Arrangement

Netværksmøde inden for psykiatri i Region Nordjylland

Til netværksmødet sætter vi fokus på vidensdeling og praktiske tiltag til at arbejde med traumer og PTSD som fysioterapeut.

Om netværksmødet

Udvid dit netværk og viden om psykiatri i en fysioterapeutisk forståelsesramme. Til mødet vil der både være oplæg, sparring og erfaringsudveksling om temaet PTSD og Traumer.

Hvordan kan vi som fysioterapeuter spotte og arbejde med traumer, når vi møder det i klinisk praksis? Hvad er traumernes fysiologi og udtryk, og hvordan kan vi tilpasse og dosere vores terapi i forhold til dette? Hvordan arbejder vi med patienter der er traumatiserede og har udviklet PTSD på den baggrund?

Vi vil åbne op for dialog om hvordan vi som fysioterapeuter forstår, taler om og behandler borgere/patienter med traumatiske oplevelser? Er der en fælles forståelsesramme ift. emnet?

Eftermiddagen vil være delt op i blokke med præsentation fra styregruppen og fælles sparring og erfaringsudveksling efterfølgende.

Program 

Kl. 12-12.30
Intro og frokost (medbringes selv)

Kl. 12.30-13.45
Forståelsesramme og sparring

  • Her præsenteres viden om traumer og PTSD, og der trækkes tråde til vores kliniske hverdag på Rehabiliteringscenter for flygtninge, Vejgaard.
  • Sparring i grupper

Kl. 13.45-14
Kaffe og kage

Kl. 14-14.45
Fortsat sparring + fælles opsamling

Kl. 14.45-15
Næste tovholder vælges

Målgruppe

Mødet henvender sig til fysioterapeuter indenfor alle sektorer, der arbejder med psykiatri og psykosomatisk fysioterapi i Region Nordjylland.

Ved tilmelding til netværksarrangement accepterer du samtidig, at dine data (navn, arbejdsplads, e-mail) vil blive udvekslet med deltagerne i netværket.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage ved at afmelde dig netværketsarrangementet.

Se oversigt over alle eksisterende netværk for fysioterapeuter

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Jonathan Henig

Netværkskonsulent
3341 4629