Solidaritetsfonden

Solidaritetsfonden har til formål at give støtte til en række humanitære formål samt til medlemmer, der er ramt af sygdom eller er bragt i en økonomisk sårbar situation.

Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond blev vedtaget af Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab 2018. Fonden har til formål at støtte:

  • Humanitære formål, eksempelvis organisationer eller enkeltpersoner, der arbejder med et humanitært, sundhedsfagligt eller internationalt fysioterapifagligt sigte.
  • Medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der er ramt af sygdom eller bragt i en økonomisk sårbar situation. 

Støtte til humanitære formål

Der kan gives støtte til en række humanitære formål. Det kan bl.a. være til projekter, der:

  • Har et bredt humanitært sigte, nationalt eller internationalt.
  • Er med til at fremme sundhed og forebyggelse overfor svage grupper.
  • Medvirker til at etablere eller udbygge fysioterapifaget eller fysioterapiprofessionen internationalt.
  • Bidrager til at fremme humanitære projekter, der er i overensstemmelse med Danske Fysioterapeuters sundheds-, beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

 

Støtte til medlemmer, der er ramt af sygdom eller er bragt i en økonomisk sårbar situation

Det kan bl.a. være til medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der:

  • Har behov for rekreation som følge af sygdom
  • Er økonomisk trængte og har behov for en økonomisk håndsrækning
  • Som følge af ulykke, sygdom eller anden begivenhed har behov for støtte
  • På anden vis er bragt i en svær og sårbar situation.

Økonomi

Fonden råder årligt over 100.000 kr.

Ansøgninger

Der er ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober.

Hvis du ansøger om støtte til humanitære formål, skal du vedlægge dit budget som bilag i forbindelse med ansøgningen.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til økonomichef
Henrik Engstrøm på tlf. 3341 4607 eller mail: he@fysio.dk 

Udfyld ansøgningsskema til humanitære formål

Udfyld ansøgningsskema ved sygdom

Nogle af de projekter der har fået støtte