Frøpulje

Danske Fysioterapeuters fond målrettet støtte til fysioterapeuter, der er i den tidlige afklaringsfase af et praksis- eller forskningsprojekt.

Danske Fysioterapeuters fond, Frøpulje, er målrettet støtte til fysioterapeuter der er i den tidlige afklaringsfase af et praksis- eller forskningsprojekt. 

Intensionen er at binde det praksisnære tættere på forskningsverden. 

 • Stipendier af 9000 kr.
 • Stipendier uddeles løbende

Frøpuljen er et pilotprojekt, der strækker sig over et år med start 1. april 2024. Du kan søge puljen fra den 1. april og kan forvente svar inden for en måned af modtaget ansøgning.

Hvem kan opnå støtte?

Fysioterapeuter, som er ordinære medlemmer og har en dansk autorisation.

Hvad gives der støtte til?

Der gives støtte til projekter, som falder indenfor følgende rammer:

 • Projekter hvor praktikere og forskere arbejder sammen om et praksisnært problem
 • Mono- eller tværfaglige projekter. Det er en forudsætning, at fysioterapi kan udgøre en selvstændig afgrænset del af et kommende projekt.
 • Tidlig involvering af patienter i projektafklaring (Patient involvering i forskning (PPI))
 • Vejledning (konsulenthonorar)
 • Løn til fysioterapeuten under evt. praktikophold.

Intentionen med puljen er, at det skal give mulighed for at praktikere eller patienter i samarbejde med forskere kan undersøge problemfelter i praktikken, som kan danne grundlag for videre forskningsprojekter. 

Hvad gives der ikke støtte til?

 • Kurser, studieophold, studierejser
 • Projekter, som led i grunduddannelse eller videreuddannelse udenfor universitetsregi
 • Dækning af udgifter alene til rejser og ophold i forbindelse med formidling
 • Overhead, administrationsomkostninger og studieafgift
 • Projekter hvor ansøger eller ansøgers arbejdsplads opnår en kommerciel gevinst ved projektets afslutning

Bemærk der er ikke budgetteringspligt på stipendiet, men der fortages en kvalitativ vurdering af projekter, der modtager støtte.   

Nærmere information kan fås ved henvendelse til forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent Michael Poulsen på tlf: 33 41 46 71 eller mp@fysio.dk.

Kontakt

Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671