Kursus

Mental slitage: Omsorgstræthed, moralsk stress, udbrændthed

Omsorgstræthed, moralsk stress og udbrændthed er begreber, der på hver sin måde beskriver, hvad der kan ske med mennesker, der arbejder med omsorg for andre mennesker. Det kræver på alle arbejdspladser en fælles indsats at arbejde med mental slitage.

Om kurset

På dette kursus vil I få ideer og redskaber til (kærligt kritisk) at identificere og håndtere forskellige former for mental slitage i arbejdslivet af to psykologer med mange års erfaring: Janne Høgh og Bo Snedker Boman. Og I vil få inspiration og hjælp til at sætte retning for, hvordan I som TRIO kan arbejde videre med mental slitage efter endt kursus.

Det er for de fleste terapeuter kendt, at man både kan blive begejstret og glad og stolt - men også slidt og udmattet og opgivende af arbejdslivet. Arbejdslivet byder på det meste! Gennem de senere år er der et øget forskningsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt fokus på den mentale slitage, der kan følge af at arbejde med at drage omsorg for andre mennesker. Mange begreber er her i spil - eet af dem er omsorgstræthed, der er introduceret af Figley i midten af 1990erne. Omsorgstræthed er beslægtet men ikke identisk med udbrændthed, moralsk stress, sekundær traumatisering, empatiudmattelse osv. Fra efteråret 2020 tales der for første gang i en bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet om arbejdsgivers pligt til at sikre gode arbejdsforhold for ansatte med høje følelsesmæssige krav i arbejdet med andre mennesker. Arbejdsgiver har med andre ord pligt til at sikre opmærksomhed på risikoen for mental slitage i arbejdslivet. Dette kursus har fokus på omsorgstræthed og beslægtede begreber og er for TRIOer. Der er plads til 30 deltagere. Forventningen er, at alle har lyst til at tale sammen og lytte til hinanden i bestræbelsen på at lære og blive klogere. Kurset kræver imidlertid ikke, at alle deltagere deler eventuelle personlige erfaringer med mental slitage, men man må gerne. Alle øvelser vil finde sted i mindre grupper med vægt på fortrolighed og tryghed.

Form

Kurset er bygget op med lige dele teori, øvelser og løbende refleksioner og samtaler for at lande det lærte. 

Efter kurset

Efter kurser vil I i TRIO have:

  • opnået viden om forskellige begreber for mental slitage i teori og praksis med inddragelse af forskningsbaseret viden

  • fået ideer og redskaber til at forebygge og lindre omsorgstræthed, moralsk stress og udbrændthed som TRIO, herunder interventioner der relativt uanstrengt kan implementeres på arbejdspladsen

  • fået dybere og kritisk forståelse af, hvordan individuelle og organisatoriske og borgerrettede og etiske og politiske hensyn kan stride mod hinanden - og hvordan I som TRIO kan sætte fokus på det

Din forberedelse

4 uger før kursets begyndelse får trioen et velkomstbrev. Velkomstbrevet vil bede trioen holde et møde før kurset. På dette møde skal trioen gennemgå to korte tekster, udfylde et par skemaer og indhente oplysninger fra kolleger i organisationen. Trioen må også gerne gennemgå APV og dele andre tanker - det sidste er dog ikke et must som forberedelse!

Målgruppe

TRIO

Forudsætning for at deltage

TR

  • Du skal som udgangspunkt have gennemført Sæt TR-rollen i spil.

AMR

  • Du skal som udgangspunkt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMR.
  • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter.
  • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation.

Leder

  • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter.
  • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation.

Varighed

Kurset er et 2-dages internatkursus med overnatning betalt af Danske Fysioterapeuter.

Hvad er et internatkursus

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Optagelse

Umiddelbart efter tilmelding modtager du en e-mail, der bekræfter din optagelse på kurset.

Ved tilmeldingsfristens udløb gøres status på deltagernes forudsætninger.
Det betyder, at vi kan være nødt til at afvise deltagere, der ved tilmeldingen havde fået en plads på kurset.

Det kan bl.a. ramme suppleanter, da tillidsrepræsentanter/ arbejdsmiljørepræsentanter opprioriteres, ligesom der, ved kurser for TRIO’en, prioriteres medlemmer fra samme arbejdsplads.

Udgifter i forbindelse med kurset

TR:

Danske Fysioterapeuter dækker udgifter til transport. Find retningslinjer vedr. rejseudgifter mv. samt vejledning til brug af app'en Acubiz her.

AMR:

Danske Fysioterapeuter dækker udgifter til transport. Find retningslinjer vedr. rejseudgifter mv. samt vejledning til brug af app'en Acubiz her.

Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Program

Du får tilsendt mail med program og praktiske oplysninger ca. 3 – 4 uger før kurset.

Undervisere

Psykolog Bo Snedker Boman

Pyskolog Janne Høgh

Kursusleder

Niels Bundgaard, Forhandlings- og arbejdsmiljøkonsulent i Ergoterapeutforeningen

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte Sannie Jørgensen sj@fysio.dk eller tlf. 3341 4657.

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursusafdelingen på kursus@fysio.dk.

Kursusbevis

Der udstedes ikke kursusbeviser.
Hvis du har brug for at gemme kursusindholdet, kan du kopiere eller downloade kursusbeskrivelsen her på denne side. Dette skal gøres inden kursusafholdelsen, da hjemmesiden herefter bliver deaktiveret.

Kurset afholdes i samarbejde med Ergoterapeutforeningen og dine data (navn, privat postnr./by, arbejdsplads, e-mail adresse mv.) vil derfor blive udvekslet med dem.

Dine data vil ligeledes blive udvekslet i forbindelse med den efterfølgende evaluering af kurset.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Sannie Jørgensen

Forhandlingskonsulent
3341 4657
Susanne Kærgård Wyniger

Susanne Kærgård Wyniger

Administrativ konsulent
3341 4681