Kvalitet i holdtræning

Arbejder du med holdtræning? Få ideer og ny inspiration til målrettet, evidensbaseret træning, kommunikation om ”ansvar for egen træning” samt aktiv brug af musik.
24. Jan Fredag

Om kurset

Holdtræning er en stor del af mange fysioterapeuters daglige praksis. Kvalitet i holdtrænig kan ses på flere niveauer: Fysioterapeuten skal være præcis i planlægningen af et evidensbaseret træningsforløb rettet mod borgerens behov og ressourcer. Borgeren skal opleve træning som meningsfuld, og kunne nå sine mål. Samtidig skal holdtræningen skabe relationer mellem deltagerne, og kunne rumme deltagere på forskelligt funktionsniveau. 

På kurset bliver du introduceret til metoder og tilgange til at:

 • Arbejde med målsætning og fastholdelse af mål
 • Eksperimentere med grundtræningsøvelser
 • Lade musikken understøtte træningen
 • Udfordre måden, kommunikationen med patienterne foregår på.


Ved at anvende sundhedspædagogik og didaktik i planlægning af læreprocessen og tilrettelægge holdtræningen med udgangspunkt i deltagernes kompetencer og målsætninger, kan fysioterapeuten sammen med deltagerne skabe en god læreproces, hvor deltagernes handlekompetance styrkes.

Du kommer til at arbejde med teorioplæg, gruppearbejde og praktisk træning. Og du skal også være parat til at dele ud af egne erfaringer i dialog med andre. 

 

Indhold

Dag 1

 • Teori om holdtræning:
  Modeller til planlægning af holdtræning gennemgås og diskuteres i forhold til praksis. Kursusdeltagernes praksiserfaringer bringes i spil gennem reflektionsøvelser og gruppearbejde.
 • Omsætning af teori til praksis:
  Der arbejdes med praktiske eksempler på grundtræning, relationsdannelse mellem borgerne samt pro- og regrediering af aktiviteter til borgere med forskellige funktionsinveau.


Dag 2

 • Teori om motivation og kommunikation:
  Hvordan stimulerer vi deltagerne til at tage ansvar for egen træning? Hvordan håndterer vi umotiverede patienter eller ”dårlig kemi” mellem fysioterapeut og borger. Kursusdeltagernes egne oplevelser fra praksis indrages i undervisningen.

  I praksisk arbejdes med kropsbevidsthed, feedback, åbne og lukkede opgaver.
 • Anvendelse af musikken som understøttende redskab for motivation og bevægeglæde.


Se hele programmet her

 

Undervisere

Dorthe Varning Poulsen, fysioterapeut, Msc Idræt og velfærd, Ph.d., lektor på Københavns Universitet

Katja Arnoldi, fysioterapeut, exam.scient i idræt, master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme, konsulent i Københavns kommune.   

 

Målgruppe

Fysioterapeuter der arbejder med holdtræning og vil have redskaber til både planlægning og praktisk udvikling af holdtræning.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Susan Kranker

Uddannelseskonsulent
3341 4650
Pia Astrup Larsen

Pia Astrup Larsen

Administrativ konsulent
3341 4647