Indsend forslag til parløb

Vi indkalder hermed forslag til fagkongressens fælleskabsspor – også kaldet ”parløb”. Parløb er del af fælleskabssporet på Danske Fysioterapeuters Fagkongres i 2022. Det er her, vi hylder de mange fysioterapeutiske fællesskaber.

Fællesskabssporet adskiller sig fra det faglige spor, hvor du bl.a. finder præsentation af den seneste fysioterapeutiske viden. I fællesskabssporet holder vi fokus på de værdier, som er omdrejningspunktet for fællesskabet på fagkongressen. Det er her, man har mulighed for at berøre alle relevante emner, der ligger uden for det fys-faglige fokus - men som styrker professionen bredt og handler om vores hverdag og arbejdsliv. 

Ved at vælge at kalde aktiviteter i dette spor for ”parløb”, ønsker vi at understøtte Danske Fysioterapeuters strategiske ambition om at styrke fællesskabet medlemmer imellem. Det handler om at være sammen med andre fysioterapeuter og at møde anerkendelse i det meningsgivende fællesskab.

Helt konkret vil det sige, at hvis man som eksempelvis fagligt selskab vil byde ind med forslag, så er det en forudsætning, at man finder en eller flere andre partnere at danne parløb med. Det kan f.eks. være et andet fagligt selskab, råd og udvalg, et netværk eller en fraktion.

Det er ikke et krav, at man i forvejen er organiseret i et fagligt selskab eller sidder i et råd – så længe man minimum to medlemmer, der står bag idéen, så modtager vi gerne forslag. Aktiviteterne skal blot udspringe af idéen om samarbejde og inddrage medlemmerne.

"De tre benspænd"

Det er en forudsætning, at aktiviteter i dette spor skal være med til at fremme fællesskabet. Af selvsamme årsag skal et forslag til ”parløb” kunne imødekomme nedenstående tre ”benspænd”:

  1. Inkludere minimum to forskellige repræsentanter/interessenter, i.e. faglige selskaber og/eller råd/udvalg og/eller fraktioner/netværk blandt medlemmerne. 
  2. Give mulighed for dialog og/eller debat mellem deltagerne
  3. Tage afsæt i at styrke professionen og derfor handle om faget

Vi forestiller os – men er ikke begrænset til – aktiviteter, der handler om det fysioterapeutiske arbejdsliv. Kodeordene kan f.eks. være ledelse, work-life-balance, patienterne, borgerne, etikken, udvikling af det fysioterapeutiske felt, hvor kodeordene kan være opgaveudvikling, opgaveglidning, iværksætteri.

 

Aktiviteterne

Formatet for et parløb kan antage flere forskellige former f.eks. et Round Table, en paneldebat eller noget helt tredje. 

Round Table

Round Table sessioner varer 40 minutter. Denne session giver mulighed for en debat om forskellige faglige emner i fysioterapi.

Round Table sessionen indledes med et kort oplæg (max 5 min), hvor sessionens tema belyses. Herefter vil en moderator styre diskussionen omkring bordene og i plenum. Round Table debatten vil foregå på dansk.

Denne sessionstype er god til at løfte terapeutiske dilemmaer, som kan give anledning til gode diskussioner, hvor der ikke findes en eksakt løsning.

Paneldebat

En paneldebat kan vare 40-90 minutter og kan eksempelvis sætte fokus på et tema, som belyses og diskuteres fra flere vinkler af 3-4 ”paneldeltagere. Debatten kan evt. indledes med et kort oplæg fra en oplægsholder/specialist på området.

Bemærk venligst, at det er en forudsætning, at man inden forslaget er indsendt, har afstemt tilgængelighed med oplægsholder og paneldeltagere for tidspunktet for fagkongressen (17.-19. marts). Endelig aftale kan indgås, såfremt forslaget optages i programmet.

Andet?

Parløbet er et nyt format, der introduceres ved fagkongressen i 2022. Der er derfor ikke på forhånd defineret præcise rammer for hvordan sådan en aktivitet, skal afvikles. Den kan derfor som udgangspunkt antage mange former, så længe den imødekommer ovennævnte benspænd og tager de fysiske rammer i betragtning. Aktiviteter, der falder under "andet", kan max vare 30-40 min.

Deadline for forslag: 15. september 2021

Del eller udskriv siden

Kontakt

Chef for Politik

Ann Sofie Orth

Chef for Politik
3341 4635