Repetitions maximum (RM)

RM-test er et redskab til at måle og kvantificere en persons eller gruppes muskelstyrke i kilo samt ændringer over tid.

Formål og beskrivelse

Repetitions maximum test (RM-test) kan anvendes som muskelstyrke test, forudsat det er den absolutte belastning, der registreres som resultatet af styrketesten. RM-testen kan også benyttes som en relativ belastningsangivelse, når man beskriver sit trænings- og rehabiliteringsprogram.

Testen giver klinikkeren mulighed for, på en professionel måde, at evaluere sine patienters muskelstyrke samt monitorere og dokumentere det planlagte rehabiliteringsforløb , hvor muskelstyrketab er en central problemstilling.

RM-testen kan anvendes på de fleste målgrupper, men maksimal arbejdsbelastning kan være kontrainidceret ved kredsløbsproblemer og ved akutte og aktive inflammatoriske tilstande. Derfor skal maksimale belastninger anvendes med forsigtighed og omtanke.