Fysioterapi i psykiatrien

Få et grundlæggende kendskab til undersøgelse og behandling efter psykomotoriske principper, der kan anvendes både til patienter i psykiatrien og i somatikken.
9. Mar Mandag

Om kurset

Kurset tager udgangspunkt i den norske psykomotoriske tradition. Kurset kan stå alene, men hvis du allerede har taget kurset ”psykisk sårbar”, kommer du et spadestik dybere.

Dette kursus har fokus på kropsforståelse og individuel kropsundersøgelse ud fra principperne i den norske pyskomotoriske fysioterapitradition.

Kroppen ses som sammensat og flertydig. Det vil sige som:
1. Biologisk organisme
2. Centrum for oplevelse og erfaring
3. Udtryksfelt

Du vil på kurset få præsenteret teori om kropsforståelse, forholdet mellem teori og fysioterapeutiske arbejdsområder og praksis. Der er fokus på anamnese, undersøgelse, klinisk ræsonnering og formidling.

Der arbejdes konkret med, hvordan forståelse af patienten omsættes til klinisk praksis.

Kurset er relevant for fysioterapeuter, der arbejder såvel indenfor psykiatri som somatik herunder funktionelle lidelser, smerte- og spændingstilstande samt forskellige former for overgreb.


Indhold

  • Teoretisk og metodisk fordybelse
  • Teori om kropsfænomenologi
  • Livshistorien indskrives i kroppen
  • Symptomer kan ses og forstås i et emotionelt perspektiv
  • Forholdet mellem teori og fysioterapeutisk praksis
  • Individuel undersøgelse
  • Respirationens betydning for vores følelsesmæssige tilstand og regulering af disse

Se hele programmet her

Målgruppe

Alle fysioterapeuter med interesse for psykisk sårbare mennesker med komplekse kropslige problemstillinger i primær- og sekundærsektoren.

Undervisere

Susanne Sternberg, fysioterapeut, specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Tina Hostrup Andersen, fysioterapeut, specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Planlægning

Elisabeth Berents, Danske Fysioterapeuter i samarbejde med Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Elisabeth Berents

Elisabeth Berents

Uddannelseskonsulent
3341 4649

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648