Cardiac rehabilitation – implementation in Denmark and presentation of a local model

Ph.d.-afhandlingen om hjerterehabilitering udgår fra Kardiologisk klinik Y, H:S Bispebjerg Hospital og Statens Institut for Folkesundhed. Afhandlingen belyser implementering af hjerterehabilitering på danske sygehuse, og præsenterer en lokal model for integreret hjerterehabilitering. Læge Ann-Dorthe Olsen Zwislers ph.d.-afhandling fra 2004.

Læs afhandlingen

Kontakt Ann-Dorthe Olsen Zwisler

Abstract af læge, ph.d. Ann-Dorthe Olsen Zwisler

Ph.d.-afhandlingen om hjerterehabilitering udgår fra Kardiologisk klinik Y, H:S Bispebjerg Hospital og Statens Institut for Folkesundhed. Afhandlingen belyser implementering af hjerterehabilitering på danske sygehuse, og præsenterer en lokal model for integreret hjerterehabilitering. Afhandlingen er baseret på to videnskabelige arbejder, fem bogkapitler og en hjemmeside.
 
Ifølge gældende danske kliniske retningslinjer skal patienter med iskæmisk hjertesygdom efter udskrivelse fra sygehuset tilbydes integreret hjerterehabilitering som en del af den samlede efterbehandling. De praktiske og videnskabelige erfaringer med hjerterehabilitering i Danmark har imidlertid været sparsomme.
 
 På baggrund af en postomdelt spørgeskemaundersøgelse blandt landets 67 sygehuse fandt vi, at 36% af sygehusene i 1999 tilbød integreret hjerterehabilitering. Indholdet af tilbudene varierede meget, og målrettede hjerterehabiliteringstilbud uden for sygehusene var særdeles sparsomme. En sammenligning med udbredelsen i andre lande tydede på, at Danmark var mindst 5 år bagud i forhold til eksempelvis England og Tyskland.
 
Et treårigt evaluerings- og implementeringsprojekt, omfattende et klinisk randomiseret studie, blev igangsat i 1999. Evalueringsprojektet dokumenterer, at det er muligt at etablere et velfungerende lokalt hjerterehabiliteringstilbud i Danmark. Studiet har identificeret en række områder, som bør medtænkes i forbindelse med implementering af hjerterehabilitering. Hovedresultaterne fra det randomiserede studiet, der omfatter i alt 770 patienter, opgøres aktuelt. Resultaterne vil bidrage til udviklingen og implementeringen af integreret hjerterehabilitering i Danmark.
 
Bedømmere på afhandlingen: Marianne Schroll, Joep Perk, Sverige, og professor Rod Taylor, England


Del eller udskriv siden