Arrangement

Fagligt dialogmøde for undervisere på fysioterapeutuddannelserne

Underviser du på en af fysioterapeutuddannelserne i Danmark? Så skal du deltage i fagligt dialogmøde den 20. marts i Odense.

Om dialogmødet

Om dialogmødet

Danske Fysioterapeuter har hermed fornøjelsen af at kunne invitere samtlige undervisere på fysioterapeutuddannelserne i Danmark til et fælles fagligt dialogmøde.

Dialogmødet vil have fokus på at bidrage med ny viden og inspiration, i samspil med dine underviserkolleger fra hele landet. Det overordnede formål for dagen er, at vi i fællesskab arbejder i retning af at skabe endnu bedre rammer for undervisningen af fremtidens fysioterapeuter. Programmet består derfor både af inspirationsoplæg og gruppedrøftelser med dine kolleger.

Program

09.30 – 10.00: Ankomst og morgenbrød

10.00 – 10.10: Velkomst v. Netværkskonsulent Jonathan Henig

10.10 – 10.30: Hvor flytter fysioterapien sig hen? Strukturerede forløb, online-fysioterapi og kunstig intelligens v. formand Jeanette Præstegaard

10.30 – 11:15: Opfølgende gruppedrøftelser

11.15 – 11.30: Kort pause

11:30 - 11:45: Sundhedsvæsnets forandringer: Hvordan forbereder vi bedst de studerende på en fremtid, hvor tværfagligt samarbejde bliver en kernekompetence? v. Kim Lee, Lektor på fysioterapeutuddannelsen, UC Syd

11.45 – 12.30: Opfølgende gruppedrøftelser

12.30 – 13.15: Frokost

13.15 – 13.45: Den sårbare studerende i undervisningen v. Maria Sejer Storgaard, psykolog, Studenterrådgivningen

13.45 – 14.45: Faciliteret videndeling

14.45 - 15.00: Opsamling og afslutning

Oplægsholdere

Målgruppe

Alle undervisere på fysioterapeutuddannelserne på professionsskolerne, både medlemmer og ikke-medlemmer af Danske Fysioterapeuter, er velkomne.

Forplejning

Der bydes på morgenmad, frokost og kaffe i løbet af dagen.

Tilmelding

Deltagelse er gratis.
Sidste frist for tilmelding den 26. februar 2024.

 

Vi ser frem til at kunne byde dig velkommen til en spændende dag med givende dialog, faglig inspiration, og styrkede relationer.

Vel mødt!

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Jonathan Henig

Netværkskonsulent
3341 4629