Arrangement

Møde for praktiserende fysioterapeuter indenfor overenskomsterne i Region Hovedstaden

Kom og hør nyt fra SU og projekt "Direkte adgang". Derudover lægges forbruget på den økonomiske ramme for speciale 62 op til debat.

Om arrangementet

Som de fleste sikkert ved, så er rammen for vederlagsfri fysioterapi under hårdt pres og meget tyder i øjeblikket på, at der kan blive tale om takstnedsættelse i det nye år.

Der er flere årsager til, at vi er kommet i denne uheldige situation, f.eks. et stort behandlingsbehov efter coronatiden og det faktum, at der har været en uforudset stor stigning i tilgang af ny diagnosticerede i ordningen.

Kom og hør om de sidste nye fakta, om hvad vi evt. kan gøre for at mindske skadens omfang resten af året.

Danske Fysioterapeuter forventer at have friske statistiktal i starten af november. Hvad betyder situationen for overenskomstforhandlingerne, som netop er gået i gang.

 

 

Dagsorden

  1. Velkomst
  2. Udgiftsudvikling for vederlagsfri fysioterapi v/Jens Peter Vejbæk, Danske Fysioterapeuter samt et medlem fra UP (udvalg for praksis)
  3. Projekt ”Direkte adgang” v/Søren Qvist
  4. Nyt fra SU – bl.a. kontrolstatestik, etiske retningslinjer
  5. Emner fra salen
  6. Valg af SU-medlemmer
  7. Eventuelt


På valg er:
Per Norman (villig til genvalg)
Lars Bryde Lind (villig til genvalg)

Valg af 1 suppleant:
Per Tornøe (villig til genvalg)

 

Venlig hilsen

På vegne af SU-medlemmerne

 

Kontaktperson

Per Norman, pernorman@mail.tele.dk

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Pia Astrup Larsen

Pia Astrup Larsen

Administrativ konsulent
3341 4647