Vaccination af fysioterapeuter mod covid-19

Se retningslinjer for vaccination mod covid-19 og organisering af vaccinationsprogrammet.

Her kan du følge med i, hvad Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud af retningslinjer og organisering af vaccinationsprogrammet for covid-19.

Du kan også læse de henvendelser, som vi har sendt til styrelserne på baggrund af de spørgsmål, som vi har fået fra jer.

Det sker

Danske Fysioterapeuter er løbende i kontakt med myndighederne for at få gældende retningslinjer for vaccincation mod covid-19 præciseret i forhold til fysioterapeuter.

17. oktober 2022

Der er gratis influenzavaccinationer til sundhedspersoner, der har tæt kontakt med personer i øget risiko for alvorligt forløb med influenza i forbindelse med opgaver inden for pleje, omsorg og behandling.

Se under fane 3 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination

Det fremgår ligeledes af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, fane 4. Hvordan bliver jeg vaccineret?, at hvis du anbefales vaccination på baggrund af din sygdom/tilstand eller arbejde, kan du bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter ved at udfylde en tro- og love-erklæring på www.vacciner.dk  og bestille tid til vaccination.

Hent Sundhedsstyrelsens materiale om vaccination og smitteforebyggelse.

13. september 2022

Så har Sundhedsstyrelsen meldt retninglinjer ud for tilbud om vaccination. Alle over 50 år får tilbud om vaccination.

Hvis du er under 50 år og har tæt kontakt til sårbare borgere, så kan du fra 20. september bestille tid til vaccination.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

2. september 2022

Danske Fysioterapeuter har i dag deltaget i Sundhedsstyrelsens orienteringsmøde vedr. vaccination mod covid-19 i sæson 2022/23.

Det blev ved mødet meldt ud, at med det formål at beskytte sårbare borgere, så tilbydes alle sundhedspersonaler med tæt kontakt til sårbare borgere vaccination mod covid-19 fra 1. oktober.

Sundhedspersonalerne med tæt kontakt til sårbare borgere skal selv bestille tid til vaccination. Det kommer til at foregå på den måde, at du skal logge på vaccination.dk og udfylde en ”tro og love erklæring” om, at du er sundhedsperson og har tæt kontakt til sårbare borgere. Herefter kan du bestille en vaccinationstid.

Vi opdaterer denne side, så snart Sundhedsstyrelsen melder mere ud med hensyn til hvornår, hvor og hvordan du kan bestille covid-19 vaccine.

26. oktober 2021

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at frontpersonale i sundheds-, social- og ældresektoren under 65 år (personaler som har nærkontakt til risikoborgere) fra den 15. oktober inviteres til 3. stik 6 måneder + 14 dage efter sidste stik i det primære vaccinationsregime. Se s. 16 i styrelsens publikation. Se også Sundhedstyrelsens hjemmeside.

5. oktober 2021

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at personer, der har brug for at rejse til lande, som ikke anerkender krydsvaccination nu kan få 3. stik. Styrelsen anbefaler ikke aktuelt et 3. stik til krydsvaccinerede udfra et sundhedsfagligt perspektiv, da krydsvaccinerede er godt beskyttet mod covid-19. 

Se Sundhedsstyrelsens nyhed: ”Krydsvaccinerede” får tilbud om et 3. stik

29. september 2021

Sundhedsstyrelsens har meldt plan ud for anbefalinger om revaccination mod covid-19. Tilbud om revaccination kommer til at foregå i faser.

I første fase anbefaler Sundhedsstyrelsen revaccination af følgende grupper: personer med svært nedsat immunforsvar, personer på plejehjem og personer over 85 år.

Dernæst anbefaler Sundhedsstyrelsen følgende foreløbige plan for revaccination af de øvrige befolkningsgrupper, hvor den endelige timing afhænger af yderligere data, særligt i forhold til fald i immunitet i de pågældende grupper og bivirkninger, samt at der foreligger en EU-godkendelse af vaccinerne til brug for revaccination:

  • Revaccination af personer mellem 65-84 år
  • Revaccination af personale i sundheds-, social- og ældresektoren
  • Revaccination af personer under 65 år med øget risiko for alvorligt forløb med covid-19
  • Revaccination målrettet den øvrige befolkning

Endelig stillingtagen hvornår personale med kontakt til risikoborgere i sundheds-, social- og ældresektoren skal tilbydes revaccination forventes i oktober.

Læs Sundhedsstyrelsens afdækning de sundhedsfaglige begrundelse for anbefalinger af revaccination, herunder effekt og forebyggelsespotentiale ved revaccination, sikkerhed, timing og ulemper ved for tidlig revaccination mv. 

28. juli 2021

Danske Fysioterapeuter har i dag kontaktet Sundhedsstyrelsen for at få opdateret viden om, hvornår det kan forventes, at personer, der har modtaget 2 forskellige vacciner vil modtage et tredje stik.

Svaret var, at tredje stik til krydsvaccinerede endnu ikke besluttet og, at Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen fortsat afventer en sundhedsfaglig afklaring.

Vi opdaterer fysio.dk så snart, vi ved mere.

20. maj 2021

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at fristen for henvisning til visitation af personale på sundheds-, ældre- og socialområdet til vaccination i målgruppe 4 er blevet forlænget til 15. juni 2021 for målgruppen 20-44 år, da den generelle vaccinationskalender er blevet udskudt tilsvarende tidsperiode. Det vil fortsat kun være personale, der lever op til de skærpede visitationskriterier, der kan henvises og visiteres.

Sundhedsstyrelsen har således opdateret notat om 'Procedure for fremskyndet invitation for personer til vaccination i sundheds-, ældre- og socialsektoren' og
'Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren (målgruppe 4)' i henhold til den nye tidsfrist og aldersafgrænsning. De opdaterede dokumenter findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

3. maj 2021

Sundhedsstyrelsen fremlægger nu viden om kombination af covid-19- vacciner.

Styrelsen skriver, at der er god dokumentation for, at en dosis Vaxzevria® beskytter godt i minimum 12 uger. Ved anden dosis af en vaccine med samme antigen, booster det immunrespons, man fik ved første dosis, så det bliver kraftigere og mere længerevarende. Det immunrespons, man fik ved vaccination med Vaxzevria® vil blive boostet ved revaccination med en mRNA-vaccine. Se notat på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

3. maj 2021

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en opdateret, konkret beskrivelse af  henvisnings- og visitationsproces for målgruppegruppe. Se notatet Procedure for fremskyndet invitation for personer til vaccination i sundheds-, social- og ældresektoren på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Beskrivelsen indeholder eksempler og beskrivelserne af, hvem der lever op til de opdaterede, skærpede kriterier, og hvem der ikke gør.

Alle regioner oplyser, at de har mulighed for at modtage de indsendte lister, både via sikker mail og e-boks. Kontaktoplysningerne fremgår af notatet.

26. april 2021

Danske Fysioterapeuter modtog den 26. april kl. 12.00 besked fra Sundhedsstyrelsen om procedure for fremskyndet invitation for personer til vaccination i sundheds- social- og ældresektoren. Se Sundhedsstyrelsens notat.

Det fremgår, at en stor del af frontpersonalet i sundheds-, ældre og socialsektoren nu er vaccineret, og at vaccinationsindsatsen nu er langt fremme. Personalet vil derfor primært blive vaccineret efter alder. Der er dog fortsat mulighed for, at en mindre gruppe af personale i sundheds-, social- og ældresektoren kan få tilbudt en fremskyndet vaccination, før disse indhentes af invitationerne til årgangene. Notatet beskriver de skærpede kriterier for denne mindre gruppe, samt hvordan henvisnings- og visitationsprocessen skal foregå i detaljer med konkrete instrukser.

Det er for fysioterapeuter i praksissektoren arbejdsgiverens ansvar at vurdere, om der er personale, der lever op til de skærpede kriterier. Den private arbejdsgiver skal give besked om denne/disse medarbejdere ved at indsende et skema til regionens centrale visitationsfunktion med sikker mail.

Der er angivet følgende tidsfrister for indsendelse af skemaet:

  • Personale på 50-59 år (årgange fra 1971 til 1962 inklusiv) kan henvises senest d 11. maj 2021.
  • Personale under 50 år (årgang 1972 og yngre) kan henvises senest den 18. maj 2021.

Da der sendes invitationer ud én gang om ugen (om fredagen), og henvisningerne skal være modtaget hos regionerne onsdag morgen, opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at henvisningen for borgere over 50 år sker hurtigst muligt, således at de ikke bliver overhalet af aldersinvitation.

Danske Fysioterapeuter har endvidere d.d. anmodet Sundhedsstyrelsen om at undersøge, om skemaet kan fremsendes via E-boks. Sundhedsstyrelsen har d.d. givet besked om, at de vil undersøge om dette vil være muligt og give besked den 27. april.

Personer, der er førstegangsvaccinerede med vaccinen fra AstraZeneca: Der skal ikke foretages en ny henvisning eller andet for personer, der er førstegangsvaccinerede med vaccinen fra AstraZeneca. Alle disse personer vil modtage en ny invitation i deres e-boks, når de kan bestille tid til færdigvaccination, og skal således ikke selv eller via arbejdsgiver foretage sig noget. Sundhedsstyrelsens nye dokumenter omhandler således ikke personer, der er førstegangsvaccineret med vaccinen fra AstraZeneca.

Regioner og kommuner har fået besked af Sundhedsstyrelsen om, hvilken procedure de skal anvende vedr. regionalt og kommunalt ansatte fysioterapeuter i målgruppen.

21. april 2021

Danske Fysioterapeuter modtog lidt før kl. 16.00 i dag besked fra Sundhedsstyrelsen om de fremtidige kriterier for vaccination af målgruppe 4 (personale i sundheds- og ældresektoren samt visse dele af socialsektoren).

Retningslinjerne indeholder en beskrivelse af håndtering af de personer, som har modtaget deres første vaccine med AstraSeneca samt information til dem, som endnu ikke er blevet inviteret til vaccination. Det sidste vil ske under skærpede kriterier jf. Sundhedsstyrelsen.

I kan tilgå Sundhedsstyrelsens notat her

I materialet står, at personalet fremover skal inviteres til vaccination gennem en regional visitationsenhed. Danske Fysioterapeuter har endnu ikke modtaget en beskrivelse af, hvordan det sker.

19. april 2021

Danske Fysioterapeuter har fået en beklagelse fra Sundhedsstyrelsen om udmeldingerne om den fortsatte vaccination af målgruppe 4 og de mails, som flere fysioterapeuter har modtaget i denne weekend, som har vanskeliggjort kommunikationen. SST har nu lovet, at de reviderede retningslinjer kommer i morgen.

19. april 2021

Flere fysioterapeuter har modtaget besked fra SSI om vaccination, der skal foregå efter alder i stedet for som frontpersonale (gruppe 4).

Danske Fysioterapeuter forsøger lige nu at få SSI/SST til at svare på, hvordan disse beskeder hænger sammen med, at SST/SSI i fredags ikke kunne give besked om vaccinationsplan.

16. april 2021

I dag deltog Danske Fysioterapeuter i et møde i Sundhedsstyrelsen sammen med en lang række fag- og brancheorganisationer inden for sundheds-, ældre og socialsektoren.

Mødet var indkaldt for at informere om vaccinationsplanen for personale i målgruppe 4 samt give organisationerne mulighed for at byde ind med kommentarer.

Efter mødet meldte styrelsen ud, at de skal have tid til at tid til at indarbejde de mange kommentarer, som fremkom på mødet og at der derfor ikke vil blive meldt en plan ud før i næste uge.

15. april 2021

Danske Fysioterapeuter modtog i går aftes en invitation til et informations- og dialogmøde i Sundhedsstyrelsen fredag den 16. april i forlængelse af udmelding om stop for AstraZeneca vaccinen.

På mødet den 16. april vil Sundhedsstyrelsen uddybe processen og beslutningen, og der vil være mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til, hvilken betydning det får for vaccination i målgruppe 4.

Der vil blive kommunikeret igen her, når vi kender Sundhedsstyrelsens udmeldinger.

12. marts 2021

Sundhedsstyrelsen meldte i går ud, at man ville pausere vaccination med Astra-Seneca i 14 dage, mens lægemiddelmyndighederne undersøger indberetningerne af tilfælde blodpropper. Styrelsen understreger, at der ikke er dokumenteret en kausal sammenhæng mellem vaccinen og tilfældene, men det er nødvendigt at undersøge mistanken nærmere.

Alle tider til vaccination med AstraZeneca de kommende 14 dage vil automatisk blive aflyst, det gælder både 1. og 2. stik.

Personer, der er blevet vaccineret for mindre end 14 dage siden, vil få et brev i e-boks fra lægemiddelstyrelsen med information om, hvad man skal være opmærksom på. Personer, der får deres tid aflyst, får brev i e-boks fra SSI.

Hvis man som frontpersonale på 65 år eller derover har tid til vaccination med en mRNA-vaccine, kan man fortsat blive vaccineret som planlagt.

Styrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke præcis sige, hvornår man som frontpersonale under 65 år kan blive vaccineret – det vil afhænge af revurderingen af AstraZeneca, som ligger i uge 12. Hvis vaccinationen med AstraZeneca genoptages, vil man få mulighed for at bestille en tid senere. Hvis vaccinationen ikke genoptages, er det forventningen, at frontpersonale i stedet vil blive tilbudt vaccination med udgangspunkt alene i deres alder.

Dette betyder også, at den opsamlingsrunde, som styrelsen tidligere har annonceret, afventer yderligere afklaring.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes et ark med spørgsmål og svar samt et notat med nærmere beskrivelse af pauseringen.

Danske Fysioterapeuter henviser til Sundhedsstyrelsen for spørgsmål vedr. pauseringen af vaccinationen.

5. marts 2021

Statens Seruminstitut oplyser, at de regner med at udsende invitationer i dag og på mandag til dem, som står på de lister, der er modtaget og kan læses automatisk.

Statens Seruminstitut oplyser endvidere, at en del af de modtagne mails ikke kan læses automatisk. Disse vil blive håndteret manuelt i den kommende uge, hvorefter der udsendes invitationer.

1. marts 2021

Sundhedsstyrelsen oplyser, at ansatte på de indsendte vaccinationslister, som er over 65 år, vil blive tilbudt en mRNA vaccine. Det sker automatisk ved aldersdifferentiering hos Statens Seruminstitut.

Det vil sige, at medarbejdere over 65 år ikke vil få tilbudt en AstraZeneca vaccine i første omgang ligesom de andre medarbejdere, men i stedet vil blive tilbudt en vaccine fra Pfizer.

Det betyder, at der kan være forskel på, hvornår man får besked om, at man kan bestille tid til en vaccine, selvom man har stået på den samme liste.

26. februar 2021

Sundhedsstyrelsen har i dag meldt ud, at muligheden for at indsende cpr.nr. via excel-skabelonen ophører fredag den 5. marts. Efter den dag vil det ikke længere være muligt at sende lister ind per mail. I stedet bliver der mulighed for en løbende opsamling, så nyt personale, der falder inden for kriterierne, kan tilbydes vaccination. Nærmere information om dette følger inden for nogle uger.

Endvidere minder Sundhedsstyrelsen om, at kriterierne, der uddybes i notatet Afgrænsning og visitation af målgruppe 4 for personale uden for kommunalt og regionalt regi, herunder praksisområder og øvrig sektor, skal følges og tolkes restriktivt. Der skal være helt særlige årsager til inklusion i målgruppe 4 og dermed vaccination før ældre personer og andre, der er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes. Det betyder også, at Sundhedsstyrelsen ikke anser arbejde med børn som en væsentlig risikofaktor.

25. februar 2021

Danske Fysioterapeuter deltog i går i et møde i Sundheds- og Ældreministeriet, hvor også Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut deltog for at give en status på vaccination af gruppe 4.

På mødet fortalte Sundhedsstyrelsen, at målgruppen, som prioriteres til vaccination i gruppe 4 nu, er den samme på tværs af sektorer – kommune, region og praksis.

Afgørende for at blive vaccineret nu er, at man varetager funktioner, hvor man har tæt, fysisk kontakt til borgere/patienter, at man arbejder med patienter/borgere, som er i risiko for et svært forløb med corona (ældre eller borgere med svær sygdom), eller at man varetager en særlig kritisk funktion, som ikke kan erstattes af en anden.
Det er alene personer, som opfylder disse kriterier, som vaccineres nu. Resten tilbydes vaccine senere.

Særligt for den private sektor gælder, at muligheden for at melde CPR ind via den nuværende løsning ophører om en uges tid. Det sker for at undgå misbrug. Herefter vil der komme et opsamlingsheat, hvor man kan melde ind igen. Myndighederne melder ud før registreringsmuligheden lukker.

Man skal kun lade sig registrere, hvis man aktuelt lever op til kriterierne. Ikke hvis man gør om uger eller måneder. Derfor opsamlingsheatet.

Myndighederne forventer at kunne gennemføre vaccinationerne af gruppe 4 i de kommende par uger. Det er uden betydning, at fx gruppe 5 er inviteret til vaccination, da gruppe 5 visiteres til andre vacciner og indmeldes i et andet system. Ventetiden skyldes ustabile vaccineleverancer.

Det gælder for hele gruppe 4, at de visiteres til en Astra Seneca vaccination. Det vil ikke ændre sig, hvis man venter eller hvis man takker nej. Hvis man takker nej nu, kan myndighederne ikke garantere, at man får et nyt tilbud, med forbehold for, at myndighederne endnu ikke har overblik over vaccination af gruppe 10-12.

En visitation til vaccination bliver ikke for gammel. Den venter blot på at blive aktiveret.

Endelig meldte myndighederne ud, at vaccination aktuelt ikke ændrer på anbefalinger vedr. brug af værnemidler for nuværende. Heller ikke på de andre anbefalinger om smitteforebyggelse i sundheds- ældre og socialsektoren.

23. februar 2021

Danske Fysioterapeuter har modtaget mange henvendelser om, hvorvidt den udmeldte tidsramme for vaccination af gruppe 4 i uge 8-9 holder. Det spørgsmål har vi sendt videre til Sundhedsstyrelsen, da det er dem, som er ansvarlige for udrulningen af vaccinationskalenderen.
Når vi hører nyt, vil det blive kommunikeret her på siden.

22. februar 2021

Statens Serum Institut oplyser, at fysioterapeuten modtager en mail automatisk, hvis der er problemer med den fremsendte vaccinationsliste, men ikke modtager en kvittering, hvis det er gået godt. Fysioterapeuterne vil modtage en invitation til vaccine i deres E-boks, sandsynligvis i denne uge.

Statens Serum Institut oplyser desuden, at vaccinationslisten også kan sendes sikkert via fysioterapeutens private E-boks.

19. februar 2021

Statens Serum Institut (SSI) bekræfter en vejledning om, hvordan man kan gemme og sende vaccinationslisten, hvis man ikke har officepakken med excel. Vejledningen (opdateret d.d.) om dette er indarbejdet i den tekniske vejledning.

18. februar 2021

Statens Serum Institut oplyser, at der i dag er etableret en løsning, så fysioterapeuter kan sende vaccinationslister sikkert via virksomhedens e-Boks.

Det vil sige, at man fra virksomhedens e-Boks under offentlige myndigheder kan fremsøge Statens Serum Institut og vælge postkassen COVIDVACPRIVAT til brug for sikker fremsendelse af vaccinationslisterne.

Der er udarbejdet en teknisk vejledning til brug under udfyldelse af vaccinationslisterne. 

17. februar 2021

Sundhedsstyrelsen har udsendt præciseringer til notat fra den 16. februar vedrørende vacciner for sundhedspersoner i målgruppe 4 i praksissektoren. Præciseringer kan læses her.

16. februar 2021

Danske Fysioterapeuter har netop modtaget materiale fra Sundhedsstyrelsen vedrørende vacciner for sundhedspersoner i målgruppe 4 i praksissektoren.

Der bliver sendt en direct mail ud til hele praksissektoren med information.

15. februar 2021

Danske Fysioterapeuter har endnu ikke modtaget materialet fra Sundhedsstyrelsen vedr. vacciner for sundhedspersoner i praksissektoren. Vi ved, at styrelsen arbejder på højtryk med at få det klart, men de kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcis, hvornår det kommer.
Opdateret kl. 16:34

12. februar 2021

Danske Fysioterapeuter har i eftermiddag deltaget i møde i Sundhedsstyrelsen om registrering af klinikker og selvstændige. Sundhedsstyrelsen har lovet, at der på mandag kommer information om, hvorledes klinikker (herunder ansatte på klinikker) og selvstændige skal registrere sig til vaccination. Det skal ske til Statens Serum Institut.

Da der fortsat er begrænsede vacciner, vil der ske en prioritering i forhold til, om man behandler borgere i særligt øget risiko (ældre, sygdomme og tilstande, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19) og har funktioner der indebærer tæt fysisk kontakt.

Vi melder ud her på siden på mandag, så snart vi har nyt fra styrelsen.

28. januar 2021

Danske Fysioterapeuter har henvendt sig til Sundhedsstyrelsen om udfordringer i den praktiske implementering af registreringsmodeller for vaccine i den i fysioterapeutiske praksissektor.

Danske Fysioterapeuter opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at behandlerstedsregistret bruges til formålet, både hvad angår de selvstændige og de ansatte på klinik, herunder hjælpepersonale og kliniksekretærer.

14. januar 2021

Danske Fysioterapeuter deltager i orienteringsmøde i Sundhedsstyrelsen.

Alt personale i sundheds- og plejesektoren vil være blevet tilbudt vaccination inden april måned. Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

13. januar 2021

Sundhedsstyrelsen har svaret Danske Fysioterapeuter, at fysioterapeuter, som en gruppe med tæt patientkontakt, er i særlig risiko for smitte og derfor skal prioriteres højt i vaccinationsindsatsen. Det gælder også praktiserende fysioterapeuter.

Dog har vaccinationsdoserne i de første uger været så få, at de er blevet meget stramt prioriteret for at forhindre alvorlig sygdom og død. Derfor er kun en udvalgt gruppe af personale på blandt andet plejehjem og akut- og intensivafdelinger blevet tilbudt vaccination.

Sundhedsstyrelsen erkender, at der er behov for yderligere afklaring af privatpraktiserende sundhedspersoners visitation til vaccination. Der arbejdes på sagen og styrelsen informerer, så snart det er afklaret.

På styrelsen hjemmeside meldes det løbende ud, hvilke målgrupper der prioriteres som de næste til vaccination.

8. januar 2021

Danske Fysioterapeuter har over for Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen rejst en række udfordringer og bekymringer omkring vaccinationer af fysioterapeuter mod covid-19.

Dels det forhold, at vi har hørt fra regionerne, at vacciner til frontpersonale formindskes. Dels de særlige udfordringer der er for praktiserende fysioterapeuter. For praktiserende fysioterapeuter handler det både om at blive prioriteret til vaccination som hvor og hvordan de kan lade sig registrere til vaccination, på linje med ansatte i kommuner og regioner.

4. januar 2021

Danske Fysioterapeuter kontakter Sundhedsstyrelsen for at gøre opmærksom på, at mange praktiserende fysioterapeuter udfører hjemmebehandlinger af svage patienter i egen bolig, herunder ældre i plejebolig. Det kan udgøre en særlig risikosituation, som bør vægtes, når der prioriteres hvem der skal vaccineres.

Desuden stilles spørgsmål til, hvordan praktiserende fysioterapeuter bliver visiteret til vaccination, når der fremgår at det skal ske via arbejdsgiver.

18. december 2020

Danske Fysioterapeuter deltager i orienteringsmøde i Sundhedsstyrelsen.

30. november 2020

Danske Fysioterapeuter deltager i orienteringsmøde i Sundhedsstyrelsen.

 

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656