Kursus

Alt hvad du bør vide om osteoporose

Som fysioterapeut møder vi mennesker med osteoporose, uanset hvor vi arbejder. Få ’Hands on’ færdigheder med afsæt i de nye anbefalinger, nyeste evidens og praktiske workshops, der giver dig viden om hvordan du individualiserer ift. osteoporose og træning.

Om kurset

Osteoporose er en muskuloskeletal udfordring, der rammer både mænd og kvinder. Opsporing, screening og behandling har stor betydning for at kunne frakturforebygge. Patienter med osteoporose har gavn af målrettet træning, og kan tåle at træne i højere grad end vi tidligere har vidst.

På kurset tages højde for de store individuelle forskelle og kompleksiteten omkring sygdomsgrad i arbejdet med, hvordan fysisk aktivitet differentieres til mennesker med osteoporose. Du får viden om, hvordan træning til osteoporose kan individualiseres og i varierende grad målrettes mod at fastholde fysisk aktivitet både ved fraktur/sammenfald i ryggen og et behov for rehabilitering, men også ved behov for støtte til at mestre en knoglesund livsstil.

Det overordnede mål med kurset er fagligt at ruste dig til at understøtte og opretholde fysisk aktivitet hos patienten/borgeren – på trods af diagnosen.

Kurset har særligt fokus på, hvordan patient/borger via vejledning omkring hverdag og fysisk aktivitet kan understøttes ved vertebrale frakturer gennem akutstadiet, stabiliseringsfase og rehabilitering.

Forberedelse

Kurset varer 2+1 dage. Der skal forventes forberedelse i form af litteratur, samt en hjemmeopgave inden dag 3.

Indhold

Kurset veksler mellem teori, casearbejde og praktiske workshops med idéer til træning. Der lægges vægt på deltagerinddragelse gennem hele kurset.

E-learning tilsendes før kursusstart med viden om osteoporose: Undersøgelse, medicin og risikofaktorer forbundet med osteoporose og hvad osteoporose er.

 • Frakturtyper, med særligt fokus på rygsammenfald (vertebrale frakturer)
 • Akutfasen og hverdagsaktivitet
 • Træningsevidens
 • Stærk-stabil-strakt: 5 funktionsniveauer og evidensen bag
 • Workshops med ideer til træning knyttet til funktionsniveauerne
 • Aktive bandager og andre hjælpemidler
 • Patienthistorier – casearbejde omkring patientens udfordringer
 • Patientrådgivning og mestring
 • Fald- og balanceproblematikker
 • Hjemmeopgave – cases fra egen praksis.
 • Praksisrettede værktøjer

Du bliver i stand til tidligt at identificere tegn på osteoporose og målrette din behandling/træning til denne patientgruppe.

Du introduceres for viden og evidens bag de nye anbefalinger til fysioterapeuter om osteoporose.

Du får kendskab til øvelser/træning og mulighed for ’Hands-on’ afprøvning af redskaber, der kan bruges i din praksis med dine patienter/borgere.

Du lærer, hvordan du skal forholde dig til hensyn og belastninger, og hvordan du kan gøre patienten mere tryg ved at bevæge sig.

Målgruppe

Fysioterapeuter, der arbejder med eller interesserer sig for osteoporose

Undervisere

Dorte With, Fysioterapeut/MSU Knoglesund

Lene Lebech, Den Knogleskøre Fysioterapeut

Mette F. Hitz, Endokrinolog/overlæge, Køge

Emma Clark, Reumatolog/professor, Bristol.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Sune Virkelyst

Uddannelseskonsulent
33414654
Susanne Kærgård Wyniger

Susanne Kærgård Wyniger

Administrativ konsulent
3341 4681