Neuromuscular Function in Meniscectomized Patients

Nedsat neuromuskulær funktion anses som en risikofaktor for knæartrose. Meniskopererede patienter udgør en subgruppe med høj risiko for knæartrose, idet halvdelen af disse har radiografiske tegn på knæartrose 10-15 år efter operation. Jonas Bloch Thorlunds ph.d fra 2011 (afhandlingen er på engelsk).Læs afhandlingen
Kontakt Jonas Bloch Thorlund
Jonas Bloch Thorlunds på Fag og forsknings ph.d.-liste

Dansk resumé af Jonas Bloch Thorlund

Baggrund

Sygdomme i bevægeapparatet er de hyppigst forekommende kroniske lidelser, og de er en stor byrde for samfundet, idet disse, indenfor en hvilken som helst to ugers periode, påvirker mere end halvdelen af den voksne befolkning i Danmark. Artrose (slidgigt) er den hyppigste af disse sygdomme og invaliderer ca. 10 % af befolkningen over 60 år. Artrose ses oftest i knæleddet og er en langsomudviklende degenerativ sygdom, der forårsager ødelæggelse af det involverede led og de omkringliggende strukturer hvilket resulterer i smerte, invaliditet og nedsat livskvalitet.

Nedsat neuromuskulær funktion anses som en risikofaktor for knæartrose. Meniskopererede patienter udgør en subgruppe med høj risiko for knæartrose, idet halvdelen af disse har radiografiske tegn på knæartrose 10-15 år efter operation. Degenerative skader på menisken anses for at være et tegn på artrose eller repræsentere første stadie af sygdommen i den midaldrende del af befolkningen.

Metode

I denne afhandling anvendes patienter, der har fået foretaget meniskoperation for en degenerativ meniskskade, som en model til at undersøge neuromuskulær funktion før udvikling af knæartrose.

I første studie blev muskelstyrke, objektivt målt funktion samt patientrapporteret smerte og funktion undersøgt hos 31 patienter 2 år efter resektion af en degenerativ meniskskade samt hos 31 kontrolpersoner. På trods af at patienter selvrapporterede mere smerte og nedsat funktion, blev der ikke observeret forskelle i muskelstyrke og objektivt målt funktion.

I andet studie blev neuromuskulær aktivitet i låret samt udvalgte biomekaniske variabler undersøgt under udførslen af overgangsskridtet imellem gang nedad trappe og almindelig gang hos 22 patienter og 26 kontroller. Ingen forskelle blev registreret imellem patienter og kontroller. På trods af dette blev der observeret kinematiske ændringer samt ændringer i neuromuskulær aktivitet manifesteret ved en reduceret standfase samt reduceret medial vs. lateral muskelaktivitet i patienternes opererede ben i forhold til det kontra-laterale ben.

Tredje studie undersøgte om der var forskelle i ændringer i muskelstyrke og objektiv målt funktion imellem patienter og kontroller fra 2 til 4 år efter meniskoperation. Toogtyve patienter og 25 kontrolpersoner deltog i opfølgningsstudiet 4 år efter operation. Generelt var der ingen forskelle i ændringer imellem patienter og kontrolpersoner i maksimal muskelstyrke og objektivt målt funktion. Sekundær analyse viste en forskel i ændring i maksimal styrke i knæekstensorerne, hvilket resulterede i en forskel på 6 % imellem patienternes opererede og kontra-laterale ben ved opfølgningen 4 år efter operation. 

Resultater

Resultaterne fra denne afhandling antyder, at forringet muskelstyrke ikke er ansvarlig for patienternes oplevede funktionsnedsættelse. Desuden indikerer de, at kinematiske ændringer og ændringer i neuromuskulær aktivitet muligvis går forud for den forringelse i muskelstyrke, der ser ud til at opstå over tid hos patienter med høj risiko for udvikling af artrose.
Disse fund repræsenterer potentielt den initielle fase i en række af hændelser, der fører til knæartrose hos meniskopererede patienter. 

Del eller udskriv siden