Osteoporose

Med dette kursus bliver du i stand til tidligt at identificere tegn på osteoporose og målrette din behandling og træning til denne patientgruppe. Der er særlig fokus på træning i forhold til vertebrale frakturer. Kurset har fokus på, hvad vi ved i dag om træning i forhold til osteoporose, og der veksles mellem teori og praktik.
1. Maj Onsdag

Om kurset

Patienter med osteoporose har gavn af træning, og de kan tåle at træne i højere grad, end vi har troet tidligere. Kurset vil introducere dig for den nyeste evidens for træning til osteoporose med vægt på træning i forhold til fraktur/sammenfald i ryggen. Kurset tager højde for de store individuelle forskelle på patientforløb og på kompleksiteten i arbejdet med patienter med osteoporose.

Du introduceres for den grundlæggende viden og evidens og der er fokus på praktiske redskaber og øvelser, som du kan bruge til dine patienter/borgere. Du vil lære, hvordan du skal forholde dig til restriktioner og belastninger, og hvordan du kan gøre patienten mere tryg ved at bevæge sig. Det overordnede mål med kurset er fagligt at ruste dig til at understøtte og opretholde fysisk aktivitet hos patienten/borgeren – på trods af diagnosen.

 

Indhold

 • Gennemgang af eksisterende viden – hvad ved vi om osteoporose og osteopeni
 • Gennemgang af træningsevidens
 • Undersøgelse, medicin og risikofaktorer forbundet med osteoporose
 • Osteoporoseskoler
 • Frakturtyper, sammenfald og træning
 • Træningsdosis og -belastning ift. køn
 • Aktive bandager og andre hjælpemidler
 • Patienthistorier – der findes ingen standardiserede forløb
 • Patientrådgivning ift. bevægelsesangst samt fald- og balanceproblematikker
 • Casearbejde – håndtering af patientens hverdagsudfordringer
 • Praktisk afprøvning af træning

Se hele programmet her

 

Undervisere

 • Lene Lebech, fysioterapeut, Kolding Sundhedscenter
 • Dorte With, fysioterapeut, Silkeborg
 • Emma Clark, reumatolog, ph.d.

Emma Clark talte på fagkongressen 2018. Læs mere om hende og hendes oplæg her.

 

Målgruppe

Alle fysioterapeuter på klinikker og i kommunalt regi,  der arbejder med patientgrupper med risiko for osteopeni og osteoporose.

 

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Elisabeth Berents

Elisabeth Berents

Uddannelseskonsulent
3341 4649

Anne Vig Jeppesen

Administrativ konsulent
3341 4606