Igangværende nationale kliniske retningslinjer

Her finder du de kliniske retningslinjer, der er under udvikling, samt navnene på de fysioterapeuter, der er udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi til at sidde i arbejdsgrupperne.

Sundhedsstyrelsen arbejder med at udvikle en lang række nationale kliniske retningslinjer. Her kan du se de nationale kliniske retningslinjer, der er relevante for fysioterapeuter. Du kan også se navnene på fysioterapeuter, der er udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi til at sidde i arbejdsgrupperne, der skal udvikle retningslinjerne.

Kliniske retningslinjer under udvikling

National klinisk retningslinje om forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens

National klinisk retningslinje om diagnostik af mild cognitive impairment og demens

National klinisk retningslinje om hjælp til medarbejdere, der yder pleje og omsorg til personer med demens. 

Læs mere om Dansk Selskab for Fysioterapis rolle og arbejde i forbindelse med udvikling af de nationale kliniske retningslinjer.

Del eller udskriv artiklen