Skabelon til registrering til vaccination mod covid-19

Sundhedsstyrelsen har beskrevet en procedure for fremskyndet vaccination for personer i sundheds- social- og ældresektoren, som ikke allerede er påbegyndt vaccination. Kriterierne er skærpet, så denne mulighed vil formentlig omfatte et ret begrænset antal fysioterapeuter. For at blive registreret, skal arbejdsgiver sørge for at udfylde og indsende skabelonen, du finder her på siden.

En stor del af frontpersonalet i sundheds-, ældre og socialsektoren er nu vaccineret, og vaccinationsindsatsen er nu langt fremme. Personalet vil derfor primært blive vaccineret efter alder. Der er dog fortsat mulighed for, at en mindre gruppe af personale i sundheds-, social- og ældresektoren kan få tilbudt en fremskyndet vaccination, før disse indhentes af invitationerne til årgangene.

Sundhedsstyrelsens notat om procedurer for fremskyndet invitation beskriver, hvordan henvisnings- og visitationsprocessen skal foregå i detaljer med konkrete instrukser.

Processen er gældende for kommunalt og regionalt ansatte samt for øvrige ansatte i privat og praksissektor. Det er den enkelte arbejdsgivers ansvar at registre og indsende listen med personale. 

Se Sundhedsstyrelsens notat om procedurer for fremskyndet invitation

Hent skabelon til registrering

Er du klinikejer og/eller arbejdsgiver i praksissektoren og medlem af Danske Fysioterapeuter, kan du benytte dit login og hente skabelonen med det samme.

Praktiserende fysioterapeuter i målgruppen, som ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter, må kontakte Sundhedsstyrelsen for at høre, hvordan de kan rekvirere skabelonen. 

Regioner og kommuner har fået besked af Sundhedsstyrelsen om, hvilken procedure de skal anvende vedr. regionalt og kommunalt ansatte fysioterapeuter i målgruppen.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer