Indsend forslag til det faglige program

Danske Fysioterapeuter indkalder hermed forslag til keynote speakers, symposier, workshops og round table sessioner til fagkongressen 17.-19. marts 2022.

Bemærk venligst, at det ikke længere er muligt at indsende forslag til de faglige sessioner.

 

Omdrejningspunktet for alle fire sessionstyper er formidling og diskussion af ny viden med fokus på, hvordan denne nye viden kan implementeres i praksis.

Hvem kan indsende forslag?

Vi opfordrer medlemmer fra faglige selskaber, forsknings- og udviklingsmiljøer eller lignende til at indsende forslag og meget gerne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af diverse selskaber, netværk og miljøer.

Tag gerne fat i de ressourcepersoner, som der er på området, så tidligt som muligt. Det kan sikre den røde tråd i oplægget og undgå, at der kommer flere forslag om det samme afgrænsede emne.

Keynote Speaker

Keynote oplæg varer 45 minutter og foregår i den store plenumsal. En Keynote Speaker er en oplægsholder, der taler til alle deltagerne på kongressen. Personen skal formidle et budskab, der rammer fysioterapifaget bredt og vedkommende skal være en dygtig formidler - udenlandsk eller dansk.

Keynote speakeren må gerne have fokus på nye områder af fysioterapien, være en personlighed, som historisk set har bidraget til at gøre fysioterapien til det, som det er i dag, eller som er langt fremme på områder, som er vigtige for mange fysioterapeuter.

Som udgangspunkt vil vi gerne bruge en keynote speaker i flere sammenhænge på fagkongressen. Eksempelvis kan personen også indgå i et fokuseret symposium og/eller på en workshop.

Lad ikke økonomi begrænse ideerne i første omgang. Ofte kan vi finde en løsning ved at indgå samarbejde med andre interessenter om at hente en oplægsholder til Danmark, eller der kan arbejdes i et virtuelt oplæg.

Fokuseret symposium

Et fokuseret symposium varer 90 minutter og sætter fokus på et tema eller fagligt emne, som belyses og diskuteres fra flere vinkler af 3-4 faglige specialister og forskere på området.

Det er vigtigt at sikre en mangfoldighed blandt oplægsholderne - det gælder bl.a. køn og baggrund (gerne både forskere og klinikere). Derudover vil det være væsentligt at have et tydeligt fokus på, hvordan den formidlede viden kan anvendes i praksis.

Oplægsholdere

På forslaget til symposiet angives et ”ønsketeam” inden for det givne emne.

Det er vigtigt at der først laves aftaler med oplægsholderne, når forslaget er godkendt af det videnskabelige panel i samarbejde med Danske Fysioterapeuter.

Hvis man gerne ser internationale oplægsholdere, er det en god idé at overveje, hvorvidt de skal deltage fysisk, eller om de kan deltage virtuelt. Skal internationale oplægsholdere deltage i kongressen, er det en fordel at tænke dem ind i flere indsendte forslag, som fx keynote speakers eller ved workshops. 

Workshop

En workshop varer 40 minutter. En workshop har et stort praksiselement i modsætningen til symposiet. Det kan fx være relevante praktiske demonstrationer, som er koblet til symposier (forevisning) - gerne med inddragelse af deltagerne.

Der er ikke en fast skabelon for, hvordan en workshop afvikles, så det er op til de ansvarlige at beskrive, hvordan de vil præsentere på bedst mulig måde.

En præsentation, som primært baseres på PowerPoint, passer ikke til workshopformatet. Det er vigtigt at beskrive dette tydeligt for den inviterede workshop-afholder.

Round Table

Round Table sessioner varer 40 min. Denne session giver mulighed for en debat om forskellige faglige emner i fysioterapi.

Round Table sessionen indledes med et kort oplæg (max 5 min), hvor sessionens tema belyses. Herefter vil en eller flere moderator styre diskussionen omkring bordene og i plenum. Round Table debatten vil foregå på dansk.

Denne sessionstype er god til at løfte faglige fysioterapeutiske dilemmaer, som kan give anledning til gode diskussioner, hvor der ikke findes en eksakt løsning.

Hvordan og hvornår?

Indsendte forslag bedømmes af det videnskabelige panel for fagkongressen på baggrund af kvalitet og under hensyntagen til at få repræsenteret bredden af fysioterapifaget i programmet.

Forslag til Keynote Speakers, Symposier, Workshops og Round Table beskrives ved at udfylde formularen beregnet til formålet. Giv venligst så udførlig og præcis beskrivelse som muligt. Bemærk venligst, at alle felter i formularen skal udfyldes, for at forslaget kan tages i betragtning.

Forslaget indsendes senest 1. februar 2021 til Danske Fysioterapeuter via mail: fagkongres@fysio.dk

Alle indsendere af forslag får svar senest den 15. juni 2021 - og herefter aftales nærmere angående en tids- og handlingsplan for detaljeret og endelig planlægning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Danske Fysioterapeuter på fagkongres@fysio.dk eller tlf. 3341 4620.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Faglig projektleder & kvalitetskonsulent Janne Dyrby

Janne Dyrby

Faglig projektleder & kvalitetskonsulent
3341 4663