"Mød mig på fagkongressen"

Her kan du læse om nogle af de sessioner, du kan glæde dig til at høre på Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022.

Lars Hermann Tang

Lars-Hermann-Tang.jpgFysioterapeut og lektor i fysisk aktivitet og rehabilitering ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus og Syddansk Universitet.

Holder symposiet: "Hvorfor ikke deltage i rehabilitering efter hjerte og lungesygdom?"

Hvad skal du holde oplæg om?

Jeg skal holde oplæg om hjerte- og lungerehabilitering sammen med Henrik Hansen og Alexander Harrison. Rehabilitering har adskillige positive effekter på alt fra øget kondition til bedre livskvalitet. Men der er rigtig mange patienter, som ikke deltager. Vores fokus er på de årsager og barrierer, der står i vejen for at få flere patienter til at deltage og blive fastholdt i programmerne. Vi vil komme ind på, hvordan man i klinisk praksis kan arbejde med den her udfordring og have fokus på nogle af de alternative leveringsmodeller eller tilbud, som der er i dag. Undervejs vil vi inddrage publikum i en dialog.

Hvad er det nye?

Vi bliver hele tiden klogere på, hvordan vi får folk til at deltage i rehabilitering, og vi har efterhånden rigtig gode data på det her område. Så det handler i virkeligheden om, at vi skal have langt større opmærksomhed på, hvordan det kan implementeres i praksis. Og så skal vi gøre op med tankegangen om, at alle patienter skal have det samme forløb. Vi skal have et meget mere individualiseret fokus og finde ud af, hvordan vi skræddersyr de bedste, individuelle patientforløb.

Hvordan kan fysioterapeuter bruge din viden i praksis?

De kan forhåbentlig bruge det, når de står med den enkelte patient. Jeg håber, at de får ideer og input til kliniske strategier og hvordan de kan forbedre deres egen praksis i forhold til at få flere patienter til at deltage og møde op, og hvordan de bedre kan fastholde dem i rehabiliteringen.

Henriette Henriksen

Henriette-K.-Henriksen.jpgFysioterapeut ved Center for Hjerneskade. Deltog i arbejdsgruppen bag den monofaglige kliniske retningslinje for mennesker med hjernerystelse.

Holder symposiet "Fysioterapeutens rolle i rehabiliteringen af patienter med følger efter hjernerystelse," og workshoppen "Hjernerystelse - fra anamnese til behandling." 

Hvad skal du holde oplæg om?

Vi holder et symposium og en workshop om hjernerystelse. I symposiet ser vi på fysioterapeutens rolle i rehabilitering af patienterne. En repræsentant fra Hjernerystelsesforeningen, en socialrådgiver og jeg holder hver især et kort oplæg; socialrådgiveren vil give et overblik over lovgivningens muligheder og begrænsninger, Hjernerystelsesforeningen fortæller om patientperspektivet, og jeg vil sammen med fysioterapeut Lisbeth Lund Pedersen tale om patientgruppens kendetegn og fysioterapeutens rolle i behandlingen.

Bagefter har vi sat god tid af til diskussion og debat, og så håber vi at kunne facilitere nogle netværksgrupper, så den enkelte fysioterapeut får kontakt til andre med viden, de måske ikke selv har.

Hvad er indholdet på workshoppen?

Her dykker vi ned i den første monofaglige retningslinje for undersøgelse og behandling af hjernerystelse herhjemme. Den er et digert værk på 70 sider, så vi vil formidle kernebudskaberne. Vores mål er at præsentere de anbefalinger der er i forhold til undersøgelse, intervention og effektmåling. Vi tager udgangspunkt i cases for at illustrere, hvordan man kan bruge retningslinjen i sin praksis.

Hvordan kan fysioterapeuter bruge din viden i praksis?

Vi håber, at de får mere indsigt i patientgruppen og indholdet i retningslinjen. At de får dannet et fagligt netværk, som de kan trække på, når de står i klinikken. Og så håber vi, at de bliver mere sikre i, hvordan man bedst hjælper patienterne og opdager, hvilke muligheder der ligger i lovgivningen i forhold til at få patienterne i den rigtige retning.

Se den nationale kliniske retningslinje for hjernerystelse

Michael Smærup

Michael-Smærup.jpgFysioterapeut, ph.d., lektor på Via University College.

Holder en specialist talk om vestibulær dysfunktion og deltager i en workshop med emnerne: begrebsafklaring, rehabilitering og patienthåndtering i 3 specialer.

Hvad skal du holde oplæg om?

Jeg skal holde oplæg om vestibulær rehabilitering. Studier peger på, at prævalensen af vestibulær dysfunktion er 6,5 procent, men da vestibulære patienter er en overset gruppe, er der også et stort mørketal. Mange kommer aldrig længere end til den praktiserende læge, fordi lægen ofte siger, det hører alderdommen til. Men det gør det ikke nødvendigvis. Der er mulighed for at behandle det væk. Men mange bliver tabt derude og får ikke den behandling, de burde få.

Hvad foregår der på din session?

Jeg vil give et indblik i og introduktion til, hvad vestibulær dysfunktion er, herunder anatomi, fysiologi og definitioner. Derudover præsenterer jeg undersøgelsesmetoder og basisprincipperne for træning. Der er nogle forholdsvis enkle test, som man kan komme langt med.

På workshoppen går vi mere praksisrettet ind på tre spor. De geriatriske, de neurologiske og den akutte patient. Man kan blive ramt af vestibulær dysfunktion i alle aldersgrupper, og vi skal blive bedre til at undersøge patienterne for det.

Hvad kan fysioterapeuter tage med sig hjem i klinikken?

Tilhørerne får nogle redskaber, de kan bruge direkte i deres undersøgelsespraksis. De får værktøjer til at undersøge patienterne og introduktion til nogle træningsprincipper. Det er selvfølgelig et komplekst område, så for at blive rigtig god, skal man helst på kursus i det. Men det giver nogle ideer til, hvordan man kan gå i gang med at undersøge og behandle patienterne.

Inge Ris

Inge-Ris.jpgAdjunkt Fysioterapeutuddannelsen,
fysioterapeut, Master i Rehabilitering, ph.d.

Holder symposiet: "Self-management? Hvordan faciliterer vi egenhåndtering hos personer med kroniske lidelser"?

Hvad kan man få ud af at overvære dit foredrag?

Du får opdateret viden om at støtte patienten i deres egenomsorg (self management) ved håndtering af deres kroniske smerter: baggrunden for self managment og hvordan det gøres i praksis

Hvad er dit hovedbudskab?

Teori og praksis i at støtte patienter med kroniske smerter i at kunne håndterer deres smerter.

Hvordan kan jeg anvende dit oplæg i min kliniske hverdag?

Du kan blive bevidst om din rolle som behandler og får kommunikationsværktøjer til at støtte / fastholde patienten i egenomsorg.

Hvordan skal jeg forberede mig?

Overvej hvad der faciliterer / er en barriere for at sætte en proces i gang med egenomsorg hos den kroniske smerte patient som udgangspunkt i din praksis.

Upload gerne dine overvejelser på: https://padlet.com/Inge_Ris/xkkinhm01pwkducf