Arrangement

Netværk for fysioterapeuter, der arbejder indenfor ældreområdet i Sydjylland

Tovholderne fra Esbjerg Sygehus og Sønderborg Kommune inviterer til forårsmøde med fokus på demens.

Om netværksmødet

Dagens faglige oplæg er med demenskonsulenter ved Center for Demens i Esbjerg Kommune, Charlotte Jakobsen og Annette Svalgaard Pold.

De giver en brush-up på demens generelt og sætter et særligt fokus på tilgang og træning til borgere med demens.

Efter oplægget deler vi os i mindre grupper og deler gode ideer og erfaringer ud fra cases/spørgsmål, som tovholderne kommer med.

Der samles ind til en lille gave til oplægsholderne.

Tema

Fysioterapeutens tilgang til den demente borger/patient.

Dagens program

Kl. 12.00-12.30
Hilse på hinanden, uformel sparring med kollegaer, spiser egne madpakker

Kl. 12.30-12.50
Velkommen med præsentationsrunde

Kl. 12.50-13.50
Oplæg v. Charlotte Jakobsen og Annette Svalgaard Pold, demenskonsulenter ved Center for Demens, Esbjerg Kommune

  • Præsentation af Center for Demens
  • Kort ”Brush Up” om demens
  • Træning og tilgang
  • Praktiske erfaringer

Kl. 13.50-14.10
Kaffepause og netværksdannelse

Kl. 14.10-14.50
Gruppediskussioner ud fra cases / refleksionsspørgsmål

Kl. 14.50-15.15
Opsamling på gruppediskussioner i plenum og afrunding af emnet

Kl. 15.15-15.45
Opsamling på dagen og planlægning af næste jyske netværksmøde

Målgruppe

Medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der arbejder på ældreområdet i Sydjylland

Forplejning

Det er muligt at medbringe egen madpakke til uformel sparring fra kl. 12.00.
Der vil blive serveret kaffe/the og lidt sødt.

Kontaktperson ift. netværksmødet

Udviklingsfysioterapeut Gry Søbye Sølvsten, e-mail gry.sobye@rsyd.dk / tlf. 7918 2386

Kontaktperson ift. netværk generelt:

Lene Lebech, netvaerk@fysio.dk

Ved tilmelding til netværksarrangement accepterer du samtidig, at dine data (navn, arbejdsplads, e-mail) vil blive udvekslet med deltagerne i netværket.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage ved at afmelde dig netværketsarrangementet.

Se oversigt over alle eksisterende netværk for fysioterapeuter

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616