Fem forskere til Ph.d. Cup ved Fagkongres 2022

De fem forskere, der deltager i Ph.d. Cup på Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022 er på plads. Her kan du læse mere om forskerne og deres tanker om den nye satsning på fagkongressen.

Mikkel Bek Clausen

Mikkel-Bek-Clausen-ph.d-cup.jpgOplæg på fagkongressen

"Effectiveness of adding a large dose of shoulder strengthening to current non-operative care for subacromial impingement."

Adding a large additional dose of shoulder strengthening to current non-operative care for patients with subacromial impingement (SIS), does not result in superior shoulder-specific patient-reported outcomes.

At Fagkongressen, I will explain how these findings can be used to inform our overall approach to patients with longstanding SIS, suggesting that we must re-consider our patients ability to complete the large amount of exercise therapy, that would otherwise be considered best practice.

Hvad får publikum ud af at overvære Ph.d. Cup?

Publikum kan se frem til fem skarpe oplæg leveret med alt den passion der kommer når kernen af mange års intenst arbejde bliver leveret på ganske kort tid.

Hvad glæder du dig mest til ved at deltage i Ph.d. Cup?

Jeg ser særligt frem til at prøve kræfter med formidlingen uden forstyrrende PowerPoints, og jeg forventer, at det gør oplevelsen mere intens for både publikum og os, der skal præsentere. Derudover glæder jeg mig også bare til at fortælle om hovedpointerne i de opdagelser, jeg har gjort med mine ph.d.-projekter.

Hvad er særligt interessant ved lige netop dit projekt?

Mit projekt giver ud over de konkrete resultater også et spændende indblik i en af de helst store udfordringer, vi står overfor som fysioterapeuter – nemlig, hvad der sker, når vi beder patienter om at træne. Derudover har vi også nogle spændende supplerende resultater fra ph.d.-projektet på vej, som kaster nyt lys over netop den udfordring.

Om Mikkel Bek Clausen

Senior associate professor (docent).
Department of Midwifery, Physiotherapy, Occupational Therapy and Psychomotor Therapy, Faculty of Health, University College Copenhagen.

Behnam Liaghat

Behnam-Liaghat-ph.d-cup.jpgOplæg på fagkongressen

"A randomised trial of shoulder exercise in patients with hypermobile joints and persistent shoulder complaints."

Our study shows that patients with hypermobile joints and shoulder complaints can tolerate and complete heavy shoulder strengthening exercise (full range, high-load, supervised intensively) with better effect than light exercise (neutral to mid-range, low-load) on self-report symptoms and function. This supports HEAVY as the new and effective treatment for this population, although long-term follow-up confirming the findings is needed. Furthermore, clinicians should pay attention to and help alleviate minor transient symptoms following the treatment.

Hvad får publikum ud af at overvære Ph.d. Cup?

Ph.d. Cup giver publikum mulighed for at høre om den nyeste danske forskning på et højt internationalt niveau. Ligeledes kan publikum forvente at få inspiration til ændringer i egen klinisk praksis.

Hvad glæder du dig mest til ved at deltage i Ph.d. Cup?

Jeg glæder mig til at høre om de andre deltageres forskningsprojekter og at få lov til at præsentere de projekter, jeg har dedikeret mig til i de seneste fire år til et bredt publikum af klinikere og forskere/ sundhedsprofessionelle. 

Hvad er særligt interessant ved lige netop dit projekt?

Jeg vil gerne sætte fokus på patienter med hypermobile led med mit Ph.d.-projekt. Vi ved fra tidligere forskning, at mindst fire ud af fem personer med hypermobile led oplever langvarige skuldersmerter og mekaniske symptomer som instabilitet, løshed og subluksation. Der er meget begrænset forskning omkring behandling af disse patienter (med hypermobile led og skulderbesvær), og projektet udfordrer den nuværende måde at behandle denne patientgruppe.

Om Behnam Liaghat

Har netop afleveret ph.d-afhandling.
Ph.d.-stipendiat, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Karen Hjerrild Andreasson

Karen-Hjerrild-Andreasson-ph.d-cup.jpgOplæg på fagkongressen

"Breathing exercises for specialist care asthma patients: a multicentre randomised trial."

BrEX in addition to usual specialist asthma care appears to be safe and effective in improving asthma-related quality of life in patients with symptomatic moderate-to-severe asthma.

Our findings add to the existing evidence on add-on BrEX to usual care in uncontrolled, mild-to-moderate asthma. There is now sufficient evidence to suggest BrEX as a basic intervention in asthma care regardless of asthma severity and should not be reserved for patients with possible or known breathing disorder.

Hvad får publikum ud af at overvære Ph.d. Cup?

I mit bidrag i Ph.d. Cup’en vil publikum få åndenød (!) og høre, hvad fysioterapeuter kan gøre for patienter med astma og åndenød. Bare rolig, - alle får vejret igen.

Hvad glæder du dig mest til ved at deltage i Ph.d. Cup?

Det er en kæmpe ære at få lov at deltage i Ph.d. Cup! Og jeg glæder mig til at fortælle det interesserede publikum af fysioterapeuter fra hele Danmark om dette forskningsprojekt, som rigtig mange fysioterapeuter, sygeplejersker og læger har været med til at gøre til virkelighed – et projekt, som jeg er meget stolt over.

Hvad er særligt interessant ved lige netop dit projekt?

Mit Ph.d.-projekt undersøgte evidensen for en fysioterapeutisk behandlingsmetode til en patientgruppe, som vi fysioterapeuter ikke har haft tradition for at behandle. Og metoden er relativt let at anvende.

Om Karen Hjerrild Andreasson

Ph.d. fra 2021.
Fysioterapeut, forskningsmedarbejder, Afd. for Fysioterapi og Ergoterapi, PROgrez, Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse; Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Birgit Rasmussen

Birgit-Rasmusen-ph.d.-cup.jpgOplæg på fagkongressen

"At være aktiv efter et hoftebrud; ældre menneskers oplevelser af meningsfuldhed gennem halvandet år."

For at støtte ældre mennesker i at være fysisk aktive efter et hoftebrud anbefales følgende indarbejdet i praksis og i lokale retningslinjer:

 

 

  • Hav øje for, hvordan fysisk aktivitet kan være forbundet med oplevelser af velvære.
  • Udvis anerkendelse og respekt i relationen. Det giver tryghed og energi til at være aktiv.
  • Formidl viden om hoftebruddet, og hvad de ældre kan gøre for at overkomme usikkerhed og begrænsninger.
  • Isolation efter udskrivelsen kan betyde, at de ældre mister modet og bliver inaktive. Vurder om fysiske omgivelser, giver mulighed for at have et formål med at være aktiv; og om nære pårørende/venner kan støtte dem i den første tid.
  • En fortsat, proaktiv indsats stadig et halvt og et helt år efter hoftebruddet giver mulighed for at vurdere, om de ældre kan udholde den belastning, de oplever i hverdagen; om det er muligt at afhjælpe nogle af de begrænsninger, de lever med; og om de har små, gode oplevelser i hverdagen, der giver dem energi til fortsat at være aktive.

Hvad får publikum ud af at overvære Ph.d. Cup? 

Når du overværer Ph.d. Cup har du mulighed for at få præsenteret selve essensen af et større sammenhængende forskningsprojekt. Forskningen og resultaterne bliver præsenteret på en let tilgængelig og fængende måde. Forhåbentlig kan det pirre din nysgerrighed på at vide mere.

Hvad glæder du dig mest til ved at deltage i Ph.d. Cup?

Jeg glæder mig mest af alt til at kaste lys på patientperspektivet. Så det bliver tydeligt, at nok er vi som fagpersoner eksperter på, hvad der ideelt set virker, men samtidigt er det vigtigt, at vores gode råd og behandling giver mening i et menneskes liv. 

Hvad er særligt interessant ved lige netop dit projekt?

Det særligt interessante ved mit projekt er, at det giver indblik i, hvordan mennesket bag patienten oplever at være aktiv efter et hoftebrud. Der er særligt fokus på ældre, der inden hoftebruddet havde en funktionsevnenedsættelse – og som har særligt svært ved at komme sig.

Studiet bidrager til en dybere forståelse af, hvad der kan medvirke til at disse ældre mennesker kan bevare modet og fortsat finde mening i at være aktiv.

Om Birgit Rasmussen

Ph.d fra 2019.
Klinisk specialist, Fysio- og ergoterapien, Regionshospitalet Horsens.

Jeanette Trøstrup

Jeanette-Trøstrup-ph.d-cup.jpgOplæg på fagkongressen

"Effect of the Shoulder-Cafe in employees with shoulder complaints: a cluster-randomised controlled trial."

Exercise therapy in combination with work modifications is first-line treatment for persons with shoulder complaints and high occupational shoulder exposures. To obtain these treatments persons must visit several healthcare providers, which makes usual care fragmented and uncoordinated. Within this study a Shoulder-Cafe intervention that unifies these treatments was developed and evaluated.

The study found that the Shoulder-Cafe was not more effective than the Shoulder-Guidance (active control). Despite this, we still believe that unifying treatments for persons with shoulder complaints could be the way to move forward. This is underpinned by the finding of Shoulder-Cafe participants being more satisfied with the received intervention and more able to reduce their shoulder complaints. This might, in addition, have a positive impact on health care services and sick leave.

Hvad får publikum ud af at overvære Ph.d. Cup?

På bare fem minutter bliver du præsenteret for hele tre års forskning. Du skal overvære Ph.d. Cuppen for at få korte appetitvækkere til spændende forskningsfelter.

Hvad glæder du dig mest til ved at deltage i Ph.d. Cup?

Til at blive bedre til helt kort at kunne fortælle folk uden for mit forskningsfelt, hvad mit ph.d.-projekt handler om. 

Hvad er særligt interessant ved lige netop dit projekt?

Der er rigtig mange, som arbejder i erhverv med høje skulderbelastninger, og mange af dem døjer med skulderproblemer. Vi har derfor udviklet en ny indsats kaldet Skulder-Caféen, som søger at afhjælpe skulderproblemer.

Om Jeanette Trøstrup

Afleverede afhandling november 2021.
Ph.d.-studerende, Center for Planlagt Kirurgi, Forskningsenheden, Regionshospitalet Silkeborg.

Se programmet for Ph.d. Cup på Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022.