Kursus

Hvidbog 2.0 - det opdaterede rehabiliteringsbegreb

Hør om ambitionen for Hvidbog om Rehabilitering. Kan den blive en løftestang til en kulturændring i dansk rehabiliteringspraksis, så de underbelyste psykosociale aspekter af den biopsykosociale model inddrages på lige vilkår med de fysiske?

Om gå-hjem-mødet

I marts udkom en ny version af Hvidbog om Rehabilitering.

Ambitionen er at agere løftestang for en kulturændring i dansk rehabiliteringspraksis, så de underbelyste psykosociale aspekter af den biopsykosociale model inddrages på lige vilkår med de fysiske. Personorientering i betydningen aktiv inddragelse af borgerens indefra-perspektiv, er grundstenen i det paradigmeskift.

Oplægget vil inkludere en indføring i rehabiliteringsbegrebet version 2.0.

 

Aftenens program

 Kl. 16.30 Ankomst, networking, kaffe/the og kage
 Kl.  17.00 Oplæg ved Chalotte Glintborg
Ph.D., Lektor/Associate Professor of Rehabilitation Psychology, Center for Developmental & Applied Psychological Science, Aalborg University, Department of Communication and Psychology
 Kl.  18.30 Dialog, sandwich og vand
 Kl.  19.00 Tak for i dag

 

Forplejning

Der serveres kaffe, the og et let aftentraktement

Kontaktperson

Ann Louise Lunddahl på allw@fysio.dk

 

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Pia Astrup Larsen

Pia Astrup Larsen

Administrativ konsulent
3341 4647