Forebyggelse af smitte med corona i forbindelse med fysioterapi

Se særlige hensyn i forbindelse med fremmøde og behandling i fysioterapi. Fx retningslinjer for omklædningsfaciliteter og bassintræning.

Her kan du følge med i, hvad Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud af retningslinjer om smittereducerende hensyn ved fremmøde og behandling.

Du kan også læse de henvendelser, som vi har sendt til styrelserne på baggrund af de spørgsmål, som vi har fået fra jer.

Del gerne dine erfaringer og gode råd og ideer til hvordan I på jeres arbejdsplads har håndteret anbefalingerne om smittereducerende tiltag ved fremmøde og fysioterapeutisk behandling.

Det sker

Danske Fysioterapeuter er løbende i kontakt med styrelser og ministerier for at få gældende retningslinjer og anbefalinger præciseret i forhold til særlige hensyn ved fremmøde og fysioterapeutisk behandling.

Se en oversigt over vores henvendelser her, og de svar vi eventuelt har fået.

16. juni 2020

Henvendelse til Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut på baggrund af medlemshenvendelser om, hvorledes I skal rengøre brikses polstring, måtter, bolde og andre bløde svedabsorberende materialer, som ifølge producenterne alene tåler rengøring med eksempelvis Rodalon eller sæbespåner/brun sæbe.

Svar
CEI vurderer, ”at rengøring af det beskrevne træningsudstyr kan foretages med brun sæbe eller sæbespåner og at rengøring i sig selv vil være tilstrækkelig, såfremt de øvrige generelle anbefalinger overholdes.

Der bør eksempelvis være særlig fokus på håndhygiejne, både hos patienter og personale.

Generelt bør det nævnes, at det er uhensigtsmæssigt at anskaffe materialer, der ikke kan desinficeres.

I kan evt. undersøge om de beskrevne materialer kan tåle klor.”

6. juni 2020

Henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af spørgsmål fra medlemmer om afstandskrav på efterfødselskurser på klinikken.

Svar
Styrelsen for Patientsikkerhed henviser til s. 3 i Retningslinje i den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge (sundhedsplejen) og meddeler os, at far/mor og barn er en enhed, idet de er den samme smittekilde. Alle hygiejnekrav skal overholdes og der skal være 2 m mellem hver trænende enhed (far/mor og baby).

20. maj 2020

Henvendelse til Sundhedsstyrelsen på baggrund af flere medlemshenvendelser om forholdsregler ved bassintræning.

Svar
Sundhedsstyrelsen meddeler os, at ”klor i vandet dræber virus, og der er derfor ikke risiko for smitte via vandet i bassinet. Risiko for smitte vil således være i forbindelse med kontaktsmitte ved berøring af kontaktpunkter og dråbesmitte hvis det ikke er muligt at holde afstand, ligesom ved alle andre aktiviteter. Dette kan både gælde hvis man står for tæt i bassinet og i omklædningen.”

Du skal derfor være særligt omhyggelig med hygiejneforholdsregler i omklædningsfaciliteterne, og der skal rengøres efter hver patient.

Kulturministeriet har meldt retningslinjer ud for svømmehaller, indendørsbassiner i feriecentre, hoteller og lign. Der er fokus på afstand og rengøring.

Der skal være 4 m2 målt på vandets overflade pr. udøver og deltagerne skal overholde reglen om 1 meters afstand, dog 2 meter ved fysisk anstrengelse.

Der er ekstra krav til rengøring af svømmehallens faciliteter, f.eks. effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle håndtag på alle døre og diverse armaturer, rengøring af hallens/facilitetens gelændere, stiger, startskamler og bassinkant med desinfektionsmiddel af QAC typen eller sprit beregnet herfor og afspritning af kontaktpunkter på skabe i omklædningsrum skal foretages efter hver bruger.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656