Ingen kommer igennem livet uden rygsmerter

Fysioterapeuter kan i deres rådgivning komme til at skræmme patienterne og gøre dem bange for at bevæge sig. Det fortalte fysioterapeut og rygforsker Kieran O’Sullivan i et interview i forbindelse med verdenskongressen i fysioterapi.
Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi, fysioterapeut og lektor Lars Henrik Larsen, drøftede implementering af den nyeste rygforskning med den irske rygforsker Kieran O’Sullivan på verdenskongressen.

Som mange forskere har understreget de senere år, har smerter i lænderyggen ofte både en medicinsk og en psykosocial komponent. Mange af patienterne har depressive symptomer, er bange for at bevæge sig, lider af søvnløshed og har udfordringer i deres sociale liv.

Det er derfor vigtigt at tage højde for dette i håndteringen af rygsmerter, mener den irske rygforsker Kieran O’Sullivan.

”Vi ved i dag, at der sjældent er røde flag hos patienter med rygsmerter, at vi skal begrænse brugen af MRskanninger, og at ikke-farmakologisk behandling som rådgivning, patientuddannelse og træning skal være det primære i behandlingen. Men vi mangler at implementere det, og det er bekymrende,” sagde Kieran O’Sullivan i et interview på verdenskongressen.

Alt for mange patienter med ukomplicerede rygproblemer er bange for, at rygsmerterne ikke går væk af sig selv, og hvis fysioterapeuter kommer til at overdramatisere rygproblemet og udstikke regler for, hvad de må og ikke må, får de det fejlagtige indtryk, at de skal passe på ryggen, og at den ikke tåler belastning. Også stik imod retningslinjerne bliver alt for mange patienter henvist til skanning på et tidligt tidspunkt, uden at der er røde flag, der kan retfærdiggøre det.

”Det er trist, for en MR-skanning gør sjældent noget godt for patienterne, der risikerer at blive endnu mere angste for at bruge ryggen, når de hører i detaljer, hvad der er galt med den. Men alle får ondt i ryggen, det er en helt naturlig del af et almindeligt liv, at der kan være perioder med smerter eller andre symptomer. Med mindre der er røde flag, der skal tages hensyn til, går smerterne over igen, og hvis ikke de forsvinder, kan fysioterapeuter hjælpe dem med at tackle dem. Stort set ingen kommer igennem livet uden at have oplevet rygsmerter,” sagde Kieran O’Sullivan.

Han opfordrer dermed fysioterapeuter til i højere grad at afdramatisere rygsmerter.

”Vi skal signalere, at det ikke er verdens ende, og at de vil få det bedre. Vi skal i det hele taget normalisere rygproblemer og ikke bidrage til katastroficering. Vi skal se på ukomplicerede rygsmerter som en sygeplejerske ser på en forkølelse. Den er ubehagelig, men går væk igen af sig selv”.

Der vil også være brug for manuel behandling

Men selvom der i dag er kliniske retningslinjer og anbefalinger om håndtering af patienter med kroniske lænderygsmerter, lykkes det ikke altid at implementere det i praksis.

”Vi har nu fået en ramme for, hvordan vi skal håndtere smerterne, men indenfor den ramme, er der flere muligheder. Har patienterne smerter uden psykosociale overbygninger, er det relativt enkelt. Patienten skal om muligt rådgives til at vente og se, om smerterne går væk og opfordres til at være fysisk aktiv. Men påvirker smerterne patientens funktionsevne og livskvalitet, skal der mere til."

"Det ville selvfølgelig være effektivt, hvis vi tog fat i alle faktorer, der har betydning for patienten inklusiv livsstilsfaktorer som kost, rygning og fysisk aktivitet. Men det er for hårdt at ændre alt på en gang. Derfor skal vi screene patienten og finde frem til, hvad der er relevant at tage fat på til lige netop den patient. Og det er vigtigt, at alle behandlere omkring patienten ensretter deres håndtering af patienterne,” sagde Kieran O’Sullivan.

”Der vil stadig være brug for, at fysioterapeuter har manuelle færdigheder, men denne del af behandlingen bør ikke stå alene eller være den primære. Den skal indgå i den overordnede tilgang med fokus på aktiv behandling, uddannelse og træning, og patienten skal have at vide, at behandlingen er en forudsætning for, at han kan træne, gå på arbejde og klare hverdagen hjemme,” forklarede Kieran O’Sullivan.

Der er i dag bred enighed om, at træning er en væsentlig behandling til muskuloskeletale smerter fra f.eks. knæ og ryg. Men selv om forskningen understøtter den tilgang, er der udfordringer med at implementere det i klinisk praksis, hvor ikke alle patienter kan tvinges eller motiveres til at træne.

”Hvis man ser på den pakke af interventioner, der anbefales, er der også andet, man kan tage fat på først. Det kan være at få ændret livsstilen, hjælpe patienten med at få styr på søvnen eller opfordre denne til at vende tilbage til arbejdet på deltid eller fuld tid. Fysioterapeuter har en rolle i at forbedre patienternes livsstil, og træning er kun et af parametrene. Hele ideen med at være fysioterapeut er, at man ser på den enkelte patient individuelt og træffer sine valg sammen med patienten,” understregede Kieran O’Sullivan.

Der mangler forskning i implementering

Det skal ifølge Kieran O’Sullivan ikke alene være op til den enkelte kliniker at få implementeret den nye tilgang til behandlingen, for det kræver at alle, der er omkring patienten, har samme tilgang. Der er derfor brug for en mere systematisk implementering. Her fremhæver Kieran O’Sullivan bl.a. Canada og England, hvor sundhedsmyndighederne har lavet konkrete forløb for patienter med rygsmerter.

”Der er også brug for mere oplysning til befolkningen. Den skal forstå, at der er kommet en ny tilgang til håndtering af rygsmerter, at det er almindeligt at få ondt i ryggen, og at smerterne ofte går væk af sig selv”.

Der er også brug for mere forskning i implementering.

”Vi behøver ikke længere de små studier, der sammenligner en manuel behandling med en anden. Vi ved, hvad der skal til, nu skal vi finde ud af, hvordan det skal implementeres. Men det er svært at få finansieret denne type forskning,” sagde Kieran O’Sullivan.

Derudover mener Kieran O’Sullivan, at der er brug for at undersøge betydningen af komorbiditet i forbindelse med kroniske muskuloskeletale lidelser.

”Vi får patienter, der den ene måned har ondt i ryggen og to måneder senere kommer med ondt i skulderen eller knæet. De er måske også deprimerede og sover dårligt. Det er en gruppe patienter, der har det dårligt og koster mange penge for samfundet. Dem vil jeg gerne forske mere i,” sagde Kieran O’Sullivan.

Se flere nyheder fra Verdenskongressen 2019

Del eller udskriv siden