Kursus

Movement ABC-2

Med et teoretisk og praktisk kendskab til Movement ABC-2 til børn bliver du bedre til at målrette interventionen

Om kurset

Et grundigt kendskab til testredskabet Movement ABC-2 er en stor fordel i arbejdet med børn med lettere motoriske vanskeligheder. Resultaterne fra testen sammenholdt med egne og andre faggruppers observationer giver et godt fundament til en målrettet intervention.

Testen har fokus på motorik, og er en kvantitativ standardiseret test, der består af test og tjekliste. Testen dækker områderne: finmotorik, boldfærdigheder, statisk og dynamisk balance. Tjeklisten vurderer barnets daglige færdigheder og udfyldes af forældre og lærere.

Kurset er revideret og forlænget med en dag, hvor der fokuserer på cases og eksempler på intervention.

Movement ABC-2 dækker børn i alderen 3 år til 16 år.

Du kan finde en beskrivelse og en vurdering af testen på Danske Fysioterapeuters hjemmeside om måleredskaber.

Kurset er et teoretisk og praktisk kursus.

Indhold

 • Validitet, reliabilitet, sensitivitet og specificitet
 • Præsentation og introduktion til Movement ABC-2
 • Gennemgang af test, tjekliste og scoring
 • Standardisering af Movement ABC-2
 • Testen i relation til ICF
 • Klassificering efter WHO og DSM IV diagnosesystem
 • Testens styrke, testprofiler og begrænsninger
 • Analyse af kvalitative observationer ud fra videoeksempler
 • Praktisk afprøvning: almindelige børn testes
 • Analyse af testresultater
 • Cases med fokus på undersøgelse og intervention
 • Ideer til intervention på baggrund af testresultater

Undervisere

Julie Fogemann-Christensen, fysioterapeut, PPR Rudersdal Kommune
Lone Schmidt, fysioterapeut, Børneterapien Gentofte

Målgruppe

Fysioterapeuter, der har interesse i arbejdet med undersøgelse af børn med lettere motoriske vanskeligheder. Ergoterapeuter og psykologer optages i det omfang, der er plads.

Testkuffert

Kursisterne opfordres til at medbringe testkuffert til kurset. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapis testmanualer udlånes på kurset. Kursisterne skal efter endt kursus selv anskaffe det nødvendige materiale til at kunne udføre testen.

Du kunne også være interesseret i disse kurser

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648

Sune Virkelyst

Uddannelseskonsulent
33414654