Det nationale rygsymposium 2023

Om symposiet

Det Nationale Rygsymposium samler endnu en gang vigtig viden for alle klinikere på rygområdet. Der bygges oven på erfaringerne fra det første symposium 2021 og bliver fastholdt et klinisk fokus med oplæg, som er inspirerende og direkte anvendelige i deltagerens praksis efterfølgende.

Programmet består af oplæg fra patienter, erfarne klinikere og visionære forskere fra ind- og udland, som med udgangspunkt i egen forskning og praksis vil være med til at belyse, hvordan rygpatienter bedst håndteres på tværs af sektorer.

For at sikre sammenhængende patientforløb er der behov for større indbyrdes kendskab og samarbejde mellem aktørerne på rygområdet. Det Nationale Rygsymposium har derfor repræsentation fra en bred vifte af aktører på tværs af faggrupper fra både primær- og sekundærsektor.

Målgruppe

Det Nationale Rygsymposium henvender sig til alle faggrupper på tværs af sektorer som har berøring med rygområdet. Herunder kiropraktorer, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker med flere.

Tid og sted

Onsdag den 6. september 2023

Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart.

Tilmelding

Tilmelding er endnu ikke åben, men det er muligt at holde sig opdateret på Facebook eller på Rygcenter Syddanmarks hjemmeside

Yderligere information

Læs mere om symposiet, se oplægsholdere og pris

Del eller udskriv siden