Videokonsultation i fysioterapipraksis

Få gode råd til videokonsultation og videoholdtræning på fysioterapeut-klinikker.

Her kan du læse om aftalerne om videokonsultation og om videoholdtræning.

Du kan også læse om, hvordan du kommer godt i gang med videokonsultation og med videoholdtræning.

Du kan desuden læse om den tekniske løsning om videokonsultation på sundhed.dk, som indtil videre stilles gratis til rådighed for både klinikker med og klinikker uden ydernummer.

Del gerne dine erfaringer og gode råd og ideer til, hvordan I på klinikker anvender videokonsultation og videoholdtræning. Både på klinikker inden for og uden for overenskomst.

Det sker

19. maj 2021

Danske Fysioterapeuter og RLTN indgår aftale om midlertidige videokonsultationsydelser på speciale 51 og 62 med virkning fra den 1. juni 2021.

12. maj 2021

RLTN opsiger den midlertidige aftale om telefon- og videokonsultation med virkning fra den 1. juni 2021.

19. februar 2021

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) oplyser, at den for fysioterapeuter med ydernummer gratis løsning vedr. videokonsultation og videoholdtræning via sundhed.dk vil blive forlænget med et år til 1. april 2022.

Danske Fysioterapeuter forlænger den gratis løsning for fysioterapeuter uden ydernummer tilsvarende.

Meldingen fra RLTN må ses som et udtryk for, at RLTN med smittesituationen i samfundet ikke har aktuelle planer om at opsige de midlertidige aftaler om videokonsultation og videoholdtræning.

29. september 2020

Danske Regioner oplyser, at det nu er muligt at lave videoholdtræning via sundhed.dk. Der er udviklet en funktion vedr. flerpartsamtaler, som kan bruges til det.

19. august 2020

Vi udsendte nyhed om, at regionerne forlænger adgangen til at udføre videokonsultationer via sundhed.dk til 1. april 2021. Danske Fysioterapeuter forlænger den gratis adgang for fysioterapeuter på klinik uden ydernummer tilsvarende. Danske Regioner varsler, at løsningen på Sundhed.dk om 3-4 uger også kan anvendes til videoholdtræning.

11. maj 2020

Danske Fysioterapeuter indgik en midlertidig aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om, at fysioterapeuterne kan udføre holdtræning via video under praksisoverenskomsterne.

24. marts 2020

Danske Fysioterapeuter indgik en midlertidig aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om, at fysioterapeuterne kan udføre videokonsultation og telefonkonsultation under praksisoverenskomsterne.

 

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608