Forebyggelse af smitte med corona i forbindelse med fysioterapi

Se særlige hensyn i forbindelse med fremmøde og behandling i fysioterapi. Fx retningslinjer for omklædningsfaciliteter og bassintræning.

Her kan du følge med i, hvad Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud af retningslinjer om smittereducerende hensyn ved fremmøde og behandling.

Du kan også læse de henvendelser, som vi har sendt til styrelserne på baggrund af de spørgsmål, som vi har fået fra jer.

Del gerne dine erfaringer og gode råd og ideer til hvordan I på jeres arbejdsplads har håndteret anbefalingerne om smittereducerende tiltag ved fremmøde og fysioterapeutisk behandling.

Det sker

Danske Fysioterapeuter er løbende i kontakt med styrelser og ministerier for at få gældende retningslinjer og anbefalinger præciseret i forhold til særlige hensyn ved fremmøde og fysioterapeutisk behandling.

1. februar 2022

Alle restriktioner bortfalder pr. 1. februar 2022.

Der kan fortsat være steder, hvor der stilles krav om mundbind eller visir for bl.a. at beskytte de ældre og sårbare. Der kan derfor fortsat være ordninger med opfordring til krav om brug af mundbind eller visir for besøgende og ansatte på sociale tilbud med sårbare beboere/brugere og på plejehjem og sygehuse.

Det er op til ledelsen på det enkelte plejehjem at fastsætte, om der gælder krav om mundbind eller visir.

22. december 2021

På dagens pressemøde indstiller regeringen til, at der indføres krav om coronapas i fitnesscentre.

Tiltaget kræver opbakning i Epidemiudvalget, før det kan indføres.

Hold jer opdateret om den nye restriktion på Coronasmitte.dk om coronapas.

20. december 2021

Mandag 20. december er der kommet nye retningslinjer for test og selvisolation af nære kontakter til smittede med COVID-19.

Retningslinjerne betyder, at det kun er den smittedes kontakter i husstanden eller tilsvarende, som skal gå i selvisolation.

Hvis den nære kontakt er vaccineret med tredje stik eller har været smittet inden for de sidste 12 uger, er selvisolation ikke nødvendigt, men det anbefales at blive testet.

20. december 2021

Der er igen indført krav om mundbind i fitnesscentrene, se under Kultur og idræt på coronasmitte.dk.

Siden medio november har der været krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem. Krav om coronapas gælder alene besøgende til lokaliteterne og ikke beboere og brugere. Børn under 15 år, nære pårørende og værger er også undtaget fra kravet om coronapas.

Epidemikommissionen har indstillet til regeringen, at de gældende krav om coronapas og om krav om mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem m.v. forlænges.

Indtil videre forlænges reglerne til og med den 15. januar 2022.

6. december 2021

Siden medio november har der været krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem. Krav om coronapas gælder alene besøgende til lokaliteterne og ikke beboere og brugere. Børn under 15 år, nære pårørende og værger er også undtaget fra kravet om coronapas.

Der kan på plejehjemmet stilles krav om coronapas for de ansatte.

Vi har fået spørgsmål om plejehjemmenes ledelser kan kræve coronapas fra de selvstændige fysioterapeuter, som behandler patienter på plejehjem. Det kan plejehjemmene ikke på nuværende tidspunkt.

Selvstændige fysioterapeuter, der kommer og behandler borgerne, er ikke ”besøgende”. Den enkelte borger kan selvfølgelig selv bestemme om  han/hun vil kræve coronapas i deres eget hjem.

29. november 2021

Epidemiudvalget har besluttet, at mundbind eller visir genindføres i sundhedsvæsenet med virkning fra mandag den 29. november 2021.

Kravet gælder for besøgende, patienter og medarbejdere på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud.

Derudover har Epidemiudvalget besluttet, at varigheden for test i coronapasset forkortes til 48 timer for en antigentest og 72 timer for en PCR-test. Dette træder også i kraft den 29. november.

Se en samlet oversigt over reglerne.  

Se også Sundhedsstyrelsens gennemgang af dokumentation og sundhedsfaglige anbefalinger om brug af mundbind 

Man er som personale undtaget fra at bære mundbind, når man opholder sig bag afskærmning eller i lukket personalerum, hvor kun personaler må komme.

Patienterne, der træner er undtaget fra at bære mundbind.

Andre undtagelser er f.eks. ved indtagelse af mad, hvis mundbindet giver vejrtrækningsbesvær osv.

Læs paragraf 3 i Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19.

26. november 2021

Der er nye retningslinjer på vej for at mindske smittespredning af corona, herunder genindførslen af mundbind, øget brug af coronapas og kortere gyldighed af en negativ test i forhold til coronapasset.

Epidemikommissionen er ikke færdige med at forhandle om bestemmelserne, men som det ser ud nu, vil der blive indført krav om mundbind i sundhedssektoren. Det vil gælde både for besøgende, patienter og ansatte. Der forhandles fortsat om reglerne for ældresektoren.

Danske Fysioterapeuter er i kontakt med myndighederne og melder mere ud så snart de præcise retningslinjer foreligger.

Vi forventer, at der lige som tidligere vil være beskrivelser af undtagelser for den generelle regel om brug af mundbind.

12. november 2021

Social- og Ældreministeriet har meddelt, at der fra i dag er krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem. Krav om coronapas gælder således også på lokaliteter, hvor der leveres genoptræning, rehabilitering o.a.

Krav om coronapas gælder alene besøgende til lokaliteterne og ikke beboere, brugere og ansatte. Børn under 15 år, nære pårørende og værger er også undtaget fra kravet om coronapas. Læs mere om hvilke krav, der gælder på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.

16. september 2021

Danske Fysioterapeuter deltog i dag på møde med Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Vi har fået henvendelser om hvorledes anbefalingerne er i forhold til test, når man arbejder på plejehjem og plejecentre. Sundhedsstyrelsen meddelte, at sundhedspersoner, der ikke er vaccineret og arbejder med borgere på plejehjem og plejecentre testes 2 gange ugentligt.

Sundhedspersoner, der er vaccineret anbefales at lade sig teste sig én gang ugentligt.

Det er, som sagt, en anbefaling og ikke et krav.

18. august 2021

Sundhedsstyrelsen har netop meddelt os, at der ikke længere er anbefalinger om en specifik afstand mellem personer, heller ikke ved fysisk aktivitet som fx holdtræning. At holde afstand indgår dog stadig i Sundhedsstyrelsens seks generelle råd, fordi afstand er en vigtig faktor i at forebygge dråbesmitte med ny coronavirus og en række andre smitsomme sygdomme.

Men nu er der altså ikke et specifikt metermål på afstand. Se anbefalingerne i COVID-19: forebyggelse af smittespredning, som kan bruges bredt, også i praksissektoren og den private sundhedssektor.

De seks råd lyder nu:

  • Bliv vaccineret
  • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
  • Hold afstand
  • Luft ud og skab gennemtræk
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Anbefalingen er stadig, at alle gør hvad de kan for at følge de seks råd i dagligdagen, og de må fortsat gerne tænkes ind i den enkelte praksis, som fysioterapeuterne også har været gode til i de seneste mange måneder, skriver styrelsen.

18. august 2021

Vi får mange medlemshenvendelser om hvilke anbefalinger om afstand, der gælder ved kraftig udånding. Vi spurgte Sundhedsstyrelsen i sidste uge om, hvad der gælder for sundhedsvæsenet. Nu spørger vi Sundhedsstyrelsen igen og opdaterer hjemmesiden her, så snart vi har svar.

12. august 2021

Der kommer fra lørdag d. 14. august lempede afstandskrav i det offentlige rum. Vi har spurgt i Sundhedsstyrelsen om der også kommer lempede krav om afstand i sundhedsvæsenet. Styrelsen har meddelt, at de opmærksomme på, at der skal meldes noget ud.

Vi afventer og opdaterer siden her, så snart vi har hørt fra Sundhedsstyrelsen.

14. juni 2021

Sundhedsstyrelsen har mandag morgen sendt nyhed med nye anbefalinger om borgernes og personalets brug af mundbind og værnemidler i sundhedsvæsenet og ældreplejen. Anbefalingerne gælder fra 14. juni.

Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på covid-19, til alle der skal testes for covid-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Så I kan gå tilbage til de hygiejneregler, I kender fra før corona: Vaske hænder når synligt snavsede, spritte hænder og rengøre briks mellem hver patient, korte ærmer, minus ringe, ure og værnemidler ved særlige smittefarlige tilstande mv. Se fysioterapipraksis' hygiejne- akkrediteringsstandarder.

Generelle krav om afstand gælder stadig, herunder mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, og gerne 2 meters afstand når det er muligt. Det anbefales desuden at der altid holdes 2 meters afstand i særlige situationer, hvor der er øget risiko for smittespredning eller for personer i øget risiko for alvorlige sygdomsforløb.

11. juni 2021

Vi har i dag spurgt i Sundhedsstyrelsen og har fået at vide, at der i starten af kommende uge kommer anbefalinger om værnemidler i sundhedsvæsen og ældresektor. Vi skriver her på siden, så snart vi hører fra Sundhedsstyrelsen.

10. juni 2021

Så kom der nyt om krav om mundbind i sundhedsvæsenet.

I sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der en række situationer, hvor personale og patienter fortsat bør bruge mundbind.

Sundhedsstyrelsen vil derfor opdatere retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds-, ældre- og socialsektoren.

Vi ved endnu ikke hvornår de opdaterede retningslinjer kommer, men skriver her så snart Sundhedsstyrelsen melder ud.

Sundhedsstyrelsen anbefaler gradvis udfasning af brug af mundbind

10. juni 2021

Så kom den nye aftale om lempelse af restriktioner. Krav om mundbind ophæves fra 14/6, men det er uklart, om det også gælder sundhedsvæsenet. Vi har bedt ministeriet om en præcisering af dette.

Der er fortsat krav om coronapas i fitness indtil 1/9, men der kræves alene stikprøvekontrol fra 1/8. Ydermere forlænges coronapasset til at gælde 96 timer fra 1/7.

7. juni 2021

Vi får en del medlemshenvendelser om, hvorvidt du og patienten i behandlingssituationen må undlade at have mundbind/visir på, når både du og patienten er færdigvaccinerede.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccinerede personer er der anbefaling om, at man kan være sammen med andre færdigvaccinerede uden at holde afstand eller bruge mundbind; se s. 8  i anbefalingerne.

Der er imidlertid fortsat krav om mundbind i sundhedsvæsenet, jævnfør Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19

Derfor har vi i dag spurgt ministeriet om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccinerede personer også gælder i sundhedsvæsenet, eller der fortsat er krav om brug af mundbind i sundhedsvæsenet, også når patient og behandler er færdigvaccinerede.

20. maj 2021

Danske Fysioterapeuter har spurgt Sundhedsstyrelsen om afstandskravet ved fysisk aktivitet stadig er 2 meter. Sundhedsstyrelsen har svaret, at de helt generelt anbefaler at holde 2 meters afstand når muligt, og altid mindst 1 meter. Ved øget udånding/respiration og dyb vejrtrækning er der større risiko for dråbesmitte, og derfor anbefales der minimum 2 meters afstand mellem personer. Dette omfatter udover fællessang og råb også fysisk aktivitet som fx yoga, pilates, fitness, styrketræning, holdsport, dans og mange flere.

17. maj 2021

Et flertal af partierne i Folketinget blev i nat enige om ny genåbningsaftale.

Kontrollen med coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol. Se retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside.

Partierne er enige om, at der skal udarbejdes en plan for udfasning af coronapasset begyndende primo juni. Vi afventer og opdaterer hjemmesiden, så snart der er nyt om udfasning af coronapasset.

4. maj 2021

I forlængelse af aftalen om yderligere genåbning den 6. maj bliver det nu muligt for fitness- og træningscentre at åbne.

Det sker med krav om coronapas, og der vil være krav om bemanding af centrene i åbningstiden for at sikre den fornødne kontrol af coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

Den 6. maj hæves forsamlingsforbuddet til 25 personer indendørs, som samtidig vil gælde for holdaktiviteter i fitnessregi.

Læs mere om aftalen på cornasmitte.dk

Vi arbejder på at få vores FAQ opdateret med de nye regler.

6. april 2021

Vi har modtaget Sundheds- og Ældreministeriets skriftlige berigtigelse. Krav om coronapas eller negative test gælder ikke for fysioterapi.

Kravet om coronapas mv. for liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, er hjemlet i bekendtgørelse nr. 579 af 31. marts 2021 om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Af bekendtgørelsens § 18. stk. 3. fremgår det, at bekendtgørelsen ikke gælder for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, og som en autoriseret sundhedsperson, jf. sundhedslovens § 6, stk. 1, driver eller er ansat i.

6. april 2021

Vi får en del henvendelser om, hvorvidt der nu kræves coronapas eller negative test inden adgang til fysioterapi. Det kommer sig muligvis af, at pressen hertil morgen har nævnt fysioterapi som liberalt erhverv sammen med massører, tatovører mv.

Vi har kontaktet Sundheds- og Ældreministeriet pr. telefon, og det er ministeriets vurdering, at retningslinjerne om adgang til sundhedsvæsenet, herunder fysioterapi IKKE kræver hverken coronapas eller negativ test.

Vi afventer nu ministeriets skriftlige berigtigelse.

6. januar 2021

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsnet, som senest blev opdateret den 30. juni 2020.

Retningslinjen er ajourført med regler om brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om covid-19, forebyggelse af smittespredning og organisering af udredning for covid-19.

I retningslinjen står bl.a. om praksissektoren (fraset almen praksis og speciallægepraksis), at den skal som udgangspunkt skal varetage alle sædvanlige funktioner under forsat hensyn til at minimere smittespredning. Det samme gælder for den kommunale genoptræningsindsats.

26. oktober

I perioden fra 26. oktober til 22. november er forsamlingsforbuddet sænket til 10 personer. Dette gælder imidlertid ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. Det betyder, at det fortsat er muligt at gennemføre fysioterapeutiske holdtræninger – herunder ridefysioterapi – med mere end 10 personer til stede. Læs mere på coronasmitte.dk: ”Gælder reglerne om forsamlinger også på sygehuse eller lignende?”.

Træningscentre og træningsfaciliteter må holde åbent, men skal overholde kravene til indretning af lokaler, som offentligheden har adgang til. Det vil sige kravet om 4 kvadratmeter pr. person samt brug af mundbind eller visir på de dele af centret, hvor der er offentlig adgang fx receptions- og venteområder. 

På den fælles myndighedsside coronasmitte.dk findes veludbyggede FAQ'er, som beskriver hvordan de nye udmeldinger skal forstås og hænger sammen. 

Det kan også anbefales, at orientere sig her på Kulturministeriets hjemmeside, som sports- og fritidsliv hører under

16. juni 2020

Henvendelse til Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut på baggrund af medlemshenvendelser om, hvorledes I skal rengøre brikses polstring, måtter, bolde og andre bløde svedabsorberende materialer, som ifølge producenterne alene tåler rengøring med eksempelvis Rodalon eller sæbespåner/brun sæbe.

Svar
CEI vurderer, ”at rengøring af det beskrevne træningsudstyr kan foretages med brun sæbe eller sæbespåner og at rengøring i sig selv vil være tilstrækkelig, såfremt de øvrige generelle anbefalinger overholdes.

Der bør eksempelvis være særlig fokus på håndhygiejne, både hos patienter og personale.

Generelt bør det nævnes, at det er uhensigtsmæssigt at anskaffe materialer, der ikke kan desinficeres.

I kan evt. undersøge om de beskrevne materialer kan tåle klor.”

6. juni 2020

Henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af spørgsmål fra medlemmer om afstandskrav på efterfødselskurser på klinikken.

Svar
Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler os, at far/mor og barn er en enhed, idet de er den samme smittekilde. Alle hygiejnekrav skal overholdes og der skal være 2 m mellem hver trænende enhed (far/mor og baby).

20. maj 2020

Henvendelse til Sundhedsstyrelsen på baggrund af flere medlemshenvendelser om forholdsregler ved bassintræning.

Svar
Sundhedsstyrelsen meddeler os, at ”klor i vandet dræber virus, og der er derfor ikke risiko for smitte via vandet i bassinet. Risiko for smitte vil således være i forbindelse med kontaktsmitte ved berøring af kontaktpunkter og dråbesmitte hvis det ikke er muligt at holde afstand, ligesom ved alle andre aktiviteter. Dette kan både gælde hvis man står for tæt i bassinet og i omklædningen.”

Du skal derfor være særligt omhyggelig med hygiejneforholdsregler i omklædningsfaciliteterne, og der skal rengøres efter hver patient.

Kulturministeriet har meldt retningslinjer ud for svømmehaller, indendørsbassiner i feriecentre, hoteller og lign. Der er fokus på afstand og rengøring.

Der skal være 4 m2 målt på vandets overflade pr. udøver og deltagerne skal overholde reglen om 1 meters afstand, dog 2 meter ved fysisk anstrengelse.

Der er ekstra krav til rengøring af svømmehallens faciliteter, f.eks. effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle håndtag på alle døre og diverse armaturer, rengøring af hallens/facilitetens gelændere, stiger, startskamler og bassinkant med desinfektionsmiddel af QAC typen eller sprit beregnet herfor og afspritning af kontaktpunkter på skabe i omklædningsrum skal foretages efter hver bruger.

 

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656