Hjælpepakker til fysioterapipraksis

Der er indført nye og forlængede hjælpepakker som følge af skærpede tiltag og restriktioner. Hvad gælder for fysioterapiklinikker? Følg med her.

14. februar 2021

I forbindelse med vedtagelsen af den seneste corona-hjælpepakke, som blev meldt ud 9. februar, har Danske Fysioterapeuter rettet henvendelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen for afklaring af en række konkrete spørgsmål.

Danske Fysioterapeuter har blandt andet adspurgt, hvordan ”en fuldtidsansat” defineres? Om der refereres til et særligt timetal, samt hvorledes det tæller, hvis man har to eller flere deltidsmedarbejdere, således som det ofte ses ude på de danske fysioterapeutiske klinikker?

11. januar 2021

Danske Fysioterapeuter har i dag modtaget skriftligt svar på vores forespørgsel til Erhvervsministeriet om hjælpepakkernes dækning af klinikker, der ikke er tvangslukkede. Af svaret fremgår følgende:

”Det er muligt som virksomhed at søge kompensation for omsætningstab fra den 9. december 2020 til den 17. januar 2021, hvis omsætningsnedgangen er mere end 30 %.”  

Det betyder, at klinikker i praksis kan søge kompensation. Hvis de nuværende restriktioner fortsætter ud over den 17. januar, er det vores forventning, at kompensationsperioden ligeledes forlænges.

8. januar 2021

Der er indført nye og forlængede hjælpepakker som følge af skærpede tiltag og restriktioner. Du kan læse nærmere herom på virksomhedsguiden.dk

Der er lige nu uklarhed om betingelserne for at kunne ansøge. Danske Fysioterapeuter er i dialog herom med Erhvervsstyrelsen, og vi har bedt om et skriftligt svar, som vi naturligvis vil videreformidle, så snart det foreligger.

27. maj 2020

Regeringens ekspertudvalg af økonomer er kommet med rapporten om input til udfasning af hjælpepakkerne. Vi læser ned i den med fysioterapeut-brillen. Se rapporten på Finansministeriets hjemmeside. 

30. april 2020

Danske Fysioterapeuter arbejder på at få udbetalt de nødvendige kompensationer til klinikkerne hurtigst muligt.

20. april 2020

Danske Fysioterapeuter tilbyder hurtig online vurdering af mulighederne for at søge kompensationsordninger via online kompensations-tjek.

18. april 2020

 • Grænsen for faste omkostninger halveres til kr. 12.500 over 3 mdr. Det gør, at mange bibeskæftigede fysioterapeuter nu kan få dækning. Ændringen sker efter pres fra blandt andet Danske Fysioterapeuter.
 • Klinikejere med mere en 10 ansatte kan nu få kompensation for mistet omsætning. Grænsen bliver hævet til 25 personer efter vores specifikke problematisering.
 • Freelanceordning indføres – har vi også presset på for sammen med øvrige parter.

31. marts 2020

Vi arbejder på, at kompensationen til selvstændige bliver opreguleret, lige som lønkompensationen blev det i går.

27. marts 2020

 • Vi har udarbejdet en selvstændig webside om revisorhjælp til selvstændige med links og FAQ for at give et bedre overblik. Siden bliver løbende opdateret i takt med at vi får ny viden.
 • Danske Fysioterapeuter stiller gratis revisorhjælp til rådighed for selvstændige fysioterapeuter, dvs. ejere, lejere og nye startups. I løbet af denne uge vil Folketingets hjælpepakker blive helt færdige, og de nærmere regler for ansøgninger og kompensationer vil blive offentliggjort.
 • Det er vigtigt, at man som selvstændig fysioterapeut søger den rigtige kompensation og ikke går glip af kompensation eller risikere et tilbagebetalingskrav. Derfor har Danske Fysioterapeuter indgået aftale med tre revisionsfirmaer, der alle har solid erfaring med klinikdrift og fysioterapeutiske virksomheder. Fra onsdag den 30. marts kan du som medlem af Danske Fysioterapeuter ringe til Danske Fysioterapeuter og blive henvist til den af revisorerne, der matcher din situation, og få gratis rådgivning af autoriserede revisorer. Ordningen er i første omgang et tilbud frem til den 30. april 2020, indtil vi kender krisens omfang og de økonomiske konsekvenser for fysioterapeuter.
 • Alle selvstændige fysioterapeuter vil i eftermiddag få et spørgeskema, som vi håber, at I vil udfylde. Danske Fysioterapeuter samler viden om selvstændiges vilkår sammen med SMVDanmark, Tandlægeforeningen og andre.

25. marts 2020

Vi presser på over for Christiansborg: Det skal være muligt at være frivillig i beredskaberne uden at risikere træk i kompensationsordninger, dagpenge m.v. Og det skal være muligt at få støtte, hvis man har en indtjening sammensat af CVR og en B-indkomst.

19. marts 2020

 • Vi anerkender viljen fra Christiansborg, men vi er gået ud i pressen med budskabet om, at hjælpepakken ikke fjerner risikoen for klinikdød.
 • Hjælpepakken er kommet. Vi er i gang med at læse detaljerne. Vi kommer med nyt senere i dag.

18. marts 2020

 • Vilkår for selvstændige: De endelige aftaler mellem politikerne er ikke helt på plads. Vi er på vej til at læse ind i regeringens udspil om kompensation til selvstændige – og når de politiske forhandlinger er færdige, vil vi informere her. Lige nu glæder vi os over, at erhvervsministeren nævnte selvstændige fysioterapeuter på pressemødet. De har hørt råbet om hjælp.
 • Vi er i tæt kontakt med Christiansborg om kompensation. Det er vores forventning, at der kommer politiske forhandlinger senere i dag.
 • Vi er i tæt dialog med AC om en række konkrete udfordringer knyttet til Corona-situationen.

17. marts 2020

Regeringen har tilkendegivet, at der er hjælp på vej til selvstændige. Danske Fysioterapeuter lægger pres på. Det haster.

16. marts 2020

 • Vi gør, hvad vi kan for at lægge pres på myndighederne for at få afklaring på kompensation til selvstændige, der også har en autorisation og dermed et forstærket ansvar.
 • Vi er i kontakt med politikere direkte og via vores hovedorganisation AC. Vi koordinerer desuden med SMVDanmark. De to hjælpepakker støtter primært store virksomheder, nu handler det om at få de små og soloselvstændige med.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer

Kontakt

Esben Riis

Chefkonsulent
3341 4619