Arrangement

Den gode sektorovergang – indenfor psykiatrien

Oplever du udfordringer med at hjælpe borgeren / patienten godt videre ”i systemet”? Vi sætter fokus på den gode genoptræningsplan og på borgerens/patientens ressourcer og behov ift. det videre forløb.

om arrangementet

Du bliver klogere på overgangen fra de regionale tilbud til de kommunale indsatser for borgere/patienter med psykiatriske problemstillinger. Vi mødes i det tværsektorielle forum og stiller skarpt på den god genoptræningsplan og de gode forløb med fokus på ressourcer og motivation for videre træning.

Vi sætter fokus på de allerede etablerede tværsektorielle netværk og hjælper jer videre med at få etableret et kompetenceudviklende fællesskab.

Program for dagen ser pt. således ud

Kl. 9.30 - 10.00
Ankomst og morgenkaffe/the med brød

Kl. 10.00 - 11.00
Oplæg om genoptræningsplaner:

  • Status på antal GOP i psykiatrien kontra somatikken – v. Sofie Tolstrup, Danske Fysioterapeuter
  • Udfordringer forbundet med psykiatriske genoptræningsplaner – v. fysioterapeut Steffen M. Strauss, Psykiatrisk Center Ballerup
  • Udkast til en psykiatrisk genoptræningsplan – v. fysioterapeut Esther K. Petersen, Slagelse Sygehus
  • ”Den gode genoptræningsplan” – v. Funktionsleder, Fysioterapeut Merete Wildt, Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Kl. 11.00 – 11.45
Workshop i caféen, opdelt i grupper efter arbejdsområde – f.eks. børn/unge, voksne, rets psykiatri osv.

Kl. 11.45 - 12.45
Generalforsamling i Dansk selskab for fysioterapi i psykiatri og mental sundhed

Kl. 12.45 – 13.30
Frokost og faglig sparring i mindre netværk

Kl. 13.30 – 14.00
Opsamling på workshop

Kl. 14.00 – 15.00
Hvordan får vi et fælles sprog og en fælles tilgang til patienterne ifm. sektorovergangen? V. Seniorforsker, Fysioterapeut Lene Nyboe, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

Kl. 15.00 – 15.30
Workshop i sundhedsklynger – hvad gør vi herfra?

Kl. 15.30 – 16.00
Afrunding og tak for i dag

Målgruppe

Fysioterapeuter der arbejder med – eller har interesse for – borgere/patienter med psykiatriske problemstillinger

Undervisere

Der kommer undervisere fra såvel det regionale som det kommunale område.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648