Vaccination af fysioterapeuter mod covid-19

Se retningslinjer for vaccination mod covid-19 og organisering af vaccinationsprogrammet.

Her kan du følge med i, hvad Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud af retningslinjer og organisering af vaccinationsprogrammet for covid-19.

Du kan også læse de henvendelser, som vi har sendt til styrelserne på baggrund af de spørgsmål, som vi har fået fra jer.

Det sker

Danske Fysioterapeuter er løbende i kontakt med myndighederne for at få gældende retningslinjer for vaccincation mod covid-19 præciseret i forhold til fysioterapeuter.

14. januar 2021

Danske Fysioterapeuter deltager i orienteringsmøde i Sundhedsstyrelsen.

Alt personale i sundheds- og plejesektoren vil være blevet tilbudt vaccination inden april måned. Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

13. januar 2021

Sundhedsstyrelsen har svaret Danske Fysioterapeuter, at fysioterapeuter, som en gruppe med tæt patientkontakt, er i særlig risiko for smitte og derfor skal prioriteres højt i vaccinationsindsatsen. Det gælder også praktiserende fysioterapeuter.

Dog har vaccinationsdoserne i de første uger været så få, at de er blevet meget stramt prioriteret for at forhindre alvorlig sygdom og død. Derfor er kun en udvalgt gruppe af personale på blandt andet plejehjem og akut- og intensivafdelinger blevet tilbudt vaccination.

Sundhedsstyrelsen erkender, at der er behov for yderligere afklaring af privatpraktiserende sundhedspersoners visitation til vaccination. Der arbejdes på sagen og styrelsen informerer, så snart det er afklaret.

På styrelsen hjemmeside meldes det løbende ud, hvilke målgrupper der prioriteres som de næste til vaccination.

8. januar 2021

Danske Fysioterapeuter har over for Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen rejst en række udfordringer og bekymringer omkring vaccinationer af fysioterapeuter mod covid-19.

Dels det forhold, at vi har hørt fra regionerne, at vacciner til frontpersonale formindskes. Dels de særlige udfordringer der er for praktiserende fysioterapeuter. For praktiserende fysioterapeuter handler det både om at blive prioriteret til vaccination som hvor og hvordan de kan lade sig registrere til vaccination, på linje med ansatte i kommuner og regioner.

4. januar 2021

Danske Fysioterapeuter kontakter Sundhedsstyrelsen for at gøre opmærksom på, at mange praktiserende fysioterapeuter udfører hjemmebehandlinger af svage patienter i egen bolig, herunder ældre i plejebolig. Det kan udgøre en særlig risikosituation, som bør vægtes, når der prioriteres hvem der skal vaccineres.

Desuden stilles spørgsmål til, hvordan praktiserende fysioterapeuter bliver visiteret til vaccination, når der fremgår at det skal ske via arbejdsgiver.

18. december 2020

Danske Fysioterapeuter deltager i orienteringsmøde i Sundhedsstyrelsen.

30. november 2020

Danske Fysioterapeuter deltager i orienteringsmøde i Sundhedsstyrelsen.

 

Del eller udskriv siden
2 kommentarer

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656