Pixiudgaver af kliniske retningslinjer

Her finder du en liste med pixi-udgaver af de nationale kliniske retningslinjer med fysioterapeutisk relevans.

For at understøtte implementeringen af nationale kliniske retningslinjer i fysioterapipraksis er der udarbejdet pixi-udgaver af relevante nationale kliniske retningslinjer, der er udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Pixi-udgaverne bygger udelukkende på indhold fra de originale nationale kliniske retningslinjer, men indhold og kompleksitet er reduceret væsentligt. Pixi-udgaverne skal gøre det nemmere for fysioterapeuterne at implementere de nationale kliniske retningslinjer i den daglige kliniske praksis.

Pixiudgaver af de nationale kliniske retningslinjer

Pixibog Analinkontinens hos voksne

Pixibog Behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne

Pixibog Behandling af lumbal spinalstenose

Pixibog Cerebral Parese

Pixibog Cervikal Radikulopati

Pixibog Erhvervet Hjerneskade

Pixibog Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger

Pixibog Forebyggelse af fald

Pixibog Følgevirkninger efter operation for tidlig Brystkræft

Pixibog Generaliserede smerter i bevægeapparatet

Pixibog Hofteartrose

Pixibog Lumbal radikulopati

Pixibog Meniskpatologi i knæet

Pixibog Non-farmakologisk behandling af unipolar depression

Pixibog Nyopståede lændesmerter

Pixibog Nyopståede uspecifikke nakkesmerter

Pixibog Rehabilitering af patienter med KOL

Pixibog Rehabilitering af patienter med prostatakræft

Pixibog Sklerose

Pixibog Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2-diabetes

Pixibog Urininkontinens hos kvinder

Pixibog Øvre dysfagi

Del eller udskriv siden