Solidaritetsfonden

Solidaritetsfonden har til formål at give støtte til en række humanitære formål.

Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond blev vedtaget af Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab 2018. Fonden har til formål at støtte:

  • Humanitære formål, eksempelvis organisationer eller enkeltpersoner, der arbejder med et humanitært, sundhedsfagligt eller internationalt fysioterapifagligt sigte.
  • Medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der er ramt af sygdom eller bragt i en økonomisk sårbar situation. Den sidste del af formålet træder dog først i kraft fra 2024. Indtil da kan der søges støtte fra Danske Fysioterapeuters Rekreationsfond.  

Støtte til humanitære formål

Der kan gives støtte til en række humanitære formål. Det kan bl.a. være til projekter, der:

  • Har et bredt humanitært sigte, nationalt eller internationalt.
  • Er med til at fremme sundhed og forebyggelse overfor svage grupper.
  • Medvirker til at etablere eller udbygge fysioterapifaget eller fysioterapiprofessionen internationalt.
  • Bidrager til at fremme humanitære projekter, der er i overensstemmelse med Danske Fysioterapeuters sundheds-, beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

 

Økonomi

I perioden 2019-2023 støtter fonden alene humanitære formål. I den periode råder fonden årligt over 50.000 kr.

Ansøgninger

Der er ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober.

Du kan søge om støtte, hvis du eller din organisation arbejder med humanitære formål.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet via linket herunder og vedlægge dit budget som bilag i forbindelse med ansøgningen.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til økonomichef Mette Birk på tlf. 3341 4607 eller mail: mb@fysio.dk.

Udfyld ansøgningsskema til Solidaritetsfonden

Nogle af de projekter der har fået støtte

Del eller udskriv siden

Kontakt

Mette Birk

Økonomichef
3341 4607