Fire spørgsmål til valgmøderne

De kommende uger vil der blive afholdt valgmøder rundt i landet, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til partiernes folketingskandidater. Vi har udarbejdet fire spørgsmål, som du kan tage med til valgmøde eller stille til kandidaterne på Facebook eller Twitter.

Spørgsmål 1

Mener du, at patienter skal kunne gå direkte til fysioterapeut med offentligt tilskud, uden en henvisning fra lægen?

Direkte adgang til fysioterapi med offentligt tilskud er en gevinst for patienterne og kan aflaste de praktiserende læger. Erfaringer fra blandt andet Norge, Holland, Skotland, Sverige og USA, viser at direkte adgang til fysioterapi resulterer i lavere omkostninger, kortere behandlingsforløb og højere patienttilfredshed.

Spørgsmål 2

Vil du arbejde for, at der bliver øget fokus på målrettet fysisk træning i kommunerne til patienter med KOL, diabetes, Muskel-led-problemer, Hjerte-kar-sygdomme samt angst og depression?

I regeringens forslag til en sundhedsreform lægges der op til, at flere patienter skal behandles i det nære sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen har blandt andet peget på patienter med KOL, diabetes, muskel-led problemer, hjerte-kar-sygdom samt angst og depression.

Grupper hvor målrettet fysisk træning kan løfte deres almene velbefindende, forebygge sygdommens udvikling, øge patienternes evne til at tage vare på sig selv og forhindre unødige indlæggelser. Mange bliver i dag ikke tilbudt målrettet fysisk træning eller takker nej til tilbuddet.

Spørgsmål 3

Mener du, at der bør tilføres flere penge til landets sygehuse end tilfældet er i dag?

Sparekrav og flere og mere komplekse patienter har sat sygehusene under pres. Det går ud over patienternes behandling og de ansattes arbejdsmiljø.

Spørgsmål 4

Mener du, at fysioterapeuter og fysioterapi bør spille en større rolle på landets sygehuse?

Studier har vist, at fysioterapeuter og mere fysioterapi på sygehuse og skadestuer kan medføre hurtigere udskrivelser, bedre funktionsniveau, kortere ventetid og færre smerter hos patienterne.

Læs mere om baggrunden for de fire spørgsmål

Del eller udskriv siden