Kursus

Fysioterapeut på beskæftigelsesområdet - 1 - Tværfagligt samarbejde og evaluering - Hillerød

Bliv klogere på, hvordan du kan understøtte det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper på beskæftigelsesområdet og få et indblik i, hvordan du kan være med til at sikre kvaliteten af den fysioterapeutiske indsats på beskæftigelsesområdet.

Om kurset

På denne kursusdag sættes der fokus på to emner, som ofte fylder meget i den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet; "Tværfagligt samarbejde" og "Evaluering og Kvalitetssikring". Begge emner vil blive drøftet ud fra et arbejdsrettet perspektiv, ligesom der vil blive givet en række bud på, hvad vi med fordel kan være opmærksomme på, hvis vi ønsker at understøtte det tværfaglige samarbejde og sikre kvaliteten af vores indsats på beskæftigelsesområdet. På dagen vil der også være tid til erfaringsudveksling og dialog omkring "best practice".

Underviser
Fysioterapeut Morten Alberg, Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Sted
Hillerød 
Præcis adresse oplyses snart

For yderligere oplysninger
Morten Alberg, morten@fysiarbejdsliv.dk