Arrangement

Netværksmøde for rutinerede fysioterapeuter, Region Syddanmark

Er du gået på pension eller efterløn? I dette netværk kan du mødes med tidligere kolleger / studiekammerater og holde dig fagligt opdateret i hyggeligt selskab.

Om netværksmødet

Netværket for rutinerede fysioterapeuter har indtil videre mødtes to gange, og nu er de 2 tovholdere klar med forårsmødet 2024.

Vi mødes på Sundhedscenter Kolding, hvor vi skal høre et spændende oplæg om udviklingen af fysioterapi fra 1973 til 2024 – fra tro til viden.

Efter oplægget og en lille pause får vi en rundvisning på Sundhedscenter Kolding, der er et super moderne sundhedscenter med mange funktioner samlet under samme tag.

Vi håber, du har lyst til at blive og spise frokost, der bliver en lækker buffet fra Sundhedscenterets kantine – dette vælges ved tilmelding.

Under frokosten lægger vi en plan for næste netværksmøde og vælger en ny tovholder, der kan planlægge efterårsmødet sammen med den ene af de nuværende.

Oplægsholder

Oplægget holdes af Per Kjær, der har en lang og spændende historik indenfor fysioterapi.
Per er tidligere forsker og nuværende lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, og er en dreven projektleder, underviser og oplægsholder.
Per driver desuden Fysio Innovation i Odense, der er en kombination af en rygklinik, kursusvirksomhed og konsulentbistand.

Målgruppe

Du skal være gået på efterløn eller pension og være bosat i Region Syddanmark.

Pris

Pris for morgenkaffe, foredrag og frokost: 200 kr.
Pris for morgenkaffe og foredrag: 100 kr.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fysioterapeut Bente Maarup, bentemaarup@hotmail.com, tlf. 5041 7042

Der vil blive taget billeder under arrangementet. Medmindre andet er tilkendegivet, vil din tilmelding blive betragtet som samtykke til at Danske Fysioterapeuter kan bruge billederne af deltagere i regi af Danske Fysioterapeuter på sociale medier hjemmesider og skriftligt materiale.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616