Arrangement

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapis årsmøde 2024

Til DSPFs årsmøde 2024 kan du blive opdateret på nyeste viden indenfor pædiatrisk neurologi og muskuloskeletale sygdomme/skader. Gå derfor ikke glip af en dag med spændende faglig viden krydret med socialisering og networking blandt andre børnefysioterapeuter i Danmark.

Om kurset

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi holder årsmøde d. 21. marts 2024 

På årsmødet har børnefysioterapeuter mulighed for at få nyeste faglige viden fra  subspecialerne Muskuloskeletale sygdomme og skader og Neurologiske sygdomme og skader/traumer.

Ud over de faglige oplæg er der god tid til at få snakket med andre børnefysioterapeuter.

Programmet er foreløbigt- der vil således løbende komme nye informationer om dagen. 


Program
9.00 Ankomst / registrering
9.30 Velkomst + hvad er der sket med subspecialerne siden de blev nedsat? v. Sofie Schreiber Rasmussen og Marianne Schack
9.40 Status fra subspecialegrupperne Psykiatri og Raske børn/risikobørn
10.10 Kort strække-ben pause
10:20 Oplæg fra subspecialet Muskuloskeletale sygdomme og skader v. Kasper Krommes, fysioterapeut og MSc.
Non-traumatisk forreste knæsmerter hos børn og unge - udredning og håndtering
11.30 Frokost
12.30 Oplæg fra subspecialet Neurologiske sygdomme og skader/traumer v. Pernille Diemer Hansen, Fysioterapeut ved Rehabiliteringscenter for Muskelsvind
Behandling til SMA (spinal muskelatrofi) – Hvad kan vi forvente, og hvordan skal børnene træne?
13.40 Opsamling og afrunding
13:45 pause
14.00 Generalforsamling med kaffe og kage- alle medlemmer er velkomne
16.00 Tak for i dag!