon til lokal arbejdstidsaftale for selvtilrettelæggende fysioterapeuter i kommunerne på baggrund af ændrede opgaver. Den vil snarest blive udsendt til de kommunale tillidsrepræsentanter.

 • Hovedbestyrelsen holder møde og drøfter bl.a. status på corona-situationen og fælleserklæringen fra Forhandlingsfællesskabet om “Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt”.

23. marts 

 • Danske Fysioterapeuter forhandler med RLTN om at få ydelser om tele- og videokonsultationer ind i praksisoverenskomsten.

21. marts

 • Danske Fysioterapeuter er i dialog med forsikringsselskaberne om dækning af video- og telekonsultationer. 

19. marts

 • Vi anerkender viljen fra Christiansborg, men vi er gået ud i pressen med budskabet om, at hjælpepakken ikke fjerner risikoen for klinikdød.

 • Hjælpepakken er kommet. Vi er i gang med at læse detaljerne. Vi kommer med nyt senere i dag.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at aflyse alle planlagte tilsynsbesøg i april måned. Aflysningen sker for at imødekomme et øget pres på behandlingsstederne pga. corona. Der vil heller ikke blive varslet nye tilsyn.

18. marts

 • Vilkår for selvstændige: De endelige aftaler mellem politikerne er ikke helt på plads. Vi er på vej til at læse ind i regeringens udspil om kompensation til selvstændige – og når de politiske forhandlinger er færdige, vil vi informere her. Lige nu glæder vi os over, at erhvervsministeren nævnte selvstændige fysioterapeuter på pressemødet. De har hørt råbet om hjælp
  https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/marts/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-dansk-erhvervsliv/

 • Vi er i tæt kontakt med Christiansborg om kompensation. Det er vores forventning, at der kommer politiske forhandlinger senere i dag.
 • Vi er i tæt dialog med AC om en række udfordringer knyttet til Corona-situationen.
 • Vi rådgiver rigtig mange medlemmer aktuelt i forhold til de faglige vurderinger og valg, der foretages aktuelt for at leve op til Sundhedsstyrelsens udmelding om kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19

17. marts

 • Sundhedsstyrelsens retningslinje er kommet. Læs mere
 • Regeringen har tilkendegivet, at der er hjælp på vej til selvstændige. Danske Fysioterapeuter lægger pres på. Det haster.

16. marts

 • Vi har været i dialog med PKA, som giver selvstændige mulighed for at sætte pensionsindbetalinger på pause i 12 mdr. samtidigt med, at man beholder sine forsikringer. Læs mere hos PKA. Vi forsøger at få samme dialog med PFA.
 • Vi afventer fortsat svar fra Sundhedsstyrelsen for afklaring om de forskellige udmeldinger om klinikker for fysioterapi.
 • Vi har modtaget besked fra vores norske søsterorganisation om, at sundhedsmyndighederne har lukket ned for fysioterapi (og manuel behandling) i praksis.
 • Vi gør, hvad vi kan for at lægge pres på myndighederne for at få afklaring på kompensation til selvstændige, der også har en autorisation og dermed et forstærket ansvar.
 • Vi er i kontakt med politikere, det er AC vores hovedorganisation også, og vi koordinerer med SMVDanmark. De to hjælpepakker støtter primært store virksomheder, nu handler det om at få de små og soloselvstændige med.
 • Vi holder møde den 17. marts med alle interne parter på praksisområdet, dvs Praktiserende Fysioterapeuter, Erhvervsnetværket og de to sektioner, arbejdsgiver og arbejdstager. Hvis du har konkrete indspark, så kontakt dem, så de kan løfte det ind til os.
 • Vi tager kontakt til RLTN for at få mulighed for, at der kan gives telefon- og videokonsultationer til patienterne.
 • Vi følger løbende med i de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen udgiver målrettet sundhedspersonale vedr. COVID-19. Den nyeste retningslinje er særlig tiltænkt frontpersonale i de særlige risikogrupper

Denne liste er først påbegyndt den 16. marts. Derfor rækker den ikke længere tilbage.

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om coronavirussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter

Del eller udskriv artiklen