Børn med komplekse vanskeligheder

Kurset henvender sig til dem, der savner redskaber til at undersøge og behandle børn med psykiske, psykiatriske, sociale eller sansemotoriske vanskeligheder. Du vil få redskaber til at støtte og motivere til forandring. Vi tager afsæt i et biomekanisk perspektiv koblet med en humanistisk tilgang.
7. semester studerende er velkomne.

Tid og sted: 20.-23. aug 2024 i Holstebro

Tilmelding og information: http://djursfys.dk/index.php/kurser