Arrangement

2. netværksmøde for alle i privat praksis i Haderslev Kommune

Vi sætter fokus på vidensdeling mellem sektorerne og kompetenceudvikling på tværs – til glæde for borgerne, så de oplever endnu højere grad af borgernær kvalitet og sammenhæng

Om netværksmødet

Der er allerede et godt samarbejde mellem privat praksis og Haderslev kommune, og med dette tiltag ønsker vi at styrke samarbejdet endnu mere.

I fællesskab skal vi sætte fokus på vidensdeling mellem sektorerne og kompetenceudvikling på tværs, så vi kan gøre hinanden endnu bedre.

Vi tager forskellige faglige emner op, ser på vores tilbud til borgerne, sektorovergange m.m. så vi løfter sammenhæng og den faglige kvalitet i fællesskab.

På dette fysiske møde lægger vi vægt på at lære hinanden at kende. Vi skal også høre et oplæg om Ny Ældrelov og tale ind i, hvordan vi bedst muligt samarbejder rundt om denne.

Program

Kl. 17.00-17.15 Velkommen og tjek ind øvelse v/ Johannes Berg Westergaard og Lene Lebech

Kl. 17.15-18.00 Oplæg om Ny Ældrelov v/ Haderslev kommune.

Efterfølgende refleksion over emnet og egen praksis i mindre grupper.

Kl. 18.00-18.20 Sandwich og uformel snak

Kl. 18.20-18.40 Opsamling på refleksioner ift. tilbud, samarbejdsmuligheder de helhedsorienterede indsatser i ældreloven v/ netværkskonsulent Lene Lebech

Kl. 18.40-18.50 Tema for næste møde v/ netværkskonsulent Lene Lebech

Kl. 18.50-19.00 Tak for nu v/ Johannes Berg Westergaard

Tilmeld dig også 1. netværksmøde

Forplejning

Der serveres en sandwich samt drikkevarer til mødet

Målgruppe

Netværket er for alle fysioterapeuter, der arbejder i praksis i Haderslev kommune, indenfor/udenfor sygesikringen

Facilitator

Netværkskonsulent Lene Lebech fra Danske Fysioterapeuter

Kontaktperson

Afdelingsleder for Træning og Hjælpemidler, Johannes Berg Westergaard, jowe@haderslev.dk 

Der vil blive taget billeder under arrangementet. Medmindre andet er tilkendegivet, vil din tilmelding blive betragtet som samtykke til at Danske Fysioterapeuter kan bruge billederne af deltagere i regi af Danske Fysioterapeuter på sociale medier hjemmesider og skriftligt materiale.

Ved tilmelding til netværksarrangement accepterer du samtidig, at dine data (navn, arbejdsplads, e-mail) vil blive udvekslet med deltagerne i netværket.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage ved at afmelde dig netværketsarrangementet.

Se oversigt over alle eksisterende netværk for fysioterapeuter

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648