Periacetabular Osteotomy in patients with Hip Dysplasia

Resumé af Inger Mechlenburgs doktordisputats fra 2016.

02.12.2016 af Inger Mechlenburg

Doktordisputats

"Periacetabular Osteotomy in patients with Hip Dysplasia investigated with Imaging Modalities".

Resumé

Ledbevarende hofteoperation er et effektivt indgreb til at reducere smerter ved at korrigere hofteskålens placering hos patienter med hoftedysplasi, og dette indgreb er forbundet med få komplikationer. Formålet med denne disputats er at undersøge biologiske ændringer efter en ledbevarende hofteoperation i henholdsvis knoglevæv, ledbrusk og i blodgennemstrømningen i det afmejslede knoglefragment. Formålet er dernæst at undersøge forholdet mellem de acetabulære vinkler og helbredsrelateret livskvalitet efter ledbevarende hofteoperation. Og til sidst at undersøge, hvor stor en bestråling kirurgen er udsat for under den ledbevarende hofteoperation. Under hensyn til disse formål formuleres fire forskningsspørgsmål.

Kapitel 3 til 7 behandler det første forskningsspørgsmål “Hvilke biologiske ændringer sker i knoglevævet og i ledbrusken 2-10 år efter den ledbevarende hofteoperation?”. I kapitel 3 beskrives en præcis og effektiv metode til at måle tykkelsen af ledbrusken i hofteleddet ved hjælp af stereologiske metoder og MR-skanning. I kapitel 4 bliver en kohorte af patienter med hoftedysplasi fulgt med DXA-skanninger før samt 1 og 2½ år efter operationen for at undersøge ændringer i knoglemineral tætheden i hofteskålen. Desuden undersøges det, om der er sammenhæng mellem knoglemineraltætheden og postoperative mikro-bevægelser af det afmejslede knoglefragment målt med stereorøntgen. I kapitel 5 undersøges den samme kohorte patienter med MR-skanninger med henblik på at opgøre, hvor mange af patienterne, der har knoglecyster samt at undersøge, om volumen af disse cyster ændrer sig efter ledbevarende hofteoperation. I kapitel 6 bliver det undersøgt, om der sker ændringer i tykkelsen af ledbrusken efter operationen, ligeledes med MR-skanning. Endvidere bliver det målt, hvor mange patienter, der har en skade på ledlæben, samt om der er sammenhæng mellem en sådan skade og tykkelsen af ledbrusken efter ledbevarende hofteoperation. Kapitel 7 forholder sig til langtidsændringerne i tykkelsen af ledbrusken og volumen af knoglecyster 10 år efter operationen.

Det andet forskningsspørgsmål “I hvilket omfang ændres blodgennemstrømningen i det afmejslede knoglefragment efter ledbevarende hofteoperation hos patienter med hoftedysplasi?” behandles i kapitel 8. Blodgennemstrømningen og knogle-nydannelsen bliver kvantificeret før og efter ledbevarende hofteoperation ved hjælp af PET/CT-skanninger.

I kapitel 9 evalueres det tredje forskningsspørgsmål “Er der sammenhæng mellem de radiologiske parametre og helbredsrelateret livskvalitet efter ledbevarende hofteoperation?” Spørgeskemaerne SF-36 og Beighton bliver anvendt til at undersøge den helbredsrelaterede livskvalitet og hypermobilitet hos patienter med hoftedysplasi opereret med ledbevarende hofteoperation og i tillæg til dette at undersøge om der er sammenhæng mellem helbredsrelateret livskvalitet og hypermobilitet eller de acetabulære vinkler.

I kapitel 10 bliver det fjerde forskningsspørgsmål behandlet “Indebærer bestrålingen, som kirurgen er udsat for under den ledbevarende hofteoperation en sundhedsrisiko?” Den radioaktive bestråling af kirurgen, dennes fingre, skjoldbruskkirtlen og pande under brug af røntgengennemlysning ved ledbevarende hofteoperation bliver målt med termoluminescente dosimetre.

Til slut bliver resultaterne af de førnævnte studier diskuteret og fremtidige studier beskrevet i kapitel 11 og 12.

Hele disputatsen kan rekvireres ved henvendelse til Inger Mechlenburg.

Del eller udskriv siden