Dialogmøde om den politiske struktur og praksissektoren

Danske Fysioterapeuter afholder dialogmøde. Her deltager repræsentantskabet og regionsbestyrelserne for at drøfte aktuelle politiske problemstillinger. Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter har mulighed for at overvære dialogmødet.
6. Dec Fredag

Om kurset

Det er første gang, at Danske Fysioterapeuter afholder dialogmøde.

Her mødes repræsentantskabet og regionsbestyrelserne for at drøfte foreningens politiske struktur og praksissektoren, og så bliver Danske Fysioterapeuters Pris uddelt til en fysioterapeut.

Der er endvidere inviteret en række sundhedsordførere fra de politiske partier til at tage debatten om fremtidens sundhedsvæsen.

Der kan ikke træffes beslutninger på dialogmødet, eksempelvis om at ændre på foreningens vedtæger. Men dialogen mellem medlemmerne af repræsentantskabet og regionsbestyrelserne er med til at give pejlinger på, i hvilken retning Danske Fysioterapeuter skal udvikle sig.

Det er repræsentantskabet som har besluttet, at der skal afholdes dialogmøde de år, hvor der ikke afholdes repræsentantskabsmøde.

Målgruppe

  • Repræsentantskabet og regionsbestyrelsesmedlemmer
  • Almindelige medlemmer, der kan overvære mødet
Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Mikael Mølgaard

Chefkonsulent
3341 4629