Exercise and work-related musculoskeletal disorders in neck, shoulders and low back pain

Formålet med ph.d.-projektet var dels at undersøge helbredseffekten af styrke- og udholdenhedstræning på udviklingen af nakke og skulderbesvær hos kasseassistenter dels at undersøge om specifik træning kunne forbedre evnen til at reagere på pludselige belastninger. Resumé af Mogens Theisen Pedersens ph.d.-afhandling fra 2004.

Kontakt Mogens Theisen Pedersen på telefon 3532 0829.

Resumé af Mogens Theisen Pedersen

I de senere år er der kommet øget fokus på sammenhængen mellem individuelle fysiske- og psykosociale faktorer og udviklingen af arbejdsrelateret muskoloskeletalt besvær. Formålet med dette ph.d.-projekt var dels at undersøge helbredseffekten af styrke- og muskeludholdenhedstræning på udviklingen af nakke- og skulderbesvær hos kasseassistenter dels at undersøge om specifik træning kunne forbedre evnen til at reagere på pludselige rygbelastende hændelser. En forbedret evne til at reagere på pludselige rygbelastninger forventes at kunne reducere udviklingen af arbejdsrelateret lænderygbesvær.

Studie I var et interventionsstudie med styrke- og udholdenhedstræning af kasseassistenter og målinger af nakke- og skulderbesvær før og efter træningsperioden. Studie II var et metodestudie som forberedelse til studie III og IV, der begge var træningsinterventionsstudier rettet mod at forbedre evnen til at reagere på pludselige rygbelastninger.

Studie III blev udført blandt utrænede forskere og kontorpersonale på Arbejdsmiljøinstituttet. Studie IV blev udført blandt sundhedspersonale på Vordingborg Sygehus.
                       
Det var muligt at udvikle muskelstyrke og -udholdenhed betydeligt hos kasseassistenter i forbindelse med træning på jobbet. Træningen medførte desuden at kassearbejdet føltes mindre anstrengende end før interventionen. I dette studie blev der ikke fundet nogen effekt af træning på skulderbesvær. Den målte forbedring i nakkebesvær indikerer en positiv træningseffekt, men kan også være forårsaget af problemer med randomisering af trænings og kontrolgruppen (hovedsageligt forårsaget af at frafaldet i træningsgruppen var størst blandt deltagere uden nakkebesvær).

I studie III og IV blev reaktion på pludselige rygbelastninger forbedret ved træning på jobbet. Resultaterne antyder et potentiale for en træningsinduceret reduktion i risikoen for akut lænderygbesvær forårsaget af pludselig rygbelastning. Dokumentation for en præventiv effekt af ”parathedstræning” på incidensen af lænderygbesvær forudsætter dog en egentlig epidemiologisk opfølgningsundersøgelse.

Mogens Theisen Pedersen: "Exercise and work-related musculoskeletal disorders in neck, shoulders and low back". Institut for Idræt. ISBN 87 89361 98 9. 59 sider.
Del eller udskriv siden