Behandling med BBAT hjælper traumatiseret personale

Body Awareness Therapy kan give kropslig ro, mindske depression og forbedre livskvaliteten hos faggrupper, som har fået PTSD på grund af deres job. Det viser et dansk studie, præsenteret af Lene Nyboe på verdenskongressen i fysioterapi.
Lene Nyboe har undersøgt effekten af BBAT hos faggrupper, der har udviklet arbejdsrelateret stresssyndrom.

Socialrådgivere, personale i psykiatrien, paramedicinere og brandmænd arbejder i professioner, hvor risikoen for at blive udsat for traumatiske situationer er høj. Men i dag er der i modsætning til tidligere fokus på at hjælpe disse mennesker, der er ofte udvikler posttraumatisk stresssyndrom.

”Det specielle ved arbejdsrelateret stresssyndrom er, at de fleste har oplevet flere traumatiske situationer, og efter et vist antal kollapser de,” fortæller fysioterapeut og forsker Lene Nyboe.

I et oplæg på verdenskongressen fremlagde hun de foreløbige resultater af et studie, hvor hun har undersøgt effekten af Basic Body Awareness Therapy (BBAT) til behandling af mennesker, der i forbindelse med deres arbejde har fået posttraumatisk stress-syndrom (PTSD).

Traumefokuseret psykoterapi som eksempelvis Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) er normalt førstevalg til flygtninge med PTSD. I RCT-studiet, der endnu ikke er offentliggjort, har Lene Nyboe undersøgt, om psykoterapi med behandling med EMDR kombineret med BBAT havde bedre effekt på mentale parametre end EMDR alene. Og resultaterne er lovende, da patienterne, der også fik BBAT, ikke kun fik det bedre kropsligt, men også fik mentale gevinster.

Kropslig og mental effekt

Lene Nyboe er ansat på klinik for PTSD, i Afdeling for Depression og Angst på AUH, Psykiatrien i Region Midtjylland. Her er det en tværfaglig gruppe, der behandler patienterne.

”Vi havde i forvejen gode resultater med at bruge BBAT i kombination med psykoterapi til PTSD hos flygtninge, og vores psykologer foreslog derfor, at vi skulle undersøge, om kombinationen har effekt på personer med arbejdsrelateret stress,” siger Lene Nyboe.

BBAT bliver brugt før eller efter den psykoterapeutiske behandling, og det viser sig, at den kropslige behandling er med til at dæmpe sympaticus og stimulere parasympaticus hos patienterne, der bliver mere rolige og nærværende og føler sig mere i balance. Det kan psykologerne drage nytte af, når de taler med patienterne.

Lene Nyboe undersøgte patienterne, inden projektet startede, med blandt andet BAS MQ-E og smerteskema, og psykologen undersøgte med blandt andet The PTSD Symptom Scale-interview og PTSD checklist. Indtil nu er 36 patienter blevet randomiseret til sædvanlig behandling med EMDR eller behandling med en kombination af EMDR og BBAT.

”Der var, ikke overraskende, stor effekt af behandlingen med BBAT på kropsligt niveau i form af bl.a. bedret respiration og færre smerter, men det viste sig, at dem, der fik BBAT, også fik bedre livskvalitet og bedring af depressive symptomer. Det er et godt resultat, at vi med vores kropslige tilgang, kan påvirke de mentale faktorer. Her er der tale om en behandling, der ikke stiller de store kognitive krav til patienten, som f.eks. mindfullness gør det. Det er et oplagt område for fysioterapeuter at gå ind i, for vi har noget at komme med,” siger Lene Nyboe.

Patienter med muskuloskeletale smerter er også deprimerede

Lene Nyboes oplæg var en del af et symposium, der også havde fokus på den depression, som i stigende grad ses hos mennesker med muskuloskeletale lidelser. Tal fra flere undersøgelser viser, at mange patienter med muskuloskeletale smerter også bliver påvirket mentalt. En ud af fem med osteoartrose, og 29 procent af patienter med stroke, lider af således af depression. Også en stor andel af patienter med KOL og lænderygbesvær er ramt.

”For at hjælpe disse mennesker kræver det, at fysioterapeuter ændrer deres mind-set. De skal vide, at når der er kroniske smerter, er respirationen også påvirket. Smerter skaber ofte angst for bevægelse og en aktivering af sympaticus.

Der er i dag stor søgning i befolkningen på aktiviteter, der giver ro. Det være sig mindfulness, yoga eller meditation.

”Mange mennesker, der er stressede og deprimerede, har svært ved at koncentrere sig om mindfullness. Her kan BBAT, der kombinerer vejrtrækning, kropslig aktivitet og det mentale, være et godt bud på en aktivitet, der giver ro, kropslig nærvær og bedrer depression,” siger Lene Nyboe.

Lene Nyboe har i flere år haft fokus på at undersøge brugen af BBAT. Således er hun bl.a. medforfatter på en artikel i European Journal of Physiotherapy, hvor hun sammen med to svenske kolleger fra universitet i Lund har undersøgt, hvordan fysioterapeuter internationalt anvender BBAT i behandlingen af patienter.

Læs artiklen Clinical reasoning and clinical use of basic body awareness therapy in physiotherapy – a qualitative study her.

 

Se flere nyheder fra Verdenskongressen 2019

Del eller udskriv artiklen