Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En ny og enklere hjemmeside

Fysio.dk har fået nyt design, der gør det lettere at finde rundt og er tilpasset smartphones og tablets. Hvis du logger ind, får du præsenteret målrettet indhold, afhængigt af om du er eksempelvis offentligt ansat, selvstændig eller studerende

EN GENNEMGRIBENDE OMLÆGNING. Det er kort fortalt, hvad Danske Fysioterapeuters hjemmeside har været igennem. Fra begyndelsen af februar vil fysio.dk fremstå meget mere enkel – både i udtryk og opbygning. Der er blevet ryddet op i den store mængde tekster og artikler, der har gjort det svært at finde rundt på hjemmesiden.

Nemmere vej til rådgivning

Hjemmesiden har fået et nyt design, med færre indgange, færre bannere og med større fokus på kerneindholdet. Og så er der lavet en ny struktur, der gør det lettere at finde ind til de sider, hvor man kan få rådgivning om eksempelvis løn, arbejdsforhold, ledelse, klinikdrift og journalføring. Ønsket er at gøre det hurtigt og nemt at få hjælp og vejledning, når man står med et konkret problem. Eller hvis man har brug for viden og værktøjer, bl.a. måleredskaber.

Stadig faglige nyheder

Der vil stadig være nyheder og artikler på fysio.dk. Vi ved, at mange medlemmer besøger fysio.dk for at læse seneste nyt om faget, professionen og foreningen. Det kan man forsat gøre. Og man vil ligesom i dag kunne kommentere på artiklerne.

Målrettede tilbud

På forsiden kan man få præsenteret målrettede tilbud, nyheder og artikler afhængigt af, om man er offentligt ansat, privatansat, klinikejer, lejer, leder, studerende eller tillidsvalgt. Som klinikejer eller lejer vil man eksempelvis se nyheder om udviklingen i praksissektoren og kurser om, hvordan man skaber vækst i virksomheden, mens offentligt ansatte vil få tilbud om fyraftensmøder om kliniske retningslinjer i kommunerne og vil kunne læse, hvordan lønudviklingen har været i kommuner og på sygehuse.

Skal logge ind

Forudsætningen for at få præsenteret målrettet indhold på fysio.dk er, at man logger ind på fysio.dk. Når man har gjort det, får man samtidig adgang til at se de oplysninger, man er registreret med som medlem. Hvis adresse, arbejdssted eller stillingsbetegnelse er forkert, kan man selv rette oplysningerne. Og hvis man skal på orlov, er startet på en uddannelse eller er blevet ledig, kan man søge om nedsat kontingent fra hjemmesiden. Som det er tilfældet i dag, skal man være logget på fysio.dk for at få adgang til faglige artikler, lønberegneren, måleredskaber, stillingsopslag m.v. Så der mange gode grunde til at logge på fysio.dk.

Tilpasset smartphone og tablets

Med det nye design tilpasser hjemmesiden sig automatisk, afhængigt af om man besøger siden fra en pc, en smartphone eller en tablet. Her vil indholdet vil blive vist, så det er overskueligt og let at gå til.

Del eller udskriv siden