Kursus

Træning til patienter med lungesygdom

Få opdateret din viden om lungesygdom, test, evidensbaseret træning i teori og praksis, fastholdelse af træning og håndtering af angstproblematik.

Om kurset

Der er stærk dokumentation for, at fysisk aktivitet og træning har god effekt til patienter med lungesygdom.

Målrettet træning bør derfor tilbydes som en del af et integreret efterbehandlingstilbud, der også omfatter lungefysioterapi, patientundervisning, rygeafvænning, støtte til kost optimering, psykosocial støtte, medikamentel behandling og opfølgning.

Med kurset får fysioterapeuter viden og konkrete redskaber til at varetage fysiske test og træning som en del af den integrerede efterbehandling af patienter med lungesygdom.

Kurset er tilrettelagt i to moduler med en obligatorisk hjemmeopgave i den mellemliggende periode. Deltagerne får tildelt en tutor til støtte for hjemmeopgaven, der omhandler en selvvalgt problemstilling, der skal være relevant for egen praksis og tilhørende arbejdsopgaver.

Læringsmål

  • Evidens og gældende retningslinjer for lungerehabilitering med fokus på fysisk træning. Herunder gennemgang af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og interstitielle lungesygdomme i forhold til sygdomsudvikling, symptomer, diagnose og behandling.
  • Hvad en fysioterapeut bør vide om lungesygdom for at træne lungepatienter, herunder risici og sikkerhedsforanstaltninger, medicins indvirkning samt særlige forhold.
  • Opdateret viden om træningsfysiologi med særligt fokus på vedligeholdelse og forøgelse af den aerobe kapacitet, muskelstyrke og almen funktion hos patienter med lungesygdom.
  • Diskussion af udfordringen med at finde den tilstrækkelige træningsintensitet, målrette træning til forskellige karakteristikas og følgesygdomme, relevante træningsmetoder samt forskellige muligheder for at styre træningen hensigtsmæssigt.
  • Test af styrke og aerob kapacitet trænes i praksis og under supervision.
  • Indsigt i, hvordan det er at leve med angst, herunder redskaber til håndtering af angst under træning.

Underviserne

Anders Løkke, overlæge, Lungemedicinsk afdeling, Vejle sygehus

Ejvind Frausing Hansen, overlæge, Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
Kristoffer Marså, overlæge, leder af Videncenter for Rehabilitering of Palliation (REHPA)

Anja Berrill, special sygeplejerske i lungemedicin, Frederikssund Hospital

Henrik Hansen, fysioterapeut, ph.d., postdoc., Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital

Linette Marie Kofod, specialeansvarlig fysioterapeut, ph.d.-studerende, Hvidovre Hospital

Line Rokkedal, udviklingsfysioterapeut, cand.scient.fys, Hvidovre Hospital

Camilla Schrøder, cand.psych., aut. specialist i sundhedspsykologi, Psykologisk Praksis

Katja Arnoldi, fysioterapeut, exam.scient i idræt, master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme
Saher Shaker, overlæge, ph.d., Lungemedicinsk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital

Find programmet her

Planlægning og kursusledelse

Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi

Henrik Hansen, fysioterapeut, ph.d., postdoc.

Linette Marie Kofod, specialeansvarlig fysioterapeut, ph.d.-studerende

Kontakt eller spørgsmål rettes til DSHL@fysio.dk