Arrangement

Debatmøde om Livslang Læring, Region Hovedstaden

Region Hovedstaden afholder et debatmøde forud for kommende REP m.h.p. at give medlemmer indblik i foreningens syn på Livslang Læring samt mulighed for dialog og information om den kommende politik på området

Om debatmødet

Region Hovedstaden ønsker at skabe debat og dialog mellem fysioterapeuter og kompetenceudvikling hele arbejdslivet (Livslang læring).

I den forbindelse inviterer vi til medlemsmøde, for at give de medlemsvalgte repræsentanter en lejlighed til dialog med vores medlemmer forud for det kommende repræsentantskabsmøde i foreningen.

Program

Kl. 17.30
Velkomst og formål med mødet

Oplæg:

 • Projekt livslanglæring på vej mod REP v/ Michael Poulsen
 • Professionsuddannelsen v/ Bente Andersen
 • Efter-/videreuddannelse v/ Henrik Wiben
 • TR-vinklen løn og anerkendelse v/ Tina Friman, TR, Egedal Kommune og Lene Jæger, Nordsjællands Hospital
 • Privatansat i praksis v/ Mie Knudsen
 • Specialistordning/Certificering DSF v/ Rasmus Gormsen Hansen            

Kl. 18.30
Pause

Kl. 19.00
Drøftelse i mindre grupper

Kl. 19.45
Fælles afrunding og opsamling

Kl. 20.15
Afslutning og kom godt hjem

Der er mange nuancer og vinkler på dagsordenen. Vi faciliterer en bred debat som bl.a. kan komme ind på følgende spørgsmål til drøftelse:

 • Hvordan sikrer vi de mange facetter i faget fra de store brede områder til de små specialiserede områder?
 • Hvordan sikrer vi fysioterapeuter holder deres faglighed ajour?
  (vi er forpligtet via autorisationen)
 • Hvad forventer vi selv at gøre for at holde vores faglighed ajour?
 • Hvad forventer vi af arbejdsgiver?
 • Er kompetenceudvikling arbejdsgiverbetalt eller selvbetalt?
 • Er kompetenceudvikling en del af arbejdstiden?
 • Skal/bør man kompenseres, hvis det foregår aften eller weekend?
 • Livsfaser – vi har forskellige interesser gennem livet.
  Hvad forventer Sundhedsstyrelsen af os pga. vores autorisation?
 • Hvad skal der til for at sundhedsstyrelsen anerkender vores specialistordning?
 • Skal vi jævnligt certificeres?
 • Skal efter- /videreuddannelses-kurser give særlige løntillæg og anerkendelse?
 • Hvad mener du?
 • Hvad tænker du om hvor vi/Danske Fysioterapeuter er på vej hen?


Vi glæder os til at se dig, og blive klogere sammen.

Målgruppe

Medlemmer af Danske Fysioterapeuter

Forplejning

Let aftensmad samt te / kaffe med lidt sødt

Kontakt

Ved spørgsmål om arrangementet kontaktes Charlotte Larsen, Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden

Der vil blive taget billeder under arrangementet. Medmindre andet er tilkendegivet, vil din tilmelding blive betragtet som samtykke til at Danske Fysioterapeuter kan bruge billederne af deltagere i regi af Danske Fysioterapeuter på sociale medier hjemmesider og skriftligt materiale.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Line Schiellerup

Regionsformand, Region Hovedstaden
3535 2707