Konference

Lederkonference 2024 - AI i en terapeutfaglig hverdag

Der er stort potentiale for kunstig intelligens (AI) i det danske sundhedsvæsen. Men hvordan anvender vi det bedst, og hvad er din rolle som leder i forhold til implementering af AI på arbejdspladsen?

Om konferencen

Derfor skal du deltage

Hvis du arbejder som leder eller uformel leder, og er nysgerrig på kunstig intelligens og velfærdsteknologi i en terapeutfaglig verden, så bør du tilmelde dig Lederkonference 2024. Her kan du se frem til en dag i selskab med andre ergo- og fysioterapeutfaglige ledere, hvor I vil blive inspireret og udfordret med det nyeste inden for AI og velfærdsteknologi.

Vi sætter fokus på både den terapeutfaglige vinkel med et AI-signaturprojekt ift. visitering af kropsbårne hjælpemidler – og på den forskningsmæssige vinkel, hvor vi retter fokus mod lederens ansvar og rolle, samt hvordan du tager det første strategiske skridt sammen med dine medarbejdere.

Lederkonference 2024 er for alle formelle og uformelle ergo- og fysioterapeutfaglige ledere, der kan relatere til og genkende følgende scenarier:

  • Du står overfor at skulle implementere nye arbejdsgange, der involverer velfærdsteknologi
  • Du ønsker at blive klogere på sprogmodeller og de muligheder og barrierer, der er ift. velfærdsteknologi
  • Du er nysgerrig efter at vide mere om, hvordan du som leder understøtter dine medarbejdere ift. det menneskelige møde med teknologien
  • Du ønsker at sparre og netværke med ledere og ledertalenter inden for dit felt

Konferencen rundes af med et fremragende oplæg om, hvordan du opnår et lederliv i balance, og en fælles middag med masser af mulighed for at netværke med ledere fra hele landet.

Program

Kl. 09.30-10.00  Registrering og morgenmad

Kl. 10.00-10.30  Velkomst og introduktion til dagens program

Kl. 10.30-12.00  Kunstig intelligens (AI) / velfærdsteknologi og de store sprogmodeller v/ Asbjørn Ammitzbøll Flügge

Kl. 12.00-12.15 Pause

Kl. 12.15-13.15  AI Signaturprojekt v/Jesper Schmidt og Lene Gram Herborg

Kl. 13.15-14.00 Frokost

Kl. 14.00-15.00  Det menneskelige møde med teknologi. Hvordan understøtter du som leder dine medarbejdere i digitaliseringen? v/ Randi Lehmann Boesen

Kl. 15.00-15.30 Kaffepause

Kl. 15.30-17.30  Et lederliv i balance: Tag lederens trivsel alvorligt – også for medarbejdernes skyld, v/ Malene Friis Andersen

Kl. 17.30-17.45 Pause

Kl. 17.45-18.10  Netværk på lederområdet? v/ netværkskonsulent Lene Lebech

Kl. 18.10-18.30  Gruppedrøftelser, hvad tager vi med fra i dag?

Kl. 18.30-20.00 Middag med netværk (gratis)

Der er lagt op til refleksionsprocesser ift. potentialer på egen arbejdsplads hele dagen igennem.

Hent programmet her

 

Oplægsholdere

Målgruppe

Lederkonferencen er målrettet ledere og ledertalenter (uformelle ledere), som er medlemmer af Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen. Ergoterapeuter bedes tilmelde sig på ETF's hjemmeside.

Lederkolleger, der er fra andre faggrupper end fysioterapeut eller ergoterapeut og som er medlem af en anden forhandlingsberettiget organisation er velkomne til at deltage til gæstepris.

Der vil blive taget billeder under arrangementet. Medmindre andet er tilkendegivet, vil din tilmelding blive betragtet som samtykke til at Danske Fysioterapeuter kan bruge billederne af deltagere i regi af Danske Fysioterapeuter på sociale medier hjemmesider og skriftligt materiale.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648