Evidensbaseret Træning – Medicinsk Qi Gong

Statistisk signifikante forbedringer på mange sundhedsaspekter

Medicinsk Baduanjin Qi Gong er en kinesisk træningsform der positivt
påvirker kroppens mobilitet, balance og vores livskvalitet.

En kursist skriver: ”Huong Le Nguyen, Rygklinik Gladsaxe, er en meget faglig kompetent og inspirerende underviser af Medicinsk Baduanjin Qigong. Hun udstråler, at hun har Qigong helt inde under huden og hun kan med sine kinesiske rødder og fysioterapeutiske baggrund formidle det teoretiske stof både med udgangspunkt i den vestlige og den østlige tankegang. Det har været lærerigt at deltage i kursusforløb i Medicinsk Baduanjin Qigong. Vi har, udover at arbejde med at bevæge energien rundt i meridianerne, haft fokus på holdningskorrektion, stabilitet, stærke og fleksible muskler, balancerede bevægelser, mobilisering af leddene og fascierne, åndedrætsøvelser, grounding, fokuseret opmærksomhed, visualisering, sammenhæng mellem krop og psyke – alt sammen yderst relevant i det fysioterapeutiske arbejde. Alt i alt et intensivt forløb, der kræver at man øver sig hjemme for at få det ind på kropsniveau, men der har også været plads til grin og hygge. Tak til Huong, mine medkursister og Torben Bremann.”

- Karina Bo Skovmand, fysioterapeut

Nyt kursusforløb med opstart lørdag 17. august 2019
35 timers undervisning fordelt over 6 dage.

Du kan læse mere om kurset på www.rygklinikgladsaxe.dk eller i følgende link http://detfleksiblemenneske.dk/workshops/evidensbaseret-traening-
medicinsk-qi-gong-baduanjin-instruktoer-kursus/

Del eller udskriv artiklen