Viden om fysioterapi efter covid-19

Vi har samlet en række centrale links til dig, der vil vide mere om rehabiliteringsbehovet efter covid-19.

World Physiotherapy 

Verdensorganisationen af fysioterapeuter (WCPT) giver gode råd til sikker rehabilitering af patienter med senfølger efter covid-19 i Safe rehabilitation approaches for people living with Long COVID: physical activity and exercise.

Rådene er baseret på foreløbige erfaringer med patientgruppen og på viden fra lignende sygdomme såsom SARS, MERS og ME/kronisk træthedssyndrom.

Læs materialet om sikker rehabilitering efter covid-19 (pdf)

Læs mere om baggrunden for materialet


Fysioterapeuten nr. 8, 2020

Statusartikel i Fysioterapeuten gør rede for den seneste viden om fysioterapeutisk behandling af covid-19 fra indlæggelse til genoptræning og rehabilitering af senfølger.

Den fysioterapeutiske indsats i behandlingen af covid-19


Fysioterapeuten nr. 7, 2020

Statusartikel i Fysioterapeuten gennemgår rationalet for, og virkemekanismerne bag, brugen af kontinuerlig CPAP i behandlingen af patienter med covid-19.

Kontinuerlig CPAP til patienter med covid-19


Videnscenter for rehabilitering og palliation

Videnscenter for rehabilitering og palliation (REHPA) samler og deler viden og værktøjer om palliation og rehabilitering og covid-19. Siderne opdateres løbende, og alle opfordres til at dele viden på tværs.

COVID-19: Rehabilitering og palliation


Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har samlet den aktuelle viden om senfølger efter covid-19 og giver anbefalinger til organisering af indsatsen for de ramte. Blandt anbefalingerne er, at fysioterapeuter indgår i udredning og behandling.

Senfølger efter COVID-19: Anbefalinger til organisering og faglige indsatser


Dansk Selskab for Fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi offentliggjorde den 1. maj 2020 rapporten ‘COVID-19 Rehabilitering. Evidens og anbefalinger’, hvori den tilgængelige viden på daværende tidspunkt gennemgås, og foreløbige anbefalinger for rehabiliteringen præsenteres.

Rapporten kan findes på Dansk Selskab for Fysioterapis hjemmeside, hvor også nyheder relateret til fysioterapi og covid-19 vil blive delt.

COVID-19 Rehabilitering - Evidens og anbefalinger

Følg med på Dansk Selskab for Fysioterapis hjemmeside


Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi

Dansk Selskab for Hjerte-og Lungefysioterapi bringer nyheder og opdateringer af relevans for fysioterapeuter, der behandler patienter med covid-19.

Følg med på Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapis hjemmeside


European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine opdaterer hver måned et systematisk review om rehabilitering og funktionsbegrænsninger efter covid-19.

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine


Skala til at måle funktionsevne efter covid-19

En gruppe hollandske forskere har udviklet et nyt måleredskab, The Post Covid Functional Status Scale (PCFS), som sundhedspersoner kan benytte til at få et overblik over funktionsevnen hos patienter, der har haft covid-19.

Skalaen kan både bruges som udgangspunkt for at beslutte, hvilke indsatser der skal til for at forbedre funktionsevnen og til at få et objektivt mål for effekten af en given indsats, der eventuelt også kan benyttes i forskningsøjemed.

Skalaen er oversat til dansk.

Se måleredskabet PCFS