Arrangement

Nyt netværk indenfor cancer rehabilitering, Midtjylland

Arbejder du med kræftpatienter i den vestlige del af Region Midtjylland? Så er du meget velkommen til dette nye netværk. Der findes et tilsvarende netværk i den østlige del af regionen.

Om arrangementet

Uanset om du arbejder i kommunen, på sygehuset eller i praksis - om du arbejder bredt eller specifikt med kræftpatienter – så er du velkommen til dette første netværksmøde. Dagens emne er myelomatose. Navn på oplægsholder er på vej.

På det første møde skal vi:

  • Høre spændende oplæg
  • Erfaringsudveksle
  • Udvikle os og blive dygtigere til vores arbejde
  • Sammen definere, hvad der giver mening for ift. fremtidigt netværk på området

Danske Fysioterapeuters netværkskonsulenter har sammen med Ringkøbing-Skjern kommune sammensat nedenstående spændende program til det første møde i netværket.

Program for dagen

Kl. 09.00-09.15 Velkommen med morgenbrød, kaffe/the
Kl. 09.15-10.15 Hvilke tilbud har vi i kommunerne, organiseret i
  sundhedsklynger
Kl. 10.15-10.30 Pause med opfyldning af kaffe/the
Kl. 10.30-12.00 Myelomatose – hvordan skal patienterne trænes? 
  Hvilke hensyn skal vi tage? Inkl. erfaringsudveksling.
Kl. 12.00-12.05 Kort pause
Kl. 12.05-12.45 Netværk fremadrettet, formål og indhold/
  Hvem løber med næste møde?
Kl. 12.45-13.00 Tak for i dag – evaluering af mødet
Kl. 13.00- Fælles frokost

 

For at undgå madspild, skal du tilmelde dig frokosten særskilt i forbindelse med tilmeldingen til arrangementet.

Har du spørgsmål til netværket eller arrangementet, kan du kontakte Netværkskonsulent Lene Lebech på mail netvaerk@fysio.dk

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616
Susanne Kærgård Wyniger

Susanne Kærgård Wyniger

Administrativ konsulent
3341 4681